Tunç, Eğitim-Sen’i parçalayamazlar

Tunç, Eğitim-Sen’i parçalayamazlar
Eğitim-Sen Karacabey Temsilcisi Salih Tunç, sendikaların üyelerinin beklentilerine cevap vermekten çok uzak kaldığını vurgulayarak, yeni kurulan bazı sendikaların çıkar güçlerinin arka bahçesi haline geldiğini iddia etti.
Tunç, yaptığı basın açıklamasında sendikaların amacı dışında kullanılmaya başlandığı belirterek şu görüşlere yer verdi.
Tunç, “Kim nasıl sendikacılık yapıyor, dünyanın öteki ucunda bir ülke varmış, bu ülkede zorlu bir bağımsızlık savaşından sonra, yeni bir cumhuriyet kurulmuş. Cumhuriyetin ilk yıllarında halk yoksulluk ve sefalet içindeyken, bağımsızlık mücadelesinin önderi çeşitli devrimler yaparak ülkeyi gelişmiş batı medeniyetlerinin seviyesine ulaştırmaya çalışmış, ulusal önderin ölümünden sonra. Bu ülke çeşitli güçler tarafından hiç rahat bırakılmamış, sık sık askeri darbeler yapılmış, ülkenin aydınları, emekçileri, devrimcileri katledilmiş, işkencelerden geçirilmiş, birçoğu da idama mahkûm edilmiş. Bu ülkede emek, barış, kardeşlik ve bir arada yaşama adına, ne zaman olumlu bir adım atılmışsa, bu hareketler birileri tarafından şu ya da bu şekilde hep engellenmiş.
Bu ülkenin bilim adamları, bu ülkenin aydınları, bu ülkenin yurtsever gazetecileri, suikastlara uğramış, faili meçhul cinayetlere kurban gitmişler. Bu ülkede bağımsızlığı savunanlar, hukukun üstünlüğünü savunanlar, eşit paylaşım ve özgürlüğü savunanlar, bir şekilde pasifize edilmiş. Bu ülkede çıkar amaçlı suç örgütleri kurulmuş, bu ülkede bankalar hortumlanmış, bu ülkede kamyon kazaları olmuş, fakat hiç birinin cezai karşılığı verilmemiş, bütün karanlıkların üstü örtülmüş.
Yakın dönemde bu ülkenin kamu emekçileri sendika kuralım demişler, ekonomik, demokratik ve özlük haklarımızı örgütlü gücümüzle savunalım istemişler, fakat birileri bunlara sendika kuramazsınız demiş, ancak kamu emekçileri fiili meşru demokratik zemindeki mücadeleleriyle sendikalarını kurmuşlar. Hukuksal alanda, örgütlenme alanında, demokrasi alanında, çok önemli kazanımlar elde etmişler.
Ne istiyordu bu kamu emekçileri. Ekonomik, demokratik ve özlük haklarının iyileştirilmesini, eğitimin ve sağlığın parasız hale getirilmesini, yargının bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarını, bu ülkenin vatandaşı olan farklı inanç ve kökenden gelen herkesin kardeşçe bir arada yaşamasını, ülke ekonomisinin uluslararası tekeller tarafından yönetilmemesini, özelleştirmelerin durdurulmasını, dünyada uygulanan neoliberal politikaların emekçi halkları ezmemesini, yoksullaştırmamasını.
Fakat kimi güçler, kamu emekçilerinin yükselen mücadelesini ve haklı taleplerini engellemek için, bir takım planlar yaptılar. Hemen karşılarına yeni bir sendika kurdular, bu sendika toplumun hassas olduğu çeşitli değerleri sömürerek ve kamu emekçilerinin gerçek örgütüne iftira kampanyaları düzenleyerek, yıpratmaya çalıştı, baktılar ki kamu emekçilerinin kararlı mücadelesi engellenemiyor ne yapalım peki yeni bir sendika daha kuralım, bunları bölüp parçalayıp yönetmek daha kolay olur.
Nihayet bir başka sendika daha kurulur bu sendika toplumun dini değerlerini istismar ederek ve bürokrasiden güç alarak örgütlenmeye başlar, amaç kamu emekçilerinin gerçek örgütünü zayıflatmak etkisizleştirmek ve mücadelesinin önünü tıkamak, son kurulan sendika işi o kadar ileri götürmüş ki;
Bize üye olursanız, idareci olmanıza yardımcı oluruz.
Bize üye olursanız yakınlarınıza iş olanağı sağlarız.
Bize üye olursanız yolsuzluk ve usulsüzlüklerinizin üstü örtülür.
Bize üye olursanız sizi her türlü koruma altına alırız.
Şimdi, ben buradan o ülkenin kamu emekçilerine soruyorum, bir sendika neyin üzerine örgütlenir, gücünü nereden alır. Üye olduğunuz sendikalar ve onların arkasındaki bilinen güçler, çok açık bir işbirliği halindeyken ve sendikanız belli bir oluşumun arka bahçesiyken, sizin demokratik ve ekonomik özlük haklarınızı nasıl geliştirecek, bir yerlerden icazet alarak örgütlenenler, icazet aldıkları odaklara karşımı çıkacaklar, lütfen! buna kargalar bile güler.
İnsanların zaaflarını hassasiyetlerini kullanarak örgütlenmek suni bir örgütlenmedir eninde sonunda bitecektir, bu tür örgütlenmeler saman alevidir, rüzgârın yönüne göre parlar ve biter.
Biz buradan o ülkenin kamu emekçilerini uyarıyoruz, aman ha dikkatli olun bütün vaatler sizi kandırmaya yöneliktir, gerçek kendinizin, kendiniz için, emek ve demokrasi mücadelesi vermenizden geçer” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir