Nereden nereye

Nereden nereye
24 TEMMUZ 1923’te Lozan’da imzalanan barış antlaşmasından sonra bu günlere nasıl geldik? Zor koşullar altında imzalanan bu antlaş-ma ile neler kazanmıştık. Lozan antlaşması Türkiye Cumhuriyetinin mayasıdır. Yenildiğimiz bir dünya savaşından sonra gerçekleştirdiğimiz Kurtuluş Savaşı ile Lozan’da büyük bir zafer kazanılmıştır. 8 ay gibi uzun süren mücadele sonucunda gerçekleşen Lozan Barış Antlaşması”yla tüm dünyanın varlığını kabul etmek durumunda kalmıştır. Lozan Antlaşması sonucunda ; birçok sınır problemlerimiz çözüldü. Misak-ı Milli sınırlarımız büyük ölçüde garanti altına alındı. Osmanlının yapmış olduğu Sevr Antlaşması hükmünü yitirdi. Türk Ulusu adına Birinci Dünya Savaşı bitirildi. Yeni Türk Devletini çoğu dünya devletleri tanıdı. Türkiye tarafından konulan koşullara çoğu dünya devleti uymak zorunda kaldı. En önemlisi Türk ulusunun tam bağımsızlığı sağlandı. Lozan’da Türkiye kendi kararını veren bir devlet olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Bu güne baktığımızda Türkiye AB’nin aldığı kararları uygulayan bir devlet haline geldi. Nerede tam bağımsızlık? Nerede kararlılık? Nerede özgür ülke? Türkiye Cumhuriyeti 60 yıldır her şeyinden taviz veriyor.Kıbrıs meselesi, ermeni meselesi, sınırlarımızın meselesi, yeni petrol yasası, yer altı zenginliklerimizi kullanamama. Hep taviz, hep taviz.Demek ki Avrupalıların bizden tarih öncesi alacakları kalmış. Hatırlarsınız ; Lord Curzon ne demişti Lozanda: “Eğer ilerde bize borç almak için gelirseniz cebimizdeki bugün kabul etmediğiniz bütün siyasi tavizleri geri alacağız” diyordu. Nereden nereye geldiğimizi çok net görebiliyoruz. 1923’lerde kendini dünyaya kabul ettiren bir ülke var. Bugün Avrupa Birliğinin güdümünde. 1923’lerde kararlı bir devlet anlayışı. Bugünkü devlet anlayışı ortada. 1923’lerde bütün sınırlarımız güven altında. Bugün sınırlarımızın durumu içler açısı. 1923’lerde ülke kaynakları ülke menfaatlerine göre çıkarılır ve kullanılırdı, bugün son petrol yasasında olduğu gibi nerede ise her şeyimizi vererek teslim olduk. 1923’lerde borçsuz bir devlet. Bugün dünyanın en borçlu 5.ülkesi Dış ticaret açığında birinciyiz. Faiz haddinde birinciyiz. Cari açıkta birinciyiz. İş sahası olmamasında birinciyiz. Toplumun üst gelir grubu ile alt gelir grubu arasının açılmasında birinciyiz. Kaynaklarını yer altı veya yer üstü kullanamamada birinciyiz. Allah aşkına bu ülkenin neresi doğru.Bu gerçekler ortada iken kimse atıp tutmasın.Her şey ayan beyan görülüyor. Görünen köy kılavuz istemez. Bu ülkenin bu durumda olmasının nedeni gelmiş geçmiş hükümetlerin, Lozan ruhundan bir nebze ders almadıklarındandır. Lozan’ın ruhunu unutmayanlar, elbet bir gün tüm sorumlulardan hesap soracaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.