İzinsiz kurban derisi toplayana ceza

Bursa Valiliği, izin almadan kurban derisi, bağırsak ile fitre ve zekat toplayan kişilere cezai işlem uygulanacağını açıkladı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa dayanılarak Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılarak yürürlüğe girdiği bildirildi. Yapılan açıklamada, "Adı geçen yönetmelikte yapılan yeni düzenleme sonucunda kurban derisi, bağırsak ile fitre ve zekât toplama faaliyetlerinde bulunabilme yetkisi demokratik bir anlayışın gereği olarak gerçek kişileri, dernekleri, vakıfları, kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Yardım Toplama Kanunu kapsamında, kamu yararına uygun olmak kaydıyla amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak, ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere Bakanlar Kurulunca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan kuruluşlar, kendilerine verilen izin kapsamında olmak üzere yetkili makamlara bildirimde bulunmak; diğer dernek, vakıf, kurum veya kişiler ise yetkili makamdan izin almak suretiyle, kurban, kurban derisi, bağırsak ile fitre ve zekât toplama faaliyetlerinde bulunabileceklerdir. Yardım Toplama Kanunu, yardım toplama faaliyetlerinin denetim ve gözetim görevini mülki idare amirlerine vermiştir ve izinsiz yardım toplama faaliyetleri kolluk kuvvetlerimizce men edilecek ve izinsiz yardım toplama faaliyetlerinde bulunan kişilere ilgili kanun hükümleri çerçevesinde para cezaları uygulanacaktır. Bu nedenle, diğer yardım toplama faaliyetlerinde olduğu gibi, Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde kurban, kurban derisi, bağırsak ile fitre ve zekât toplama faaliyetlerinde de vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için kanunlar çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir