Büyükataman, gübre sorununa el attı

Büyükataman, gübre sorununa el attı
Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, üreticilerinin gübreyle ilgili sorunlarına çözüm bulunması için Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker’e soru önergesi verdi.
Büyükataman, “Ülkemizde çiftçilerimizin daha verimli ve daha iyi ürün elde edebilmeleri için gübre kullanımı büyük önem taşımaktadır. Rekolte kaybı ve verimsizliğin önüne geçebilmek için mutlaka gübre kullanılmalıdır. Zaten yüksek olan gübre fiyatlarına son günlerde sürekli zam yapılmaktadır. Bilimsel araştırmalara göre gübre kullanımı verimi % 20-80 oranında arttırmaktadır. Bir yandan fiyat artışı öbür taraftan spekülatörlerin iş başında olması nedeniyle gübre bulamayan üretici, rekolte kaybı ve verimsizlikle karşı karşıya kalmaktadır. Bu da milli ekonomiye ciddi zarar vermektedir.
Tarımsal üretimin en önemli girdisi olan ve üretimde yüzde 12-15 ‘lik maliyet getiren gübrenin piyasada olmaması ise ayrı bir sıkıntı yarat-maktadır” diye verdiği soru önergesinde Tarım ve Köy İşleri Bakan’ı Mehdi Ekere şu soruları yöneltti.
“1-Çiftçimiz için son derece gerekli olan gübre fiyatlarının bu kadar yüksek olmasının nedeni nedir?
2-Bu fiyat yüksekliğine karşın gübreye hala zam yapılmasını doğru buluyor musunuz?
3-Çiftçimizin yüksek olan girdi maliyetlerine yardımcı olacak tedbirleriniz var mı?
4-Gübre fiyatları yükseldiği zaman gübrenin stoka çekilmesi ve çiftçimizin mağdur olmasının önüne geçilmesi adına çalışma yapılmakta mıdır?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir