ÜRETİM DEVRİMİ MİLLİ HÜKÜMETİNİN ÇÖZÜM PROGRAMI 1

AHMET AYGÜN ATA KÖŞE YAZISI

Dokuz yazı boyunca Üretim Devrimi gereğinin tarihsel geçmişten kaynaklanan gereklerini paylaşmaya çabaladık. Üretim Devriminin gerekliliğini muhatapları ile yani Çiftçi, Köylü, Esnaf, Madenci, Sanayici, Hizmet ve zanaatkârlarımızın gözüyle, diliyle saptadık. Her kesim böyle gitmez diyordu. İktidar yanlısı olanlar bile keskin bir dil kullanamasa da “Üretim Ekonomisi ” gerekliliğini vurguluyorlardı. İşte bu gereklilik, coğrafyamızın gerçeği ambargolar ve 40 yıllık Borçlanma Ekonomisi ihanetiyle dibe vurmuş. Yer yer üretim durdurmuş. Yer yer işçinin beline vurmuş. Yer yer sanayiciye fabrika yaktırmış. Başını çıkarıp çıkarıp işçi, emekçi haklarını budayarak kurtuluş sanan iktidarın işçi, memur haklarına açıkça saldırısı durmaksızın yeni planlar yumurtluyordu.

ÜRETİM DEVRİMİ PROGRAMI….

Üretimin gerçekçi ve hızlı yönetimi için önce Sanayi ve Tarım envanteri yapılmalıdır.

Devletin yönetiminin, güvenliğin, ekonominin ve toplumun gereksinimine uygun ve güvenli Milli Yazılım Sistemi kurulmalıdır.

Atatürk; Sakarya Savaşı öncesinde çıkardığı Tekalif-i Milliye Kararlarıyla, iki öküzü olanın bir öküzünü alarak savaşı kazandı. O sayede 1925 yılında Âşar Vergisini kaldırarak köylüye bir anlamda ikişer öküz vermiş oldu. Savaşı kazanmak için alınan bir öküz, insanlarımıza iki öküz olarak geri verildi. Oysa Türkiye, düşmanın eline geçse bütün öküzler düşmanın olacaktı.

Köylü, gelecek yıl üretebilmek için nasıl ürettiği ürünün içinden tohumluk ayırıyorsa , ülkeler de ürettiği değerin bir bölümünü yatırıma ayırmak zorundadır. Türkiye ‘nin önünde üretilenleri dağıtmak ile yatırıma yöneltip iş sahası açmak seçenekleri vardır. Türkiye büyük sarsıntılardan çıkmak için, birikim oranını artırmak ve yatırıma yönelmek zorundadır. 1990’lı yıllarda ve 2000’lerin başında % 21 olan birikim oranı, 2019 yılında % 13’e düşmüş bulunuyor.

Birikim oranını kapsamlı devlet uygulamalarıyla kademeli olarak 3 yıl içinde % 25’e çıkarmak zorundayız. İşsizliğe son vermenin, dış ödemeler açığını kapatmanın, üretim ekonomisini kurmanın başka bir yolu bulunmuyor. Birikimin ve yatırımın artırılmasında, her yurttaşın serveti ve geliri ile orantılı özveride bulunacağı sistemler kurulmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, kurulacak Bilimler Akademisine ayrılmalıdır. Bilimsel araştırma Üretim Ekonomisinin olmazsa olmazlarındandır. Türkiye’nin saray lükslerine gereksinimi yoktur. Cumhurbaşkanları yine Cumhuriyet ‘in Çankaya’sında görev yapmalıdır.

Devlet görevlileri Cumhurbaşkanından sıradan kamu çalışanına dek halkın yaşam koşullarını paylaşmalıdır. Cumhurbaşkanının, Bakanların ve milletvekillerinin aylıkları yeniden düzenlenmeli, yüksek görevlerde bulunanların sade yaşaması devlet geleneği haline getirilmelidir. Devlet görevlilerine tahsil edilecek uçaklarda, arabalarda ve diğer kaynaklarda, verimli çalışma, sade yaşama ve zorlukları paylaşma gereği esaslı birikime gidilmelidir. Maliye Bakanlığının bütçesinde Danışmanlara verilen 30 bin TÜRK LİRASI, yatırıma ayrılmalıdır.

Kanal İstanbul, bazı havaalanları ve otoyollar gibi önceliği olmayan ya da gösterişe yönelik yatırım tasarıları durdurulacak, kaynaklar yatırıma ayrılmalıdır.

Beton, rant ve tüketim ekonomisinin kredilendirme, vergi bağışıklığı ve ayrıcalıkları türünden bütün teşvikleri derhal kaldırılmalıdır. Kredi kartları, borçlandırma aracı olmaktan çıkarılmalı, ödeme aracına dönüştürülmelidir.

Yaşlılara, sakatlara, hastalara insana yakışır yaşam koşulları sağlamak, devletin görevidir. Ancak eli ekmek tutan insanların sadaka ile beslenmesi, hem ekonominin gereklerine hem de toplumsal sağlığa aykırıdır. Yapılan hesaplamalara göre bugün devletin bütçesinden 30 Milyar TÜRK LİRASI kadar kaynak, çalışabilir durumda olan yurttaşlarımıza dağıtılmaktadır. Bu kaynakla yatırım yapılmalı, fabrikalar açılmalı, sadaka dağıtılan yurttaşlarımız üretime katılmalıdır.

Yabancı sermayenin dolaşım ve faaliyetleri, Üretim Ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunma koşuluna bağlanmalıdır. Yabancı sermayenin 2 yıldan önce Türkiye dışına çıkartılması yasaklanmalıdır.

D E V A M E D E C E Ğ İ Z…….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir