TUTUKLANMA KORKUSUNA SAĞLIK SORUNU EKLENDİ

İBRAHİM BURSALI HABERİ

*Karacabey 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 03. Ekim. 2018 tarihli kararı ile ertelemesiz ve paraya çevrilmesiz 2 yıl 6 ay verdiği hapis cezasının Yargıtay’dan gelmesiyle cezaevine girmesi beklenen Ergün Koç’un başı dertten kurtulmuyor.
*Kurşunlu Köyü’nde konuşma yaparken bayılan Ergün Koç, kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi’nde hayata döndürüldü.
*Her an tutuklanma korkusu içinde yaşayan Koç’un, ilaç tedavisiyle geçiştirmeye çalıştığı sağlık sorunlarının giderek ağırlaşması üzerine seçim gezilerinde, Belediyedeki yolsuzlukları nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış olan kankası Şaban sahne almaya başladı.
*Belediyenin 8. katını yeniden “Haremliğe” çevirmeye hazırlananlara seçmenin sandıktaki tavrının nasıl olacağı merak edilirken, Ergün Koç’un, her an adaylıktan çekilebileceği söyleniyor.

Karacabey Demokrat Parti Belediye Başkan Adayı Ergün Koç, Artvinliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde yaşadığı soğuk duş etkisinden sonra Kurşunlu Köyü’nde konuşma yaparken baygınlık geçirdi.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesinde hayata döndürülen Ergün Koç’a doktorlar konuşma yasağı koydu.
Gel gör ki, proje aday doktorların uyarılarını dinlemeyip riske girmeyi göze alarak mahalle mahalle dolaşmayı sürdürüyor.
Ancak bu kez yerine kankası Şaban konuşma yapıyor.
Yüksek ihtisaslı basın danışmanı Şaban aracılığıyla, Erol Onur döneminde yapılan Kültür Park ile Önder Matlı’nın girişimleriyle yapılan Devlet Hastanesini kendilerinin yaptığını söyleyerek gülünç duruma düşüyor.
Seçmeni yalanla kandıracaklarını düşünenlerin her türlü rezaleti sergileyebileceğini belirten bazı vatandaşlar, “Dün Karacabey’i utanılacak duruma düşürenler, bu gün hangi yüzle yeniden oy istiyorlar anlamakta zorlanıyoruz” diye konuşuyor.
Hapis cezasının üzerine, sağlık sorunlarıyla da sıkıntılı günler geçirmeye başlayan Koç’u daha zor günlerin beklediği dile getiriliyor.
Karacabey 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 03. Ekim. 2018 tarihli kararı ile ertelemesiz ve paraya çevrilmesiz 2 yıl 6 ay verdiği hapis cezasının Yargıtay’dan gelmesiyle cezaevine girmesine kesin gözüyle bakılan Ergün Koç’un başı bir türlü dertten kurtulmuyor.
Her an tutuklanma korkusu içinde yaşayan Koç’un, ilaç tedavisiyle geçiştirmeye çalıştığı sağlık sorunlarının giderek ağırlaşması üzerine seçim gezilerinde, Belediyedeki yolsuzlukları nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış olan kankası Şaban’ın sahne almaya başlaması da çok ilginç bulunuyor.
Belediyenin 8. katını yeniden “Haremliğe” çevirmeye hazırlananlara seçmenin sandıktaki tavrının nasıl olacağı merak ediliyor.
Bazı vatandaşlar, “Söylentiler doğruysa danışıklı döğüş yapılıyor. 72 yaşına gelmiş, ilaç tedavisiyle güçlükle ayakta durabilen birinin adaylık hırsına kimse anlam veremiyor. Karacabey’de adam mı kalmadı? Ergün Koç, iki dönem başkanlık yaptı da ne oldu? Halkın refah seviyesini mi yükseltti? Alt yapıyı mı bitirdi? Cadde ve sokakları köstebek tarlası olmaktan mı kurtardı? Trafik sorununu mu çözdü? Kavga etmediği kim kaldı? Belediyenin 8. katını haremliğe kim dönüştürdü? Belediyeyi milyarlarca zarara uğratmadı mı? Personelin yarısından fazlası mahkemelere girip çıkmaktan yıllarca iş yapamaz duruma düştü. Kalkmışlar, şimdi de utanmadan Hastane ile Kültür Parkı kendilerinin yaptıklarını söylüyorlar. Bunlar yalandan da öte seçmeni enayi yerine koymaktır. Bunlar oy için bin bir kılığa girer. Bunlarda utanma olsa Araplar gibi giyinir mi? Proje aday’ın Arap kıyafetleri giyerek dolaşması neyin nesidir?
Koç, yolsuzlukları nedeniyle 15 yıla yakın hapis cezası aldı. Yargıtay’da beklemekte olan ceza dosyalarının onaylanmasıyla hapse girmesi an meselesi olan Ergün Koç, proje gereği aday olmuştur. Ergün Koç, “Millet İttifakını böl, Yargıtay’daki dosyalar hasır altı olsun” mahsulünün ürünüdür” dedi.
Gittiği yerlerde genellikle tepkiyle karşılaşan Koç’un adaylığını geri çekeceği şeklindeki söylentiler de giderek yoğunluk kazandı.
Daha fazla uzatmadan, Ergün Koç’la ilgili Karacabey 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 6 ay önce vermiş olduğu kararı aşağıda bir kez daha okuyucunun bilgisine sunuyorum:

“T.C. KARACABEY 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2017/145 Esas
KARAR NO: 2018/425
C.SAVCILIĞI ESAS NO:2011/996
GEREKÇELİ KARAR
TÜRK MİLLETİ ADINA
DAVACI:K.H.
KATILAN: KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU. Osmangazi/BURSA
VEKİLİ: Av. CEMİLE ŞENER. Bursa Muhakemat Müdürlüğü Defterdarlık Binası Kat:3 Osmangazi/BURSA
SAVUNMA;
Sanık Ergün Koç’un Bozma İlamı Sonrası Mahkememizde Alınan Savunmasında Aynen: “Üzerime atılı suçu anladım. Ben olayla ilgili daha önce ifade vermiştim. O ifadem doğrudur. Aynen tekrar ederim. Bozma ilamını kabul etmiyorum. Daha önce verilen kararda direnilmesini talep ediyorum. Mevcut olan kültür varlığı etrafındaki yer alan gayrimenkuller için yasa gereği tapuya şerh verilmesi gerekiyordu. Söz konusu parsel de ise bu şekilde bir şerh bulunmamaktadır. Kültür varlığı ile yapılan bina arasında yaklaşık 15 m’den fazla bir yol genişliği bulunmaktadır. Herhangi bir şekilde yapı kullanımına, imar mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. Kültür varlığının etrafında pek çok bina bulunmaktadır. Bu binalarla ilgili bu güne kadar buna benzer bir işlem yapılmamıştır. İmar mevzuatına aykırı olduğu iddia edilen binanın kültür varlığına bir zarar, ziyan verecek şekilde bir konumu bulunmamaktadır ve tamamen hüssiniyet kuralları çerçevesinde yerine getirilmiştir. Bu nedenle beraatimizi talep ediyorum. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini talep ederim. Mahkemenin aksi kanaate varması halinde lehime olan kanun maddelerinden yararlanmak istiyorum. Mahiyetini tarafıma açıklamış olduğunuz hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerin hakkımda uygulanmasını talep ederim” şekline beyanda bulunmuştur.
Sanık hakkında 2863 sayılı yasanın 65/2 TCK. 43/1 ve TCK’NIN 257/1, 43/1 maddesi hükümlerinin uygulanması ihtimaline binaen sanığa CMK’nın 226. Maddesi gereğince ek savunma hakkı verildi.
Sanıktan soruldu: “Ek savunma hakkımı anladım. Ek savunma için süre istemiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Söz konusu işlem mevzuata uygun şekilde yerine getirilmiştir. Hükümet Konağı’nın yapısına herhangi bir zarar verilmesi söz konusu değildir. Tamamen hüssiniyet kuralları çerçevesinde işlem yerine getirilmiştir.” dedi.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
A)1)-Sanık Ergün Koç’a yüklenen 2863 sayılı kanuna aykırı olarak imar izni verme suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 2863 Sayılı Kanunun yürürlükte bulunan 6498 sayılı kanun ile değişik 65/2 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı göz önünde bulundurularak takdiren 2 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına.
2-Sanığın üzerine atılı bu suçu aynı suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla kez işlemiş olması nedeniyle cezasında TCK 43/1 madde gereğince takdiren 1/4 oranında artırım yapılarak 2 yıl 6 ay hapis ve 6 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına
3-Sanığın kaçamaklı ikrarı ve fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurularak TCK.nun 62. Maddesi gereğince verilen cezadan takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 2 yıl 1 ay hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına
Sanığın doğrudan verilen 5 gün adli para cezasının TCK.nun 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak bir gün karşılığı 20 TL kabul edilerek sanığın 100.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına.
Sanığı verilen adli para cezasının miktarı, sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak TCK.nun 52/4. Maddesi gereğince verilen adli para cezasının taksitlendirilmesine takdiren yer olmadığına
Hükmolunan adli para cezasının ödenmemesi halinde infaz aşamasında Cumhuriyet Savcısı kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verileceği, günlük çalışma süresi en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nce belirleneceği, hakkında hazırlanan program ve denetime uyarı ve önerilere uymama halinde çalışılan günlerin hapis cezasından mahsus edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirileceği (sanığa ihtarat yapılamadı)
4-Sanık hakkında verilen ceza 2 yılın üzerinde hapis cezası ve adli para cezası olduğundan kanunen CMK. 231/5 ve TCK. 50,51 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına
5-Kasten işlemiş olduğu suç için hapis cezası ile mahkumiyetin yasal sonucu olarak sanığın, Anayasa Mahkemesi’nin 08/10/2015 tarih 2014/140 esas 2015/85 karar sayılı iptal kararı da dikkate alınarak 5237 sayılı TCK’nın 53/1 maddesinin a,b,c,d,e bendlerinde yazılı haklardan aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar, kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyumluk yetkileri açısından anılan maddenin üçüncü fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir