Türk-İslam geleneğinde musiki

Türk-İslam geleneğinde musiki
M U S İ K İ (2)
TÜRK İSLAM GELENEĞİNDE BEŞİKTEN MEZARA MUSİKİ
Sen dünyaya geldiğin zaman ağlıyordun! Sen ağlarken yakınların sevinçten gülüyor, bayram ediyorlardı!
Öyle özel, öyle güzel bir ömür geçir ki, öte dünyaya göçtüğün zaman sen gül, sevenlerin ağlasın ardından!…
“Osmanlı Adet, Merasim ve Tabirleri”(C.1, S.13) adlı kitabında, Abdülaziz Bey “Lohusa’nın baş tarafına gelen duvarda, sırma kase içinde Mushaf-ı Şerif asılır. Ebe hanım çocuğu dizine alır, Mushaf-ı Şerif’i açar, parmağını sayfasına değdirip çocuğun ağzına sürer, 3 kere ezan okur. Bunlar yapılmadan çocuğa süt vermezlerdi.”
Çocuğa verilen ilk ana sütünü, Kur’an ile mayalamak bu…
Sonrasını, Arif-i Billah Hz. Muhibbiyyü’l Cerrahi’den dinleyelim;
Çocuğa güzel ve manalı bir isim vermek, yavrunun ana baba üzerindeki haklarından biridir. Bir çocuk dünyaya geldiğinde o hafta içinde aile büyüklerinden biri çocuğu kucağına alarak, kıbleye karşı ayakta sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuduktan sonra, sağ kulağına ismini söyler. Güzel ve manalı bir isim 3 kez tekrar edildikten sonra; Ya Rabbi, şu yavrunun vücuduna sıhhat, ömrüne bereket ihsan eyle! Onu da, bizi de maddi, manevi rızıklarınla merzuk(nasipli) eyle! Kendine kul, Habibine ümmet eyle! Anaya, Babaya muti(bağlı) eyle! Vatana, Millete hayırlı evlat eyle! Tüm insanlığa yararlı bir insan olmasını nasip eyle! “İnsanların hayırlısı, insanlara hayırlı ve yararlı olandır” Hadis-i Şerifi’nin sırrına mazhar eyle! tarzında bir dua ile Fatiha edilir.
Lohusalık günlerinde ailenin yapısına göre, lohusa mevlidi veya lohusa eğlenceleri yapılır. Bu arada çocuğun beşiği hazırlanır. Hanımlar bu esnada manzum bir beşik duası okurlar :
Yavru bunda sallanacak, Hiç görmesin derd-ü keder,
Yanakları allanacak, Çekmesin elemden eser,
Ağız tadı ballanacak, Validesi ile Peder,
Eyleyelim böyle dua. Eyleyelim böyle dua.

Bize şerefler verecek, Her dem bula, şan ve şeref,
Daim safalar sürecek, Versin Hüda hayrul halef,
Kendi de evlat görecek, Ömründe etmesin esef,
Eyleyelim böyle dua. Eyleyelim böyle dua.

Mürüvvetin görsün peder, Mesrur olup, her dem gülsün,
Görmesin valide keder, Sıhhat ile ömür sürsün,
Herkes temenniler eder, Ana-Baba bunu görsün,
Eyleyelim böyle dua. Eyleyelim böyle dua.

Yavru bunda yatar uyur, Evladı, torunu ola,
Afiyetle böyle büyür, Her birinden hayır bula,
Ebeveyni bunu görür, Ya Rab, nasib et her kula,
Eyleyelim böyle dua Eyleyelim böyle dua.

Hem büyüsün, sıhhat ile, Yavru bula, her dem sefa,
Çok yaşasın rif’at ile, Olsun Erenler rehnüma,
Merzuk ola vüs’at ile, Hem de Cenab-ı Mustafa,
Eyleyelim böyle dua. Eyleyelim böyle dua.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir