Ticaret Borsası, Ulusal Hububat Konseyi’nde

Karacabey Ticaret Borsası, “Ulusal Hububat Konseyi”ne üye
olduğunu duyurdu. Tarım Kanunu’nda belirlenen ulusal tarım politikaları
çerçevesinde Ulusal Hububat Konseyi’nin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından
kuruluş ve çalışma esaslarının hazırlanarak Resmi Gazetenin 16.07.2010 tarih ve
27643 sayılı kararı ile onaylandığı bildirildi.

            Karacabey
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bertan, konu hakkında yaptığı
değerlendirmede, “Yönetmelik ve kanun çerçevesinde ulusal tarım politikaları
belirlendi. Hububat üreticileri ile hububat bitkilerinden elde edilen asıl ve
yan ürünlerin ticaretini yapan tüccarlar, sanayiciler veya bunların
oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ile hububatla ilgili
araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları bir
araya gelerek tüzel kişiliğe sahip bir Ulusal Hububat Konseyi kurdu. Bu
konseyin merkezi ise Ankara olarak belirlendi.

            Ulusal
Hububat Konseyi’nin amacı, hububat üreticilerinin ve tüketicilerinin organik
yetiştiricilik ve iyi tarım uygulamaları konularında bilgilendirilmesidir.
Üretim ve tüketimin teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yapmaktır. Hububat
üretiminin arz talep dengesini sağlamaktır. Yurt içi ve dışında rekabet gücünün
arttırılması için çalışmalarda bulunmaktır. Ürün kalitesinin iyileştirilmesini,
pazara standartlara uygun ürün sevk edilmesini sağlamaktır. Hububat ve mamul
maddelerinin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünün arttırılması
hedeflenmektedir. Hububat sanayinin sürekliliğini, kârlılığını, ticaretini,
tüketimini ve standardizasyonunun geliştirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasına
öncülük etmektir. Ulusal politikalar belirlenmesinde sektörün tüm kesimlerinin
uzlaşmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak üzere bu konsey kurulmuştur” dedi.

            Ulusal Hububat Konseyi’nin her türlü
çalışmalarına Karacabey Ticaret Borsası’nın öncülük edeceğini belirten Bertan,
üyelerinin, çiftçilerin ve ilçedeki diğer meslek odaları ile sivil toplum
kuruluşlarının yararlanabilmesi amacıyla konseye katıldıklarını kaydetti. Bu
doğrultuda, Karacabey Ticaret Borsası olarak 15 Şubat 2011 tarihinde yapılan Yönetim
Kurulu toplantısında konseye üye olunmasına karar verildiği anlatan Başkan
Murat Bertan, 1.Olağan Ulusal Hububat Konseyi Genel Kurulunun 04 Mart.2011
tarihinde Konya Ticaret Borsası konferans salonunda yapılacağını sözlerine
ekledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir