Sorunları bitireceğiz!

CHP Milletvekili aday
adayı Derya Kırıcı, iddialı konuştu:

Karacabey’in CHP Bursa milletvekili aday adaylarından Derya
Kırıcı, Türkiye’yi sadaka dağıtan bir devlet olmaktan çıkaracaklarını
belirterek, insan onuruna saygılı, güçlü bir sosyal refah devleti haline
getireceklerini bildirdi. Kırcı, “CHP iktidarında kimse yatağa aç girmeyecek”
dedi.

Karacabey Kadın Kollarının düzenlediği toplantıda konuşan
Kırıcı, CHP’nin kadın-erkek eşitliğinin güvencesi olduğunu belirterek,  “Kadın-erkek her yurttaşı her alanda eşit bir
Türkiye yaratacağız. Eşitlik güçlendirir. Türkiye’nin aydınlık geleceğinin ve
demokrasinin garantisi eşitliktir” diye konuştu.

AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana kadınların
muhafazakar kitlenin biçtiği role dönüştürülmeye başlandığını ileri süren
Kırıcı, AKP’li vekil adayları arasına kadınların serpiştirilmesini ‘tam bir göz
boyama’ olarak nitelendirdi.

Kırıcı, şöyle devam etti: “Kadın, TBMM vitrinine
yerleştirilirken günlük hayattan yavaş yavaş çekiliyor. Daha önce yüzde 30
civarlarında olan Danıştay ve Yargıtay’da kadın üye sayısı, referandum sonrası
yapılan seçimlerle bugün yüzde 3′ün altına düştü. Bu tablo, hükümetin kadınlara
bakış açısındaki çarpıklığı ve söylemlerinde samimi olmadığını gösteren çok
çarpıcı bir tablo.”

AKP döneminde kadın cinayetlerinin bin 400 kat arttığına
işaret eden Kırıcı, “AKP iktidarında, tacizcilere cesaret veren ‘dekolte giyen
kadına tecavüz caizdir’ gibi söylemler sonucu kadına yönelik şiddet ve tecavüz
ve girişimleri çığ gibi büyüyor. 2002’de 66 olan kadın cinayeti, 2007’de bin
77’ye, 2009’da bin 126’ya çıktı. Bugün ülkemizde hemen her gün en az 3 kadın
öldürülüyor” dedi.

CHP iktidarında kadınlar için ‘Alo Şiddet’ hattından,
ücretsiz danışmanlık, psikolojik destek ve yasal yardım veren danışma merkezi,
sığınma evi gibi hizmetleri sayı ve kalitesinin arttırılacağını şiddete uğrayan
kadınlar için tedavi ve rehabilitasyon merkezleri açılacağını anlatan Kırıcı, “Kadına
karşı şiddet ve ayrımcılıkla mücadele amacıyla, merkezi idare ve yerel
yönetimlerde gerekli bütçe ödeneklerinin ayrılmasını sağlayacak, yerel
yönetimleri bu hizmetleri vermek üzere özel olarak destekleyeceğiz” diye
konuştu. . 

Kimse yatağa aç girmeyecek

Türkiye nüfusunun yüzde 17’sinin yoksulluk sınırının
altında yaşadığını, zenginle yoksul arasındaki makasın sürekli açıldığına
dikkat çeken Derya Kırıcı, “Eğer bir yerde tencere kaynamıyorsa, eve alın
teriyle kazanılmış ekmek girmiyorsa, o toplumda barışı sağlayamazsınız. Bir
ülkede 12 milyon 715 bin kişi yoksulluk sınırının altındaysa toplumsal barış
sağlanamaz” dedi.

CHP’nin yoksullukla mücadele için geliştirdiği, “Aile
sigortası” uygulaması konusunda kadınlara bilgi veren Kırıcı, büyük kentlerden
başlayarak, tüm ülkeyi kapsayacağını kaydetti. Aile Sigortası uygulamasının eş
zamanlı olarak başlanacağını belirten Kırıcı, kırsal kesimde yoksul ailelere
durumlarında iyileşme sağlanıncaya kadar her ay asgari ücret düzeyinde
‘Vatandaşlık Hakkı Ödemesi’ yapılacağını anlattı.

Hedeflerinin kırsal kesimdeki gerçek yoksulları koruma
altına alarak, kimsenin yatağa aç girmemesini sağlamak olduğunu kaydeden
Kırıcı, “Aile Sigortası’ndan yararlanan ailelerin çocuklarının eğitim harcamalarının
tümü, yurt parası dahil, bu sigorta kolundan karşılanacak. Türkiye İş Kurumu ve
illerdeki Organize Sanayi Bölgeleri ile işbirliği yapılarak, özel sektörün de
katkısı sağlanarak Meslek Edindirme Kurslarına öncelikle Aile Sigortası
kapsamındaki ailelerin çocukları alınacaktır” diye konuştu.

CHP iktidarında gelir dağılımı adaletsizliklerinin sona
ereceğini dile getiren Kırıcı, “CHP iktidarında, çalışan, emekli, işsiz,
engelli, yaşlı, çiftçi, evde çalışan kadın, yoksul veya kimsesiz bütün vatandaşlarımızı
yaşamları boyunca kucaklayacak, onlara insan onur ve saygınlığına yaraşır bir
biçimde hizmet verecek, gerçek bir refah toplumu düzeni kurulacaktır” dedi.

            Emeklilerin
insanca yaşayacakları düzeyde gelire kavuşmaları için intibak yasasının mutlaka
çıkarılacağına işaret eden Kırıcı, muayene ve ilaç alımını da içeren tüm kamu
kaynaklı sağlık hizmetleri için emeklilerden katkı payı alınmayacağını, emekli
maaşlarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Priminin kaldırılacağını bildirdi.
Kırıcı, emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu evlenmemiş kız çocuklarının,
eskiden olduğu gibi, ölünceye kadar anne ve babasının sosyal güvencesi altında
olacağını belirtti.

Mazot 1,5 TL olacak

AKP’nin uyguladığı tarım ve hayvancılık politikalarının
üreticiyi bitirdiğini ileri süren CHP Milletvekili aday adayı Derya Kırıcı,
“Tarım ve hayvancılıkta iç üretimin artırılacak. İthalat önlenecek. Türkiye
tarımda yeniden kendine yeter bir ülke haline getirilecektir” diye konuştu.

Kırıcı, yüksek verimli ve kaliteli tohumluk ve damızlık
hayvan üretilerek çiftçilere dağıtılacağını, üreticileri İsrail, Bulgaristan,
Şili, Avustralya gibi ülkelere muhtaç olmaktan kurtaracaklarını söyledi.

Ziraat Mühendisi, veteriner hekim ve diğer teknik
elemanların çiftçilerle omuz omuza çalışmasının sağlanacağını kaydeden Kırıcı,
“Teknoloji ve bilgiyi, tarla ve ahırla buluşturacağız.tarımsal üretimde
kullanılan tohum, gübre, mazot, tarım ilacı gibi girdilerin yüksek
maliyetlerini aşağı çekeceğiz. Mazotu 1,5 liradan üreticimize vereceğiz. Diğer
girdilerdeki vergi yükünü hafifletip çiftçimizi rahatlatacağız” diye konuştu.

Gerçek demokrasiye
geçilecek

AKP’nin başarısız olduğuna değinen Kırıcı, insanların 9
yılda nefes bile alamaz hale geldiğini belirtti. Kırıcı, “Her sabah erkenden
kapı tıklatıldığında ‘acaba polis baskına mı uğradık’ korkusuna son vereceğiz.

İnsanların suçlarının ne olduğu belli olmadan hapishanelere
doldurulması dönemi sona erecek. Kitap basmanın suç, fikrini söylemenin ev
baskını gerekçesi olduğu bu karanlık dönem 12 Haziran’da son bulacak” diyerek
sözlerini tamamladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir