Sorunlara kalıcı çözümler istiyoruz!

Karacabey Eğitim Sen Temsilciliği, “5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü”nü kutlarken, sorunlara kalıcı çözümler talep ettiklerini duyurdu.
5 Ekim’in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından 1994 yılında Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan edildiğini belirten Eğitim Sen İlçe Temsilciliği, bu günün büyük bir anlamı olduğunu ifade etti.
Türkiye’de öğretmenlerin ‘5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü yıllardır birikerek artan ve çözüm bekleyen sorunlarıyla karşıladığına değinen Eğitim Sen, konuyla ilgili şu açıklamalara yer verdi; “Öğretmenlik mesleği açısından uluslararası genel kabullerin simgesi sayılan ve dünyanın çok sayıda ülkesinde her yıl 5 Ekim’de kutlanan Dünya Öğretmenler Günü’nü Türkiye’deki öğretmenler, her gün biraz daha zorlaşan ekonomik, sosyal, mesleki, özlük ve demokratik sorunlarla karşılıyor.
Eğitimde yaşanan sorunlara çözüm üretileceği yerde, bu sorunların her yıl katlanarak artması, öğretmenlerimizi olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Çalışma ve yaşam koşullarımız sürekli olarak zorlaşırken, giderek daha fazla sayıda öğretmen farklı statülerde esnek ve güvencesiz çalıştırılarak birbirine rakip haline getirilmeye çalışılıyor. Öğretmenlerin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarının çözülmediği, 300 bini aşkın işsiz öğretmenin atamasının hala yapılmadığı, TKY, İKS gibi uygulamalarla öğretmenlere asli görevleri dışında işler yaptırılarak angarya çalışmanın dayatıldığı koşullarda nitelikli bir eğitim hizmetinden bahsetmemiz mümkün değildir.
Ülkemizde eğitim sistemi yıllardır çözülmeyen sorunlar, sıkıntılar içindedir. Eğitimin asli unsuru olan öğretmenlerimiz de kalıcı çözümler üretilmeyen sorunlardan doğrudan etkilenmektedir. Dolayısıyla eğitim sistemi mesleğine küsmüş, yabancılaştırılmış öğretmenler aracılığıyla sürdürülmeye çalışılmaktadır. Bütün bunların üzerine Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in öğretmenlerin ‘üç ay’ tatil yaptığını iddia etmesi, 8 yılda bir öğretmenlerin iller arası yer değiştirilmesinin düşünülmesi ve öğretmenleri üç yılda bir sınava tabi tutarak yeterliliklerini ve performanslarını ölçmeyi planladıklarını açıklaması bardağı taşıran son damla olmuştur. Bugün eğitim sisteminde yaşanan sorunların sorumluları, ülkenin dört bir yanında fedakarca çalışan öğretmenlerimiz değil; eğitimin ve öğretmenlerin sorunlarının çözüm taleplerine kulaklarını tıkayan siyasi iktidardır.
Eğitim Sen üye ve yöneticilerine yönelik soruşturma, baskı ve sürgünler, 9 yıllık mevcut iktidar döneminde daha da yoğunlaşmış; çok sayıda üye ve yöneticimizin en temel sendikal ve demokratik eylemleri soruşturmalara, sürgünlere, gözaltı ve tutuklamalara gerekçe olarak gösterilmiştir.
İnsanca yaşam istiyoruz!
Öğretmenlerimize insanca yaşayabilecekleri, nitelikli hizmet verebilecekleri çalışma ve yaşama koşulları yaratılmalı; bunun için de başta maaşlar olmak üzere mesleki ve özlük hakları insan onuruna yaraşır düzeye yükseltilmelidir. Kaybedilme noktasına gelen mesleki saygınlığın yeniden kazanılması için, öğretmen yetiştirme ve istihdam politikalarının uluslararası standartlara uygun ve bilimsel bir anlayışla ele alınması ve tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarının çözülmesi gerekmektedir.
652 Sayılı KHK ile MEB Teşkilat Kanunu’nda sınırlı sayıdaki üst düzey yöneticilerin maaş ve çalışma koşullarında yapılan iyileştirmelerin bütün öğretmenlerin sorunlarını çözecekmiş gibi sunulmaya çalışılması doğru olmadığı gibi, kabul edilebilir de değildir. Bütün bunların yanı sıra MEB, kamu özel ortaklığı uygulamaları ile eğitim hizmetlerini tamamen özel sektöre açmakta, özel sektörün yapacağı okulların 49 yıllığına kiralanmasını gündeme getirerek eğitimde yaşanan piyasalaştırma uygulamalarını daha da derinleştirmek istemektedir.
Eğitim Sen olarak, sistem tarafından dayatılan her türlü haksız ve hukuksuz uygulamanın ancak tüm öğretmenlerin birleşik ve örgütlü mücadelesiyle kırılabileceğine inanıyoruz. Öğretmenler, hem eğitim sisteminden kaynaklanan olumsuzlukları hem de kendi hakları ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları sendikaları aracılığıyla çözebilir, alternatif bir eğitim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlayabilirler.
Eğitim Sen olarak, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü öğretmenlerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak görüyoruz. Bu durumun bir gereği olarak, yaşadığımız sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi, parasız, bilimsel, demokratik ve anadilinde eğitim hakkının yaşam bulması için; özgür ve demokratik bir Türkiye talep eden herkesi 8 Ekim’de KESK, DİSK, TMMOB ve TTB öncülüğünde Ankara’da yapılacak olan mitinge davet ediyor, tüm öğretmenlerin Ankara’da olacağını buradan ilan ediyoruz.
Eğitim Sen olarak, tüm öğretmenlerimizin, eğitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyor, eğitim ve bilim emekçilerini daha iyi çalışma ve yaşama koşulları ve daha aydınlık bir gelecek için birlik olmaya ve sendikamızla birlikte örgütlü mücadeleye çağırıyoruz.”
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir