Merkez enflasyonda düşüş bekliyor

Merkez Bankası, Enflasyondaki düşüşün önümüzdeki dönemde de süreceğini öngördü.

Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin fiyat gelişmeleri hakkında öngörüsünü yayımladı.

Banka raporda şu bilgileri verdi:

"Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 0,10 oranında azalmış ve yıllık enflasyon yüzde 8,17'ye gerilemiştir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde de vurgulandığı üzere yıllık enflasyon işlenmemiş gıda ve enerji fiyatları kaynaklı olarak azalmıştır. Temel enflasyon göstergeleri ise Türk lirasındaki değer kaybının yansımaları ile sınırlı bir oranda yükselmiştir. Enflasyondaki düşüşün önümüzdeki dönemde de süreceği öngörülmektedir."

Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 0,10 oranında azalmış ve yıllık enflasyon yüzde 8,17'ye gerilemiştir. Bu dönemde ÖKTG-H ve ÖKTG-I endekslerinin yıllık artış oranı önceki aya kıyasla sırasıyla 0,30 ve 0,28 puanlık artış göstererek yüzde 6,79 ve yüzde 6,37 olarak gerçekleşmiştir.

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya kıyasla gıda ve enerji gruplarının katkısı sırasıyla 0,58 ve 0,29 puan azalırken temel mal ve hizmet gruplarının katkısında belirgin bir değişim gözlenmemiştir.

Hizmet fiyatları Ağustos ayında yüzde 0,61 oranında artarken grup yıllık enflasyonu artış eğilimini sürdürerek yüzde 8,18'e yükselmiştir. Ağustos ayında yıllık enflasyon, kira ve haberleşme hizmetleri gruplarında önceki aya kıyasla yatay seyrederken diğer alt gruplarda yükseliş kaydetmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış veriler de hizmet enflasyonunda ana eğilimindeki yüksek seyrin korunduğuna işaret etmektedir.

Temel mal grubu yıllık enflasyonu Ağustos ayında 0,35 puanlık artışla yüzde 4,58'e yükselmiştir. Türk lirasındaki değer kaybının yansımalarıyla dayanıklı tüketim mal fiyatları Temmuz ayındaki belirgin yükselişin ardından yüzde 0,42 oranında artmış ve bu grupta yıllık enflasyon yüzde 3,73'e yükselmiştir. Bu grupta otomobil fiyatlarındaki yükseliş ön plana çıkmıştır. Giyim grubu fiyatları son dönemde gözlenen ılımlı seyrin ardından Ağustos ayında mevsimsel ortalamaların altındagerilemiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde, temel mal fiyatlarının artış eğilimi Ağustos ayında yükselmiştir. 

Ağustos ayında enerji fiyatları yüzde 0,33 oranında artmıştır. Bu dönemde uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Türk Lirasında gözlenen değer kaybı sonucunda yurt içi akaryakıt fiyatları yüzde 0,63 oranında artmıştır. Bu doğrultuda, enerji grubu yıllık enflasyonu özellikle tüp gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki baz etkisiyle 2,14 puan azalarak yüzde 9,16 olarak gerçekleşmiştir.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon 2,47 puanlık azalışla yüzde 10,25 olmuştur. Grup yıllık enflasyonundaki düşüşte, taze meyve-sebze kaynaklı olmak üzere işlenmemiş gıda fiyatları belirleyici olmuştur. Bu dönemde, diğer işlenmemiş gıda grubunda yıllık enflasyon sınırlı bir oranda gerilemiştir. Sonuç olarak, işlenmemiş gıda grubu yıllık enflasyonu Haziran ayındaki belirgin yükselişin ardından bu dönemde 6,48 puan azalarak yüzde 12,87 olmuştur. İşlenmiş gıda fiyatları ise bu dönemde yüzde 0,87 oranında artmış ve grup yıllık enflasyonu yüzde 8,32'ye yükselmiştir. Ekmek ve tahıllar alt grubunda fiyat artış hızı yavaşlarken 2013 yılı genelinde oldukça ılımlı seyreden diğer işlenmiş gıda fiyatları ise et ile peynir ve diğer süt ürünleri kaynaklı olarak yükselmiştir.

Ağustos ayında üretici fiyatları yüzde 0,04 oranında artmış ve grup yıllık enflasyonu yüzde 6,38'e gerilemiştir. Bu dönemde imalat sanayi fiyatları yüzde 1,27 ile belirgin bir artış gösterirken tarım fiyatlarındaki yüzde 4,35 oranındaki düşüş üretici fiyatlarındaki yükselişi sınırlamıştır. Tarım grubunda bitkisel ürünler ile meyve ve sebze fiyatları tüketici fiyatları paralelinde azalmış (yüzde 6,76), canlı hayvan fiyatları ise sınırlı bir oranda (yüzde 0,88) artmıştır.

Son dönemde Türk lirasında gözlenen değer kaybının etkileri imalat sanayi alt grupları genelinde hissedilmeye devam etmiştir. Ağustos ayındaki en belirgin artışlar sırasıyla yüzde 2,93 ve yüzde 2,36  ile giyim imalat fiyatları ve petrol ürünleri imalat fiyatlarında gözlenmiştir. Bu dönemde petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının yıllık artış oranı ise yüzde 6,53 ile önceki aya kıyasla yükselmiştir.

MIGS sınıflamasına göre incelendiğinde, Ağustos ayında enerji hariç bütün gruplarda artış gözlenirken en belirgin yükseliş dayanıklı ve dayanıksız tüketim malı gruplarında gerçekleşmiştir. Ara malı fiyatlarındaki yükselişte önceki aya benzer şekilde demir, çelik ve demir alaşımları fiyatları etkili olurken sermaye malları fiyat artışında metal yapı malzemeleri ve motorlu taşıtlar fiyatları belirleyici olmuştur. Dayanıklı tüketim mallarında ise en belirgin artış mücevherat ve mobilya fiyatlarında gerçekleşmiştir. Dayanıksız tüketim malları fiyatları da et ve et ürünleri, süt ürünleri ve işlenmiş meyve-sebze fiyatlarının etkisiyle yükselmiştir. Sonuç olarak, imalat sanayi yıllık enflasyonu geçen aya göre 0,93 puan artarak yüzde 6,09 olarak gerçekleşmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir