Koç ve ekibi yargılanacak!

Koç ve ekibi yargılanacak!
Karacabey Belediye Başkanı Ergün Koç, 5 encümen üyesi ile 8 memurun yolsuzluk, usulsüzlük, kurumu zarara uğratmak ve görevi kötüye kullanmaktan yargılanmaları için Danıştay 1. Dairesi’ndeki 6 dosya Karacabey Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi.
Karacabey Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilen dosyalarda, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve usulsüz işlem yaparak kurumun zarara uğratıldığı belirtiliyor.
Böylece 01 Mayıs 2008 tarihinde İç İşleri Bakanlığı tarafından soruşturma açılmasına izin verilen itiraz sürecinin Danıştay ayağı da tamamlanmış oldu. Buna göre Ergün Koç ve ekibi hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılması kesinleşmiş oldu.
Danıştay’dan gelen 6 yolsuzluk dosyasında; “21.12.2005 günlü 1039 sayılı Encümen kararı ile Karacabeyspor adına usulsüz otopark ücreti toplanması, Belediye Hal kantarının ihalesiz kiralanması, özel bir kuruma 360 ton asfalt verilerek karşılığında gübre alınması, Belediye Emlak Servisi’nde meydana gelen bilgisayar hırsızlığı olayının yetkili makamlara bildirilmemesi, Belediyeye ait akaryakıt istasyonundan bilirkişi raporuyla tespiti yapılan 7.337 TL tutarında, belediyeye ait olmayan araçlara ücretsiz akaryakıt verilmesi, Belediye mücavir alanındaki Yeniköy Bayramdere’de bulunan 3 bin 645 içme suyu abonesinden usulsüz 40’ar TL tahsil edilmesi” gibi iddialar yer alıyor.
Belediye Başkanı Ergün Koç, 5 encümen üyesi ve 8 memur, Danıştay Birinci Dairesi’nin 2008/1108 Esas ve 2008/1458 No’lu kararının ardından ortaya çıkan sonuca göre Ağır Ceza Mahkeme’sinde yargılanacak.
Adaletin tecellisinden kuşku duymadığını dile getiren Belediye Başkanı Ergün Koç, “Biz hiçbir zaman yargılanmaktan kaçmadık. Bundan önce de defalarca yargılandık. Ancak, alnımız ak, yüzümüz pak çıktık. Adalete güveniyor ve yargılanmaktan çekinmiyorum. Çiğ yemedim ki, karnım ağrısın” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir