Kanunların yanında olun!

Karacabey CHP Belediye Meclis Üyesi Kemal Ziya Koşaner, Şahinköy Mahallesi’ne yapılmak istenen özel okul ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Söz konusu eğitim kurumunun tamamen yasalara aykırı bir şekilde yapılmak istendiğini iddia eden Koşaner, bu noktada Karacabey’i yönetenlerin de görevlerini yapmadıklarını söyledi.
Koşaner, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti: “Birçoğunuzun tahmin edeceği üzere, ilçemize yapılmak istenilen yeni bir eğitim kurumunun inşaat faaliyetleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Yapımına ilk başlandığından bu yana sorun olan bir eğitim yuvasından bahsediyorum. Bu eğitim yuvasında öğrencilere adaletle davranmayı, yasalara uymayı, hakkına razı olmayı, bir başkasının hakkına da saygı göstermeyi öğretecek öğretmenler. Bu eğitim tesisinin yapımına başlanmasından bu güne kadar yaşanan süreci anlatmak istiyorum, bilmeyenler veya bilip de halka gerçeği anlatmayanlar için.
Bu eğitim tesisinin yapılmak istenildiği alan ilk sahibinden, birileri tarafından oldukça makul bir fiyata alınıyor. Ve ardından çok yüksek bir fiyata eğitim tesisi yapacak olan kişiye satılıyor. Alan arkadaşlar da hemen inşaata başlıyor. Yer, 1/25.000 ölçekli planda ve üstüne üstelik bir kısmı kırsal yerleşim alanında, bir kısmı da Ova Koruma Kanunu’na göre Büyük Ova Koruma kapsamında.
Yeri satın alan girişimci inşaata başlıyor. Konu Karacabey Belediye Meclisi’ne geliyor. Meclis Üyesi olarak, “Nasıl olur bu iş?” diye sorduğumuzda Meclis Başkanı, “Bu konu hakkında BİMER’e de şikâyet var, gereğini arkadaşlar yapacak” diye yanıt veriyor.
Ama bu arada inşaat son sürat devam ediyor. Başkanlığa Mart ayı içinde dilekçe vermemiz sonucunda 3194 Sayılı İmar Yasası’nın 32. Maddesi gereğince 03.04.2018 tarih ve 7 No’lu inşaat mührü ile inşaatın mühürlendiği ve akabinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu, hatta 11.04.2018 tarih ve 18/155 sayılı Encümen kararı ile ilgili kişiye 203 bin 264,90 TL para cezası kesildiği tarafımıza bildiriliyor.
İnşaata başlanacak alanda öncelikle ‘kamu yararı kararı’, sonra da bu alanda inşaat yapılması için birçok kuruluştan onay alınması gerekiyor ki bunların en önemlisi de Tarım Bakanlığı’dır. Tarım Bakanlığı’na bağlı Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün vermiş olduğu cevap yazısında, “Bu alanda inşaat yapılaması müdürlüğümüzce uygun değildir” deniliyor. Ama inşaat yine devam ediyor. Kim dinler yasayı? Nasıl olsa bir af gelir; af olur gider.
İşin tuhaf yanı, okul yapmak isteyen girişimciye plan proje gibi konularda yardımcı olan kişilerden biri harita mühendisliğinin tozunu yutmuş, diğeri ise bu alanda eğitim görüp yıllarını plan yapımı için harcamış kişiler. Harita Mühendisi olacak o çok bilgili arkadaş; ‘bu işin kanunlara uygun olmadığını’ belirten bizleri sadece boru döşeyip gaz açan bir makineci ve lise mezunu stajyer kadastrocu olarak görmekte. Ancak ne hikmetse bu çok tecrübeli haritacı ve plancı arkadaşlar, “3194 Sayılı İmar Yasası’nın amir hükümlerinde belirtilen, “köy yerleşim alanı ifraz sınırı sayılır” hükmünü atlamışlar veya göz ardı etmişlerdir.
Çok okumuş olan haritacı ve şehir plancısı bu arkadaşlara tavsiyem kanunlara uygun davranmalarıdır. Çünkü bir gün o kanunlar size de lazım olabilir. Kanun hükmü ne diyorsa o yapılmalı, yasanın açık kapısı veya penceresi aranmamalıdır.
Sürece geri dönersek; bu konular Karacabey Belediye Meclisi’nde görüşülürken, İmar Komisyonu’na bir madde geldi: “Şahinköy Mahallesi’nde kurulması düşünülen eğim tesisi için kamu yararı alınması.”
İnşaat hakkında suç duyurusunda bulunmuşuz ama kamu yararı kararı inşaat başladıktan sonra alınıyor. İlginç değil mi! Herhalde haritacı ve şehir plancısı bu eksikliği yeni fark etmişlerdi. Tüm bunlara rağmen diğer taraftan inşaat tam gaz ilerliyor. Çevreden alınan duyumlara göre Eylül ayında inşaatın bitmesi gerekiyor. Çünkü öğrenci kayıtları alınmaya başlanmış ve velilere senetler imzalatılmış. Bir de yatırım için bankadan alınan kredilerin ödeme vakti yaklaşıyor sanırım.
İnşaatın devam ettiğini, bu işin TCK 203’e göre suç teşkil ettiğini belediye meclisine verdiğimiz dilekçede belirtip, TCK 203 maddesine göre işlem yapılması konusunda uyarılarımızı yaptık. Sanırım bu konuda da Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş.
Tüm bunlar olup biterken, özel okulu yapmak isteyen girişimci de sosyal medya sayfasında Ankara’dan fotoğraf paylaşıyor ve “İşlem tamam” diyor. Tabii durumu bilmeyenler, “Vay be adam haklıymış” diye düşünüyor.
Sonra konu tekrar Karacabey Belediye Meclisi’ne geliyor. MHP, CHP ve İYİ Parti çekimser veya ret oyu verirken, AKP’nin evet oyları ile meclisten geçiyor. İlçe Meclisi’nden geçen bu madde, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne geldiğinde tartışmalara konu oluyor ve yerinde incelenmesine karar veriliyor. Girişimci kişi de, “işlemin bitiğini” ve “Kolejin Karacabey halkına hayırlı olması” dileklerini paylaşıyor sayfasında.
Bu arada; Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar Mayıs veya Haziran ayında sunulurken, girişimci şahıs Mart ayında tüm yasal işlemleri tamamladığını, bizlerin bu zat-ı muhteremi karalamak ve okulu yaptırmamak için kanunsuz yollara başvurduğumuzu öne sürüyor, bir takım kişileri de kendisine inandırıyor.
Büyükşehir İmar Komisyonu, konu hakkında yerinde inceleme yapmak için Haziran ayı içinde Karacabey’e geldi. Ben ve İYİ Parti Meclis Üyesi Hüsnü Doğruoğlu da heyete katılmak üzere inşaatın bulunduğu Şahinköy Mahallesi’ne gittik. İnceleme yapanların yanında bulunduk. Heyet ayrıldıktan sonra aracımıza yöneldiğimizde U.H., M.E ve adını bilmediğimiz bir kişi bize çeşitli hakaretler etmeye başladı. Hatta ismini bilmediğimiz o kişi, “sizi bitireceğim” diyerek, “Heykelin ortasında vuracağını” dahi söyledi. Eğitim Tesisi sahibi de hakaretlerle dolu laflar etti.
Daha sonra da Bursa Büyükşehir Belediyesi verilen 1/5000 bin ve 1/1000 ölçekli planları kabul ediyor. Ne zaman? Haziran ayında! İmar planlarından 1/1000 ölçekli olanı Meclis’ten geçip kesinleşmedi. Ancak eğitim tüccarı projenin geçtiğini belirtiyor sayfasında. Kendi yaptığı yolsuzluk ve kanunsuz işlerine Ankara ve Bursa’da kılıf arıyor.
Şimdi o eğitim kurumu sahibi kişiye soruyorum: Eğitim tesisi kuruyorsun; eğitimin temelinde ahlak yok mudur? Dürüstlük yok mudur? Doğruluk ilkesi sizce nedir? Çamur at izi kalsın siyasetini kimden öğrendin? Üzerine inşaat yaptığın taşınmazları satın alırken, bu tesisi yapma güvencesini kimden ve ne karşılığı aldın? Arsa ilk sahibinden alınıp, sana iki katı fiyatına satılırken ödediğin bedel bu sorduklarımın cevabı mıydı yoksa? Her şeyiniz yasaldı da neden hatırlı olacağını düşündüğünüz kişileri araya sokup “artık bu konu hakkında konuşmamamı” istiyorsunuz?
Bir de Karacabey Belediyesi yetkililerine sesleniyorum:
3194 Sayılı Yasa’nın 32. maddesi ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar: Bu kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulca tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.
Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine aşılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu inceleme sonunda anlaşılırsa mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.
Aksi takdirde ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.
İşte bu hüküm net bir biçimde ortadayken, son paragraftaki görevinizi yerine getirdiniz mi? Şikâyet Mart ayı, mühürleme bir ay sonrası Nisan’da, bugün ise 31 Temmuz 2018, yani aradan 4 ay geçmiş, Karacabey Belediye yetkililerinde ses seda yok.
Son olarak şunu bir kez daha tekrar etmek isterim ki; bizler, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş esaslarına bağlı, demokratik ve laik düzende eğitim anlayışını benimsemiş olan hiçbir eğitim kurumuna karşı değiliz. Karşı olduğumuz şey; kanunsuzluk, adaletsizlik, hukuksuzluk ve kamu yöneticiliğine soyunmuş olanların elde ettiği haksız rantlardır.
Buradan eğitim tesisi yapma iddiasında olan kişiye sesleniyor ve onu isterse Karacabey yerel medyası önünde; bu konuda taraf olan, yapılacak okula öğrenci kayıt ettirmiş velilerimiz, Karacabey Belediye yetkililerimiz ve halkımızın da katılacağı bir açık tartışma yapmaya bekliyorum. Korkacak bir şey yok. Doğruları söylemek üzere, isteyen namusu ve şerefi isteyen başka değerleri üzerine yemin etsin. Kanunlara uyan, bir başkasının hakkına tecavüz etmeyen, “Adalet herkese lazım” düşüncesinde olan tüm dostlara sevgilerimi sunuyorum.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir