Karacabey Meltem Gazetesi
 » 
Bandırma Vapuruna Binme Cesareti
a aa
18 Mayıs 2017 16:48
Lütfü Kırayoğlu
Lütfü Kırayoğlu Bandırma Vapuruna Binme Cesareti

Bandırma vapurunun, içindeki kahramanlarla Samsun limanına yanaşmasının üzerinden tam 98 yıl geçti. Emperyalist merkezlerden cesaret alarak Atatürk’e saldırma cüret ve küstahlığı gösteren korkakların söylediklerine bakmayın, 98 yıl önce 16 Mayıs günü Bandırma vapuruna binmek dünyanın en cesur davranışı idi. Bandırma vapurunun, içindeki kahramanlarla Samsun limanına yanaşmasının üzerinden tam 98 yıl geçti. Emperyalist merkezlerden cesaret alarak Atatürk’e saldırma cüret ve küstahlığı gösteren korkakların söylediklerine bakmayın, 98 yıl önce 16 Mayıs günü Bandırma vapuruna binmek dünyanın en cesur davranışı idi. Bu yolculuğa çıkmanın cesaret gerektirmesinin nedeni, ne binilen çürük ve pusulasız geminin Karadeniz’in azgın dalgalarına dayanıp dayanmaması, ne Karadeniz sularında devriye gezen İngiliz savaş gemileri idi. Bandırma vapurunun yolcuları, dünyanın en güçlü orduları olduğu sona eren paylaşım savaşının galipleri işgalci emperyalistlere meydan okumak için yola çıkmışlardı.

Bu yol o gün dünyanın en çetin yolu idi.Bandırma vapurunun pusulası çalışmasa da vapur yolcularının önderi Mustafa Kemal Paşanın rotası belli idi. Düşman çizmelerinin çiğnemeye başladığı yurdunu kurtarmak için Anadolu topraklarına geçip kutsal bir Ulusal Kurtuluş Savaşı başlatmak…Bandırma vapurunun yolcularından bazıları emir komuta zinciri içinde zorunlu olarak görev verilen 25 kişiden ibaret er ve erbaşlardı. Ancak Mustafa Kemal Paşa’nın karargahında yer alan 22 kişi gönüllü olarak cesaretle, sonuçlarını hesap ederek Bandırma vapuruna binen yolculardı. Sonradan Kurtuluş Savaşına dahil olan pek çok kişi o gün İstanbul’dan yola çıkan kahramanların arasına katılma konusunda yeterli cesareti gösterememişlerdi.O gün bu toprakların en önemli ikilemi, Bandırma vapuruna binecek cesareti göstermek ya da gösterememek idi.

Bandırma vapuru 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun limanına yanaştıktan sonra Anadolu içlerine doğru yoluna devam etti. Havza, Amasya, Sivas ve Erzurum’dan sonra küçük bir Anadolu kasabası olan Ankara limanına demir attı. 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisinin açılması ile bütün Anadolu, Bandırma vapuru haline geldi. Yüreği yurt sevgisi ile çarpan insanlar Bandırma vapuru ile 9 Eylül 1922 günü İzmir limanının güvenli sularına yeni ufuklara yelken açmak üzere girdiler.

19 Mayıs günü Samsun limanına inen yolcularının arasından generaller, büyükelçiler, milletvekilleri ve hatta bir de başbakan çıkacaktı. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun belgelerine göre, Bandırma Vapuru’nda bulunan karargáh heyetinin tam listesi Paşa ile birlikte 23 kişi idi. Ancak, bu 23 kişinin altısı olan Yüzbaşı Behçet, Asteğmen Abdullah, yedek subay Tahir ve hesap memurları Rahmi ile Ahmet Nuri Efendiler ve adli müşavir Ali Rıza Bey hakkında bugün elimizde fazlaca bilgi bulunmuyor.  Karargah heyetinin tam listesi şöyle:1. Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa. 2. Kurmay Başkanı Albay Kazım (General Kazım Dirik. 1880-1941). 3. Sağlık Müfettişi Albay İbrahim Tali (Milletvekili  Dr. İbrahim Tali Öngören. 1875-1952). 4. Kurmay Binbaşı Arif Bey (İzmir suikastı davasında İstiklál Mahkemesi’nin kararıyla idam edilen Ayıcı Arif Bey. 1882-1926). 5. Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey (Asker ve büyükelçi Hüsrev Gerede. 1886-1962). 6. Topçu Müfettişi Binbaşı Kemal Bey (Korgeneral Kemal Doğan 1879-1951). 7. Sıhhiye Müfettiş Muavini Binbaşı Refik Bey (Başbakan Dr. Refik Saydam. 1881-1942). 8. Yaver Piyade Yüzbaşı Cevat (Atatürk’ün yaveri  Cevat Abbas Gürer. 1887-1943). 9. Yaver Piyade Yüzbaşısı Mustafa (Tokat milletvekili Mustafa Sabri Süsoy. 1876-1934). 10. Piyade Yüzbaşı Ali Şevket (Gümüşhane milletvekili Ali Şevket Öndersev. 1884-1940). 11. Piyade Yüzbaşı Mümtaz (Yüzbaşı Ali Mümtaz Tünay. 1886-1946). 12. Piyade Yüzbaşı İsmail Hakkı (Başbakanlık özel kalem müdürü İsmail Hakkı Ede. 1886-1943). 13. Tabip Yüzbaşı Behçet Efendi. 14. Piyade Asteğmeni Hayati (Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü Hayati Bey. 1892-1926). 15. Piyade Asteğmeni Arif Hikmet (Tümgeneral Arif Hikmet Gerçekçi. 1894-1970). 16. Yaver Topçu Üsteğmeni Muzaffer  (Atatürk’ün emir subayı ve Giresun milletvekili Muzaffer Kılıç. 1897-1959). 17. Asteğmen Abdullah. 18. Adli müşavir Ali Rıza Bey. 19. Tabur hesap memuru Rahmi Efendi. 20. Tabur hesap memuru Ahmet Nuri Efendi. 21. Kátip Faik Efendi (Sağlık Bakanlığı memuru Faik Aybars. 1880-1945). 22. Yedek subay Tahir . 23. Katip Memduh Efendi (Cumhurbaşkanlığı memuru Memduh Atasev. 1895-1930).Bandırma Vapuru’nda, Mustafa Kemal Paşa ile 22 kişilik kurmay heyetinin yanı sıra erler, onbaşılar ve çavuşlar da vardı; erlerle erbaşlar 25 kişiydiler ama bu 25 kişinin Samsun’a gidişlerinden sonraki hayatları hakkında bugüne kadar hiçbir araştırma yapılmadı.Mustafa Kemal Paşa ile beraber Samsun’a giden erlerle erbaşların tam listesi şöyle:1. Osman Nuri oğlu Ali Faik Efendi (kıdemli çavuş), 2. İbrahim İzzet oğlu Átıf (kıdemsiz çavuş), 3. Aydınlı Ali oğlu Musa (çavuş), 4. Konyalı Mustafa oğlu Kemal (çavuş), 5. Konyalı Kemal oğlu Mustafa (çavuş), 6. Sivaslı Ali oğlu Rıfat (onbaşı), 7. Sivaslı Rıfat oğlu Ali (onbaşı), 8. Çatalcalı Tevfik oğlu Adem (onbaşı) 9. Sincanlı Hüseyin oğlu Mehmet (er), 10. Sincanlı Ahmet oğlu Emin (er), 11. Sincanlı Mustafa oğlu İsmail (er), 12. Sincanlı İbrahim oğlu Ömer (er), 13. Alanyalı Kerim oğlu Mehmet (er), 14. Sungurlulu Hasan oğlu Elvan (er), 15. Geredeli Mehmet oğlu Mehmet (er), 16. Mudurnulu Mehmet oğlu Durmuş (er), 17. Geyveli Mehmet oğlu Ali (er), 18. Geredeli Şakir oğlu Nuri (er), 19. Akhisarlı Hasan oğlu Hüseyin (er), 20. Tokatlı Abdullah oğlu Mehmet (er), 21. Divriğli Abdullah oğlu Musa (er), 22. Kadıköylü Mehmet oğlu Hasan (er), 23. Yenihanlı Bekir oğlu Mahmut (er), 24. Üsküdarlı İhsan oğlu Mehmet Lütfi (er), 25. İzmirli Abdullah oğlu Ali (er).98 yıl önce dünyaya meydan okumak üzere yola çıkan ve hedefine ulaşmakla yetinmeyip ulusunu da çağdaş uygarlık seviyesinin ötesine geçecek bir yolculuğa çıkan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve ona tereddütsüz eşlik eden kahramanları bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNÜN HABERLERİ

EN ÇOK OKUNANLAR