ÜRETİM DEVRİMİ MİLLİ HÜKÜMETİNİN ÇÖZÜM PROGRAMI 6

AHMET AYGÜN ATA KÖŞE YAZISI

Tarımda gecikmiş reformlara ve çağdışı uygulamalara son vermek için;
Tarımda işletme ölçeğinin verimlilik esasına göre oluşması için, gerekli hukuki ve ekonomik önlemler alınacak. Kooperatifçilik bu amaçla öncelikli olarak desteklenecektir. Köy Yasası kapsamında olan tarım ve köy arazilerinin kadastro işlemleri hızla bitirilerek, köy senetleriyle yapılan satışlar tapuya tescil edilecektir. Tapu Mülkiyeti Toplulaştırma Yasası kararlı olarak uygulanacaktır.
Köylümüzü yurdumuzun belli bölgelerinde hâlâ varlığını sürdüren toprak ağalığı, aşiret reisliği, şeyhlik, tefecilik gibi Ortaçağ kalıntısı ilişkilerden kurtarmak, topraksız ve az topraklı köylüyü toprak sahibi yapmak ve özgürleştirmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak, ülke bütünlüğünü sağlamlaştırmak, tarım üretimini çağdaşlaştırmak, verimliliği artırmak, başta ormanlarımız ve sularımız olmak üzere doğal kaynaklarımızı korumak amacıyla TOPRAK REFORMU YAPILACAKTIR.
6831 sayılı yasanın 2b maddesi uyarınca orman niteliğini tam olarak yitirdiği kesinleşen ve orman rejiminden çıkarılan alanlar, ORMAN KÖYLÜSÜNE MERA,TARIM VE YERLEŞİM ALANI olarak BEDELSİZ VERİLECEKTİR. Yine bu alanlar dışardan alınan ceviz ve badem gibi meyveler ile tıbbi aromatik bitkiler üreten KÖY KALKINMA KOOPERATİFLERİNE gelirin bir bölümü KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİNE aktarılmak koşuluyla BEDELSİZ VERİLECEKTİR.
YABANCIYA TOPRAK SATIŞINI SERBEST BIRAKAN YASA KALDIRILACAKTIR.
4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Yasa yeniden düzenlenecek. Devletin tarım kooperatiflerini ve çiftçi örgütlerini DESTEKLEMESİNİ ENGELLEYEN hükümler DERHAL KALDIRILACAK. Sulama, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri, tarımsal ve kırsal altyapı hizmetlerinin tamamlanması için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü güçlendirilecektir.
Tarımsal kamu yönetimi yeniden yapılandırılacak, Zirai Mücadele, Toprak-Su-Gıda İşleri, Veteriner İşleri, Ziraat İşleri Genel Müdürlükleri, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Süt Endüstriyel Kurumu, Et Balık Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Tekel, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, Yem Sanayii gibi KAPATILAN YA DA ÖZELLEŞTİRİLEN kurumlar, ÇİFTÇİYE HİZMET ANLAYIŞIYLA yeniden ÖRGÜTLENECEK, TARIM ÜRETİCİSİ PİYASADA EZİLMEKTEN KURTARILACAKTIR.
Atatürk ‘ün Çiftlikleri, Zirai Kombinalar, Devlet Üretme Çiftlikleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü gibi tarımın kalkınmasında önemli görevler yapmış kurumların deneyim ve birikimleri ışığında, değişen koşullara uygun görev tanımları geliştirilecek ve kurumlaşmalara gidilecektir. Örneğin; çiftçimizin elindeki makinelerin verimli kullanılması, atıl makine kapasitesini kazanmak ve makine için ayrılan sermayeyi daha elverişli teknolojiye ve özel makinelere yönlendirmek için Makine Kullanım Birlikleri ya da Makine Parkları kurulmasına önderlik edilecektir.
YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİKE İLİŞKİN DÜZENLEMELER gözden geçirilerek TÜCCAR, ESNAF VE ZANAATKÂR korunacaktır. YABANCI HİPERMARKET VE SÜPERMARKETLER MİLLİLEŞTİRİLECEKTİR. Alışveriş merkezleri KENT DIŞINDA faaliyet gösterecektir.
Toplumun üretim ve hizmet birikiminin en büyük ölçüde değerlendirilmesi ve istihdamın genişlemesi için ESNAF,ZANAATKÂR VE KÜÇÜK ORTA İŞLETMELER üzerindeki VERGİ YÜKLERİ hafifletilecek; KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ ÎŞLETMELER DESTEKLENECEKTİR.
……………………..DEVAM EDECEĞİZ……………………………….?.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir