ÜRETİM DEVRİMİ MİLLİ HÜKÜMETİNİN ÇÖZÜM PROGRAMI 2

AHMET AYGÜN ATA KÖŞE YAZISI

IMF’nin dayatmasıyla kabul edilen tarıma destekleri kaldırma, gümrükleri indirme, KİT’leri özelleştirme, kamu hizmetini kaldırma, para giriş çıkışına denetimi kaldırma politikalarına son verilecektir. Bu nedenle IMF ile bağlantı KURULMAYACAKTIR.

İstanbul Borsa’sının yatırıma, üretime ve ekonominin verimliliğine katkısı bulunmayan, tersine kaynakları çar çur eden, küçük birikim sahiplerinin kandırılmasına ve kumar benzeri haksız kazançlar sağlanmasına olanak veren, en önemlisi emperyalist para operasyonlarıyla dışa kaynak aktarılmasına neden olan bugünkü işleyişine son verilecektir. İşlem gören kağıtlarla ilgili yeni düzenleme yapılarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenecektir.

Emtia borsalarının ekonominin etkin işleyişine katkısı geliştirilecektir.

Dünya “Fındık ve Kayısı Borsaları ” TÜRKİYE ‘DE KURULACAKTIR.

Türkiye ekonomisinin içine girdiği derinleşen kriz koşullarında, özellikle konkortado isteklerinin ve batma tehdidinin ağırlaşması karşısında,

– İşten çıkartmaları önlemek, çalışanları korumak,

– Üretimi sürdürmek,

– Kamu mülkiyetini güçlendirerek ve işçinin yönetime katılmasını sağlayarak verimliliği artırmak,

– İşçilerin işletme mülkiyetinden pay edinmesi ve iş güvencesine kavuşması sayesinde, işletmenin verimli çalışması için sorumluluk üstlenmesini sağlamak,

– Ekonomik krizin yüklerini ve krizden çıkışla elde edilecek kazanımları ulusça paylaşmak,

amacıyla kamulaştırmaya gidilmelidir.

Kamulaştırmanın uygulama alanı 300’den fazla işçi ve memur çalıştıran ya da yıllık cirosu 100 milyon Türk Lirasını geçen Ticaret Yasasına bağlı şirketlerdir.

Kamulaştırma için, işletmenin Ticaret Mahkemesi hükmüyle iflasına karar verilmiş olması gerekir.

İşletme, Bakanlar Kurulu kararıyla kamulaştırılır ve kamulaştırma Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilan edilir.

İşletme, kamulaştırmayla birlikte Kamu İktisadi Teşekküllerinin hukuki statüsüne girer.

Kamulaştırılan işletmenin mülkiyetinin

– % 51’i kamu mülkiyetine geçirilir.

– % 44’ü iflasa hükmedildiği gün işletmede çalışan işçi ve memurlar arasında ücretleriyle orantılı olarak pay edilir. Bu paylar SATILAMAZ ve DEVREDİLEMEZ. Beş yıl içinde işletmeden ayrılan emekçinin payı, işletmede çalışan emekçiler arasında pay edilir. Ölüm halinde Miras Hukuku hükümleri geçerlidir.

– %5’i işletmenin iflas tarihindeki sahibine verilir ya da sahipleri arasında özel mülkiyet paylarına göre paylaştırılır.

– Mülkiyetin kamu, emekçiler ve şirket sahipleri arasında paylaştırma oranları, özel Ekmek Teknesini Geliştirme amacına göre düzenlenir.

İşletmenin mülkiyetine ortak olan işçi ve memurlar, Yönetim Kuruluna ve diğer yönetim organlarına aralarında seçecekleri temsilciler aracılığıyla katılırlar. İşletmenin yeni mülkiyetinde pay sahibi olan özel mülk sahibi ya da sahipleri, yönetim ve denetleme organlarına uygun sayıda üyeyle katılır.

İşletme borcuna ilişkin olarak, özel mülk sahiplerinin sorumluluğu İflas Hukuku hükümlerine göre devam eder.

İşletmenin kamu borçları üretimin sürdürülmesi açısından uygun süre ertelenir.

İşletmenin özel kurumlara ve kişilere borçlarının ödenmesi, işletme kaynaklarının yetersizliği durumunda devletin güvencesi altındadır. Devlet, bu borçların ödenmesini üretimi sürdürme ve istihdamı koruma amacına göre planlar ve uygular.

“Devleti küçültme” adı altında kamu hizmetinin ortadan kaldırılmasına, belediye hizmetlerinin özelleştirilmesine son verilecektir. Kamu hizmeti, esas olarak kamu eliyle yapılacaktır. Köy hizmetleri, kaynak ayrılarak güçlendirilecektir. Kamu inşaatlarını ve hizmetlerini gerçekleştiren kamu kurumları yeniden ÖRGÜTLENECEKTİR. Böylece on yıllardan bu yana VURGUNA, İSRAFA ve RÜŞVETE GİDEN KAYNAKLARIN, kamu kaynağı olarak HALKIN REFAHI için kullanılması sağlanacaktır.

D E V A M E D E C E Ğ İ Z…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir