Torba Yasa’da süreler uzatıldı!

Karacabey Vergi Dairesi, vergi ve prim borçlarının da
aralarında bulunduğu kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasında, başvuru ve
ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu’nun “’6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı
Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar”’ı Resmi
Gazetenin önceki günkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

02 Mayıs’ta sona eren başvuru süreleri, söz konusu kanun
kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit
ödeme süresi bu yıl Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi
de kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatıldı.

Karara göre, 6111 sayılı Kanunun; Kesinleşmiş alacaklara
ilişkin ikinci, kesinleşmemiş ya da dava safhasında bulunan amme alacaklarına
ilişkin üçüncü, pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin
beşinci, gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımına ilişkin altıncı, katma
değer vergisinde artırma ilişkin yedinci ve gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj)
vergisinde artırıma ilişkin sekizinci maddelerinden yararlanmak için 31 Mayıs
2011 tarihi bitimine, bu maddelere göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk
taksit ödeme süresi (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 30
Haziran 2011 tarihine uzatıldığı açıklandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir