Tayan, Mısır ı sorguladı

CHP Bursa Milletvekili, 41 gündür soru önergesine yanıt verilmediğine dikkat çekti:

Yazılı soru önergesinin üzerinden 41 gün geçtiğine dikkat çeken Tayan, “İç tüzüğün 99. maddesine göre, yazılı soru önergeleri 15 gün içinde cevaplandırılmalıdır. Yine 99. maddenin 5. fıkrasına göre hükümet yazılı sorunun yanıtını Başkanlığa bilgi vermek suretiyle en çok 1 ay geciktirebilir.

            Yazılı soru önergemizin üzerinden 41 gün geçmiştir. Bu süre içinde Bursa’daki mısır üreticileri, ithalat nedeniyle düşen fiyatlardan dolayı perişan edilmiştir. Mısır üreticisi zor durumdadır. 12 Haziran seçimlerinden bu yana dövizin yüzde 25 devalüe edilmesi, gübreye yüzde 40 zam yapılması, mazot fiyatlarındaki artışa paralel olarak mısır ithalatının yapılması üreticileri zora sokmuştur” dedi.

            Önergenin en kısa sürede cevaplandırılmasını isteyen CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan, mısırla ilgili şu soruları yineledi;

1-Ülkemizde bu yılki mısır rekoltesi ne kadardır?

2-Ülkenin mısır ihtiyacı nedir?

3-Mısırda hasat başındaki fiyat kaç TL’dir?

4-Son ayda ithal edilen mısır miktarı kaç tondur?

5-Mısır ithalinden sonra fiyatlar ne miktar düşmüştür?

6-Mısır ithalatı yapan firmaların isimlerini açıklar mısınız?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir