Karacabey Meltem Gazetesi
» 
TARLA,MERA VE ÇAYIRLARIN KİRALANMASI
a aa
Tarih : 14 Ekim 2014 11:46
TARLA,MERA VE ÇAYIRLARIN KİRALANMASI
TARLA,MERA VE ÇAYIRLARIN KİRALANMASI
reklam

T.C.
KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TARLA,MERA VE ÇAYIRLARIN KİRALANMASI’ NA AİT ŞARTNAME
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Uyarınca Kiraya Verilecek Yerler

           Mülkiyeti Belediyemize ait Tarla, Mera ve Çayırların 2886 Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile Taşınmazın bulunduğu Mahallenin Muhtarlık Binalarında Encümen huzurunda şartname dâhilinde ihaleye çıkarılacaktır.

İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak İhale tarihinde, ihale  saatinden en az 1 (bir) saat önce  İhale Komisyon Başkanlığına teslim edecektir.

İhale konusu her bir yer ile ilgili şartname isteklilere 50-TL bedel karşılığında Karacabey Belediye Başkanlığı Satın Alma Bürosundan temin edilebilir.

 Adres: Runguçpaşa Mh.Cumhuriyet Alanı No:1 Karacabey/BURSA

Tel:HYPERLINK “tel:0224″0224 6768640 Fax:0224 6768639

 İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Nüfus cüzdanı sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),
 • Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
 • Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin veya sözleşmenin feshine ve teminatın irad kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair belge.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır),
 • İdareye herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı,
 • İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edeceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Türkiye’de mülk edinebileceğine dair izin belgesini ibraz etmeleri,
 • İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması,
 • Geçici teminatın ve ihale dosya bedelinin yatırılmış olması,
 • Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

      İsteklinin bir şirket olması halinde;

 • İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2014 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
 • Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,
 • Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

             İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

 • Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı,
 • Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararını Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı
 • Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,
 • Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,
 • Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı.
 • 448 / 1 Koca Orman 10400 m2 24/10/2014  Saat: 12:00 1.400-TL  YILLIK 280,00 TL TARLA
  709/4 Yeniköy 15600 m2 24/10/2014  Saat: 12:00 1.310-TL  YILLIK 262,00 TL TARLA
  156 / 2 Kavaklı Dere 29200 m2 24/10/2014  Saat: 14:00 900-TL  YILLIK 180,00 TL TARLA
  1688 / 8 Harman altı 9325 m2 24/10/2014  Saat: 14:00 550-TL  YILLIK 110,00 TL TARLA
  İNKAYA MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
  PAF / PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ İHALE TARİHİ VE SAATİ  MU.BEDEL G.TEM CİNSİ
  1519/12 Kiraz Ova 5790 m2 24/10/2014  Saat: 13:00 1.920-TL  YILLIK 384,00 TL TARLA
  1190/15 Çeşme 20250 m2 24/10/2014  Saat: 13:00 1.050-TL  YILLIK 210,00 TL TARLA
  493/5 Yeni Bağlar 2225 m2 24/10/2014  Saat: 13:00 1.000-TL  YILLIK 200,00 TL TARLA
  22-57/17   22875 m2 24/10/2014  Saat: 13:00 1.000-TL  YILLIK 200,00 TL MERA
    Vakıf tarla 2000 m2 24/10/2014  Saat: 13:00 1.860-TL  YILLIK 372,00 TL TARLA
    Mezarlık yeri 8000 m2 21/10/2014  Saat: 13:00 6.000-TL  YILLIK 1.200,00 TL TARLA
  EKİNLİ MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
  PAF/PAR MEVKİİ
  1. ÖLÇ.
  İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BED. G.TEM. CİNSİ
  102 Değ.dere 34000 m2 24/10/2014  Saat: 16:00 2.305-TL  YILLIK 461,00 TL TARLA
  190 Koca çayır 5000 m2 24/10/2014  Saat: 16:00 3.120-TL  YILLIK 624,00 TL TARLA
  BİLA   3000 m2 24/10/2014  Saat: 16:00 3.600-TL  YILLIK 720,00 TL TARLA
  BİLA   20000 m2 24/10/2014  Saat: 16:00 1200-TL  YILLIK 240,00 TL TARLA
  HAYIRLAR MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  314/3-4 Kavaklı dere 13000 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 2.100-TL YILLIK 420,00 TL TARLA
  44/1 Selamalmaz 2800 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 500-TL YILLIK 100,00 TL TARLA
  61/1 Kara otluk 1500 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 500-TL YILLIK 100,00 TL TARLA
  67 Kara otluk 3300 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 400-TL YILLIK 80,00 TL TARLA
  76/1 Güvemlik 3000 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 400-TL YILLIK 80,00 TL TARLA
  102/1 Köy altı 7800 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 400-TL YILLIK 80,00 TL TARLA
  80 Güvemlik 3500 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 300-TL YILLIK 60,00 TL TARLA
  277/1 Kavaklı dere 7000 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 350-TL YILLIK 70,00 TL TARLA
  KARAKOCA MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  162/1 3600 m2 27/10/2014  Saat: 13:00 900-TL YILLIK      180,00 TL TARLA
  163/1 2000 m2 27/10/2014  Saat: 13:00 500-TL YILLIK      100,00 TL TARLA
  164/5 2400 m2 27/10/2014  Saat: 13:00 650-TL YILLIK      130,00 TL TARLA
  4526/5 7850 m2 27/10/2014  Saat: 13:00 1.970-TL YILLIK      394,00 TL TARLA
  4573/5 1850 m2 27/10/2014  Saat: 13:00 465-TL YILLIK        93,00 TL TARLA
  54000 m2 27/10/2014  Saat: 13:00 3.600-TL YILLIK      720,00 TL KORULUK
  27/10/2014  Saat: 13:00 1.400-TL YILLIK      280,00 TL OTLAKİYE
  27/10/2014  Saat: 13:00 1.465-TL YILLIK      293,00 TL KÖY TARLASI
  SEYRAN MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  150/5 6500 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 63-TL YILLIK 12,60 TL TARLA
  1378/8 6000 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 670-TL YILLIK 134,00 TL TARLA
  1380/8 10900 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 1.480-TL YILLIK 296,00 TL TARLA
  1483/7 7300 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 100-TL YILLIK 20,00 TL TARLA
  2226/6 7400 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 520-TL YILLIK 104,00 TL TARLA
  2248/6 5900 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 610-TL YILLIK 122,00 TL TARLA
  2280/8 5600 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 500-TL YILLIK 100,00 TL TARLA
  2922/14-15 2842 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 255-TL YILLIK 51,00 TL TARLA
  GÖLKIYI MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  49 17000 m2 27/10/2014  Saat: 12:00 1.480-TL YILLIK 296,00 TL TARLA
  19 16600 m2 27/10/2014  Saat: 12:00 1.500-TL YILLIK 300,00 TL TARLA
  314 1680 m2 27/10/2014  Saat: 12:00 200-TL YILLIK 40,00 TL TARLA
  EKMEKÇİ MAHALLESİ   (2014-2015 YILLARI)
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  191/6 10700 m2 10.11.2014  Saat: 14:00 1.765-TL YILLIK 353,00 TL TARLA
  199/6 15450 m2 10.11.2014  Saat: 14:00 2.400-TL YILLIK 480,00 TL TARLA
  BİLA 2 DEKAR 10.11.2014  Saat: 14:00 400-TL YILLIK 80,00 TL TARLA
  19 6900 m2 10.11.2014  Saat: 14:00 2.415-TL  YILLIK 483,00 TL TARLA
  411 15550 m2 10.11.2014  Saat: 14:00 5.445-TL  YILLIK 1.089,00 TL TARLA
  YEŞİLDERE MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)   
  PAF/PAR MEVKİİ Y ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  108/2 Değirmen üstü 18350 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 2.755-TL YILLIK 551,00 TL TARLA
  145/1 Değirmen üstü 6280 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 950-TL YILLIK 190,00 TL TARLA
  169/2 Kavaklar 21800 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 3.270-TL YILLIK 654,00 TL TARLA
  171/2 Kavaklar 18500 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 2.780-TL YILLIK 556,00 TL TARLA
  302/3-4 Arka üstü 178550 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 26.780-TL YILLIK 5.356,00 TL TARLA
  256/3 Teltici 20150 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 3.100-TL YILLIK 620,00 TL TARLA
  443/4 Arta kalan 11400 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 1.710-TL YILLIK 342,00 TL TARLA
  481/3-4 Kaya arkası 21900 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 3.300-TL YILLIK 660,00 TL TARLA
  484/4-3 Kaya arkası 68400 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 10.260-TL YILLIK 2.052,00 TL TARLA
  485/3 Kaya arkası 13650 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 2.050-TL YILLIK 410,00 TL TARLA
  549/1-4 Kaya arkası 53900 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 8.100-TL YILLIK 1.620,00 TL TARLA
  887/5 Köy civarı 16816 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 2.550-TL YILLIK 510,00 TL TARLA
  888/5 Köy civarı 2344 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 400-TL YILLIK 80,00 TL TARLA
  DAĞKADI MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)   
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  223   22900 m2 30.10.2014 Saat: 12:00 2.300 -TL YILLIK 460,00 TL TARLA
  265   11500 m2 30.10.2014 Saat: 12:00 1.150 -TL YILLIK 230,00 TL TARLA
  2183   1120 m2 30.10.2014 Saat: 12:00 80 -TL YILLIK 16,00 TL TARLA
  2289   10000 m2 30.10.2014 Saat: 12:00 765 -TL YILLIK 153,00 TL TARLA
  2290   10000 m2 30.10.2014 Saat: 12:00 665 -TL YILLIK 133,00 TL TARLA
  İKİZCE MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
  PAF/PAR MEVKİİ
  1. ÖLÇ.
  İHALE TARİHİ VE SAATİ  MU.BED. G.TEM. CİNSİ
  1176/4 Çeşmedere 2650 m2 31/ 10/2014  Saat: 13:00 150-TL  YILLIK 30,00 TL ÇAYIR
  2298/5 Köy önü 3300 m2 31/ 10/2014  Saat: 13:00 200-TL  YILLIK 40,00 TL TARLA
  YENİKARAAĞAÇ MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  MUH.BEDEL G.TEM CİNSİ
  78/2 Gürgendere 16700 m2 31 / 10./2014  Saat: 12:00 700 TL YILLIK 140,00 TL TARLA
  548/5 Analar içi 24500 m2 31 / 10./2014  Saat: 12:00 1.225 TL YILLIK 245,00 TL TARLA
  549/5 Analar içi 11400 m2 31 / 10./2014  Saat: 12:00 570 TL YILLIK 114,00 TL TARLA
  558 Analar içi 14200 m2 31 / 10./2014  Saat: 12:00 710 TL YILLIK 142,00 TL TARLA
  1106/5 Köy üstü 4300 m2 31 / 10./2014  Saat: 12:00 130 TL YILLIK 26,00 TL TARLA
  1456/5 Analar içi 3150 m2 31 / 10./2014  Saat: 12:00 95 TL YILLIK 19,00 TL TARLA
  HARMANLI MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI) 
  PAF/PAR MEVKİİ
  1. ÖLÇ.
  İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  621 ADALAR 27400 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 6.990-TL YILLIK 1.398,00 TL TARLA
  4746 ESKİAĞIL 86650 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 22.100-TL YILLIK 4.420,00 TL TARLA
  4715 ESKİAĞIL 2900 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 740-TL YILLIK 148,00 TL TARLA
  4720 ESKİAĞIL 1155 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 300-TL YILLIK 60,00 TL TARLA
  5076 KUYUALTI 3700 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 945-TL YILLIK 189,00 TL TARLA
  5117 KUYUALTI 2050 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 520-TL YILLIK 104,00 TL TARLA
  4622 OVA 7700 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 1.965-TL YILLIK 393,00 TL TARLA
  4930 NOHUT TARLA 5450 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 1.390-TL YILLIK 278,00 TL TARLA
  2925 KELTEPE 9700 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 2.475-TL YILLIK 495,00 TL TARLA
  3682 SÜTLÜCE 5900 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 1.500-TL YILLIK 300,00 TL TARLA
  4477 OVA 7000 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 1.780-TL YILLIK 356,00 TL TARLA
  1896   3500 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 890-TL YILLIK 178,00 TL TARLA
  1103   10700 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 2.730-TL YILLIK 546,00 TL TARLA
  1190 Çarık köy karşısı 280650 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 71.565-TL YILLIK 14.313,00 TL TARLA
  1267   8900 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 2.270-TL YILLIK 454,00 TL TARLA
  1273   17750 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 4.530-TL YILLIK 906,00 TL TARLA
  ULUABAT MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI) 
  PAF/PAR MEVKİİ
  1. ÖLÇ.
  İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  2219/2 KÖY İÇİ 7716 m2 03.11.2014 Saat: 13:00 2.300-TL YILLIK 460,00 TL TARLA
  YOLAĞZI MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  793 BAĞLIK 7100 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 1.145-TL YILLIK 229,00 TL TARLA
  713 BAĞLIK 8800 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 1.420-TL YILLIK 284,00 TL TARLA
  150/1   48092 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 7.740-TL YILLIK 1.548,00 TL TARLA
  163/1   1528 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 250-TL YILLIK 50,00 TL TARLA
  383 KİLİSELİK 49300 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 7.937-TL YILLIK 1.587,00 TL TARLA
  312 KİLİSELİK 17600 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 2.830-TL YILLIK 566,00 TL TARLA
  392 KİLİSELİK 64300 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 10.350-TL YILLIK 2.070,00 TL TARLA
  604 BALKAN 9700 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 1.560-TL YILLIK 312,00 TL TARLA
  110/27   6649 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 1.070-TL YILLIK 214,00 TL TARLA
  716 BAĞLIK 24450 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 3.935-TL YILLIK 787,00 TL TARLA
  114/14   2703 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 435-TL YILLIK 87,00 TL TARLA
  151/18   1913 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 310-TL YILLIK 62,00 TL TARLA
  415 KİLİSELİK 3850 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 620-TL YILLIK 134,00 TL TARLA
  110/19   5730 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 920-TL YILLIK 184,00 TL TARLA
  603 BALKAN 3750 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 600-TL YILLIK 120,00 TL TARLA
  BAKIR MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI) 
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  483   11500 m2 03.11.2014 Saat: 12:00 1.700TL YILLIK      340,00 TL TARLA
  705   31700 m2 03.11.2014 Saat: 12:00 4.657-TL YILLIK      931,00 TL TARLA
  697   3100 m2 03.11.2014 Saat: 12:00 500-TL YILLIK      100,00 TL TARLA
  913   5300 m2 03.11.2014 Saat: 12:00 780-TL YILLIK      156,00 TL TARLA
  1294   8500 m2 03.11.2014 Saat: 12:00 1.250-TL YILLIK      250,00 TL TARLA
  1737   53895 m2 03.11.2014 Saat: 12:00 11.195-TL YILLIK   2.239,00 TL TARLA
  GÖNÜ MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  103/10   1650 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 225-TL YILLIK 45,00 TL TARLA
  103/11   3575 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 485-TL YILLIK 99,00 TL TARLA
  102/15   1347 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 180-TL YILLIK 36,00 TL TARLA
  105/12   2602 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 350-TL YILLIK 70,00 TL TARLA
  47/2   68028 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 9.180-TL YILLIK 1.836,00 TL TARLA
  48/1   28730 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 3.880-TL YILLIK 776,00 TL TARLA
  51/403   16880 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 2.265-TL YILLIK 453,00 TL TARLA
  20   5360 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 725-TL YILLIK 145,00 TL TARLA
  GÖLECİK MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  19 Bağlar 3750 m2 06.11.2014 Saat: 13:00 1105 -TL YILLIK 221,00 TL TARLA
  136/4 Akbayır 20250 m2 06.11.2014 Saat: 13:00 5.980 -TL YILLIK 1.196,00 TL TARLA
  KEDİKAYA MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  53/1 Karadut 17500 m2 06.11.2014 Saat: 14:00 1550-TL YILLIK      310,00 TL TARLA 
  53 17500 m2 06.11.2014 Saat: 14:00 850-TL YILLIK      170,00 TL TARLA
  ÖRENCİK MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  (27/1)   2800 m2 06.11.2014 Saat: 16:00 150 -TL YILLIK 30,00 TL TARLA
  KEŞLİK MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  787/3 25200 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 6.325 TL YILLIK 1.265,00 TL TARLA
  755 105850 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 31.750 TL YILLIK 6.350,00 TL TARLA
  758/3-8 24538 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 7.360 TL YILLIK 1.472,00 TL TARLA
  1130 Porsuk Boyu 4000 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 1.000 TL YILLIK 200,00 TL TARLA
  (14/5) 3000 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 750 TL YILLIK 150,00 TL TARLA
  (27/5) 42900 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 10.770-TL YILLIK 2.154,00 TL TARLA
  433/3 10400 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 2.600-TL YILLIK 520,00 TL TARLA
  580/3 32700 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 8.175-TL YILLIK 1.635,00 TL TARLA
  1600       (5-6-7) 465696 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 139,710-TL YILLIK 27.942,00 TL TARLA
  1602       (5-6-7) 185298 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 55.560-TL YILLIK 11.112,00 TL TARLA
  1604       (5-6-7) 5000 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 1.250-TL YILLIK 250,00 TL TARLA
  1612   1477 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 370-TL YILLIK 74,00 TL TARLA
  1657   502236 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 125,560-TL YILLIK 25.112,00 TL TARLA
  1662   24430 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 6.100-TL YILLIK 1.220,00 TL TARLA
  1276   61240 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 15.300-TL YILLIK 3.060,00 TL TARLA
  TAŞLIK MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  (2/2) Bayıraltı 13000 m2 07.11.2014  Saat: 12:00 650-TL  1YILLIK 130,00 TL TARLA
  (8/1) Sıcak sular 4750 m2 07.11.2014  Saat: 12:00 1.450-TL DEKARI 290,00 TL TARLA
  418/4 Bayıraltı 30700 m2 07.11.2014  Saat: 12:00 5.000-TL  YILLIK 1.000 TL TARLA
  435 Açmalar 18450 m2 07.11.2014  Saat: 12:00 3.750-TL  YILLIK 750,00 TL TARLA
  437/4 Bayıraltı 3700 m2 07.11.2014  Saat: 12:00 1.100-TL  YILLIK 220,00 TL TARLA
  240/4 Açmalar 3500 m2 07.11.2014  Saat: 12:00 1.000-TL  YILLIK 200,00 TL TARLA
  KULAKPINAR MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  121/7 4450 m2 07.11.2014  Saat: 14:00 1.350-TL  YILLIK 270,00 TL TARLA
  175/6-7 4850 m2 07.11.2014  Saat: 14:00 1.200-TL  YILLIK 240,00 TL TARLA
  776/4 1950 m2 07.11.2014  Saat: 14:00 1.200-TL  YILLIK 240,00 TL TARLA
  149/6 23000 m2 07.11.2014  Saat: 14:00 5.340-TL  YILLIK 1.068,00 TL TARLA
  KAİN BİLA 9000 m2 07.11.2014  Saat: 14:00 2.100-TL  YILLIK 420,00 TL TARLA
  AKÇAKOYUN MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  473 17839 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 1.850-TL YILLIK 370,00 TL TARLA
  533 28200 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 2.960-TL YILLIK 592,00 TL TARLA
  288 2750 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 350- TL YILLIK 70,00 TL TARLA
  304 2150 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 230- TL YILLIK 46,00 TL TARLA
  305 2450 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 260- TL YILLIK 52,00 TL TARLA
  300 37127 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 4.100-TL YILLIK 820,00 TL TARLA
  303 2600 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 275- TL YILLIK 55,00 TL TARLA
  256 155400 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 19.450-TL YILLIK 3.890,00 TL TARLA
  101 25000 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 2.625-TL YILLIK 525,00 TL TARLA
  102 35200 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 3.700-TL YILLIK 740,00 TL TARLA
  321 18500 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 1.945-TL YILLIK 389,00 TL TARLA
  306/6 ova 3100 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 350-TL YILLIK 70,00 TL TARLA
  İSMETPAŞA MAHALLESİ ( 2014-2015 YILLARI )
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  310   84000 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 8.400-TL  YILLIK 1.680,00 TL TARLA
  969    14200 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 1.400-TL  YILLIK 280,00 TL TARLA
  104/11   3331 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 500-TL  YILLIK 100,00 TL TARLA
  105/17   6636 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 1.805-TL  YILLIK 361,00 TL TARLA
  113/6 Fabrika yanı 4207 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 850-TL  YILLIK 170,00 TL TARLA
  204/6   4033 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 600-TL  YILLIK 120,00 TL TARLA
  204/8   7326 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 3.200-TL  YILLIK 640,00 TL TARLA
  115/2   12785 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 2.250-TL  YILLIK 450,00 TL TARLA
  119/2   2546 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 750-TL  YILLIK 150,00 TL TARLA
  120/1 Çerpeş tarla 2185 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 300-TL  YILLIK 60,00 TL TARLA
  110/5 Akhisar Mh Yanı 2582 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 600-TL  YILLIK 120,00 TL TARLA
  123/7 Sulu tarla 2351 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 400-TL  YILLIK 80,00 TL TARLA
  148/2   18254 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 3.000-TL  YILLIK 600,00 TL TARLA
  153/1   7500 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 1.850-TL  YILLIK 370,00 TL TARLA
  153/6   5098 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 1.070-TL  YILLIK 214,00 TL TARLA
  155/2   6676 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 2.250-TL  YILLIK 450,00 TL TARLA
  142/8   5236 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 2.105-TL  YILLIK 421,00 TL TARLA
  168/1   35882 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 10.050-TL  YILLIK 2.010,00 TL TARLA
  BEYLİK MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  104/12   128498 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 23.130-TL  YILLIK 4.626,00 TL TARLA
  112/20   24151m2 11.11.2014  Saat: 13:00 4.350-TL  YILLIK 870,00 TL TARLA
  105/12   2060 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 370-TL  YILLIK 64,00 TL TARLA
  116/15   4515 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 180-TL YILLIK 36,00 TL TARLA
  105/17   25728 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 180-TL YILLIK 36,00 TL TARLA
  117/1   22471 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 4.044-T LYILLIK 808,80 TL TARLA
  106/6   18207 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 180-TL YILLIK 36,00 TL TARLA
  114/11   1048 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 190-TL YILLIK 38,00 TL TARLA
  116/4   16726 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 205-TL YILLIK 41,00 TL TARLA
  127/14   15360 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 165-TL YILLIK 33,00 TL TARLA
  128/2   124335 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 300-TL YILLIK 60,00 TL TARLA
  129/1   15962 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 190-TL YILLIK 38,00 TL TARLA
  130/1   14821 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 135-TL YILLIK 270,00 TL TARLA
  109/2   16921 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 3.045-TL YILLIK 609,00 TL TARLA
  131/1   14031 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 2.525-TL YILLIK 505,00 TL TARLA
  109/4   1322 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 240-TL YILLIK 48,00 TL TARLA
  109/14   1519 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 275-TL YILLIK 55,00 TL TARLA
  121/5   2021 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 365-TL YILLIK 73,00 TL TARLA
  122/1   2054 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 370-TL YILLIK 74,00 TL TARLA
  140/20   19324 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 300-TL YILLIK 60,00 TL TARLA
  139/1   2559 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 460-TL YILLIK 92,00 TL TARLA
  142/1   4857 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 280-TL YILLIK 56,00 TL TARLA
  103/12   36121 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 190-TL YILLIK 38,00 TL TARLA
  125/13   5150 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 250-TL YILLIK 50,00 TL TARLA
  126/3   2179 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 390-TLYILLIK 78,00 TL TARLA
  139/13   1981 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 355-TL YILLIK 71,00 TL TARLA
  127/5   26687 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 200-TL YILLIK 40,00 TL TARLA
  102/5   2537 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 455-TL YILLIK 91,00 TL TARLA
  110/2   26939 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 4.850-TL YILLIK 970,00 TL TARLA
  110/3   1547 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 280-TL YILLIK 56,00 TL TARLA
  110/8   1975 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 355-TL YILLIK 71,00 TL TARLA
  104/11   1622 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 290-TL YILLIK 58,00 TL TARLA
  145/10   1280 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 230- TL YILLIK 46,00 TL TARLA
  153/2   3624 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 650- TL YILLIK 130,00 TL TARLA
  150/1   3343 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 600- TL YILLIK 120,00 TL TARLA
  101/2   1688 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 300- TL YILLIK 60,00 TL TARLA
  OVAESEMEN MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)
  PAF / PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  105/1   7775 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 1.950- TL YILLIK 390,00 TL TARLA
  106/3   15180 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 3.780- TL YILLIK 756,00 TL TARLA
  107/1   6058 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 1.510- YILLIK 302,00 TL TARLA
  107/2   5687 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 1.420- YILLIK 284,00 TL TARLA
  134/1   2100 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 525- TL YILLIK 105,00 TL TARLA
  134/3   7041 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 1.760- YILLIK 352,00 TL TARLA
  119/10   3574 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 890- TL YILLIK 178,00 TL TARLA
  109/6   3233 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 810- TL YILLIK 162,00 TL TARLA
  120/16   4727 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 1.120- TL YILLIK 224,00 TL TARLA
  123/7   6480 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 1.620- TL YILLIK 324,00 TL TARLA
  126/6   1705 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 450-TL YILLIK 90,00 TL TARLA
  127/10   6406 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 1.600- TL YILLIK 320,00 TL TARLA
  129/4   2333 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 590- TL YILLIK 118,00 TL TARLA
  130/1   23514 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 5.880- TL YILLIK 1.176,00 TL TARLA
  115/6   11964 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 2.290- TL YILLIK 458,00 TL TARLA
  116/13   4593 m2 11.11.2014  Saat: 12:00 1.150- TL YILLIK 230,00 TL TARLA
  HOTANLI MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  117/2   12786 m2 13.11.2014 Saat: 12:00 2.560-TL  YILLIK 512,00 TL TARLA
  118/2    8504 m2 13.11.2014 Saat: 12:00 2.450-TL  YILLIK 490,00 TL TARLA
  126/2   2872 m2 13.11.2014 Saat: 12:00 575 TL  YILLIK 115,00 TL TARLA
  132/5   1203 m2 13.11.2014 Saat: 12:00 250 TL  YILLIK 50,00 TL TARLA
  133/7   1200 m2 13.11.2014 Saat: 12:00 240 TL  YILLIK 48,00 TL TARLA
  142/12   14500 m2 13.11.2014 Saat: 12:00 2.900 TL  YILLIK 58,00 TL TARLA
  154/3   4186 m2 13.11.2014 Saat: 12:00 840 TL  YILLIK 168,00 TL TARLA
  158/9   1099 m2 13.11.2014 Saat: 12:00 220 TL  YILLIK 44,00 TL TARLA
  162/1   10372 m2 13.11.2014 Saat: 12:00 2.490-TL  YILLIK 498,00 TL TARLA
  181/4   4103 m2 13.11.2014 Saat: 12:00 820-TL  YILLIK 64,00 TL TARLA
  1065   3475 m2 13.11.2014 Saat: 12:00 695 TL  YILLIK 139,00 TL TARLA
  107/1   36389 m2 13.11.2014 Saat: 12:00 9.075-TL  YILLIK 1.815,00 TL TARLA
  115/18   1775 m2 13.11.2014 Saat: 12:00 355-TL  YILLIK 71,00 TL TARLA
  Vakıf yeri   3500 m2 13.11.2014 Saat: 12:00 980-TL  YILLIK 196,00 TL TARLA
  KÜÇÜKKARAAĞAÇ MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
  PAF / PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  182/4   8423 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 1.500-TL  YILLIK 300,00 TL TARLA
  184/9   1403 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 300-TL  YILLIK 60,00 TL TARLA
  186/1   3032 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 500-TL  YILLIK 100,00 TL TARLA
  187/1   15362 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 2.300-TL  YILLIK 460,00 TL TARLA
  191/1   1228 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 200-TL  YILLIK 40,00 TL TARLA
  194/1   27437 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 3.400-TL  YILLIK 680,00 TL TARLA
  195/1   30749 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 5.400-TL  YILLIK 1.080,00 TL TARLA
  117/1   2363 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 200-TL  YILLIK 40,00 TL TARLA
  120/1   92162 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 15.700-TL  YILLIK 3.140,00 TL TARLA
  128/14   6835 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 800-TL  YILLIK 160,00 TL TARLA
  130/10   5935 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 900-TL  YILLIK 180,00 TL TARLA
  147/1   9157 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 1.350-TL  YILLIK 270,00 TL TARLA
  162/1   3984 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 400-TL  YILLIK 80,00 TL TARLA
  175/6    5063 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 910-TL  YILLIK 182,00 TL TARLA
  178/6   4664 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 840-TL  YILLIK 168,00 TL TARLA
  104/12   20604 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 4.000TL  YILLIK 800,00 TL TARLA
  103/6   25946m2 13.11.2014 Saat: 13:00 5.000TL  YILLIK 1.000,00 TL TARLA
  103/7   6040 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 1.200 TL  YILLIK 240,00 TL TARLA
  109/10   1478 m2 13.11.2014 Saat: 13:00 300-TL  YILLIK 60,00 TL TARLA
  ORTASARIBEY MAHALLESİ ( 2014-2015 YILLARI )
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  102/11   6702 m2 13.11.2014 Saat: 15:00 900-TL  YILLIK 180,00 TL TARLA
  103/12   5052 m2 13.11.2014 Saat: 15:00 880-TL  YILLIK 176,00 TL TARLA
  110/1   20134 m2 13.11.2014 Saat: 15:00 6.040-TL  YILLIK 1.208,00 TL TARLA
  112/1   1932 m2 13.11.2014 Saat: 15:00 350-TL  YILLIK 70,00 TL TARLA
  107/3   22087 m2 13.11.2014 Saat: 15:00 3.190-TL  YILLIK 638,00 TL TARLA
  118/6   33106 m2 13.11.2014 Saat: 15:00 9.140-TL  YILLIK 1.828,00 TL TARLA
  118/21   14090 m2 13.11.2014 Saat: 15:00 3.500-TL  YILLIK 700,00 TL TARLA
  122/6   6340 m2 13.11.2014 Saat: 15:00 1.620-TL  YILLIK 324,00 TL TARLA
  124/14   14575 m2 13.11.2014 Saat: 15:00 4.010-TL  YILLIK 802,00 TL TARLA
  128/7   4027 m2 13.11.2014 Saat: 15:00 910-TL  YILLIK 182,00 TL TARLA
  112/7   1359 m2 13.11.2014 Saat: 15:00 150-TL  YILLIK 30,00 TL TARLA
  104/12   20604 m2 13.11.2014 Saat: 15:00 2800-TL  YILLIK 560,00 TL TARLA
  109/10   4954 m2 13.11.2014 Saat: 15:00 775-TL  YILLIK 150,00 TL TARLA
  103/7-6   31986m2 13.11.2014 Saat: 15:00 8850-TL  YILLIK 1.770,00 TL TARLA
  102/1   2259 m2 13.11.2014 Saat: 15:00 250-TL  YILLIK 50,00 TL TARLA
  DANİŞMENT MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  182/H20 ÇIĞATEPE 4400 m2 28 / 10/2014  Saat: 13:00 505-TL  YILLIK 101,00 TL TARLA
  354/H20 ORTAOVA 81850 m2 28 / 10/2014  Saat: 13:00 9.426-TL  YILLIK 1.885,20 TL TARLA
  752/H20 GÖKTEPE 9400 m2 28 / 10/2014  Saat: 13:00 1.080-TL  YILLIK 216,00 TL TARLA
  753/H20 GÖKTEPE 7700 m2 28 / 10/2014  Saat: 13:00 885-TL  YILLIK 177,00 TL TARLA
  756/H20 GÖKTEPE 16950 m2 28 / 10/2014  Saat: 13:00 1.950-TL  YILLIK 390,00 TL TARLA
  791/H20 GÖKTEPE 819050 m2-(26.000) 28 / 10/2014  Saat: 13:00 15.000-TL  YILLIK 327,60 TL ÇAYIR
  ÇAVUŞMAHALLESİ (2014-2015 YILLARI) 
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  292 KIRKİNCİR ALTI 17700m2 28 / 10./2014  Saat: 12:00 2.655-TL  YILLIK 531,00 TL TARLA
  1299 KOCA BAYIRLAR 23312m2 28 / 10./2014  Saat: 12:00 6.000-TL  YILLIK 1.200,00 TL TARLA
  TOPHİSAR MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  802 ÇAYIR 2250 m2 28/ 10/2014  Saat: 14:00 350- TL YILLIK 70,00 TL TARLA
  803 ÇAYIR 7750 m2 28/ 10/2014  Saat: 14:00 1.120- TL YILLIK 224,00 TL TARLA
  371 ORTA OVA GÜNEY 54700 m2 28/ 10/2014  Saat: 14:00 5.500-TL  YILLIK 1.100,00 TL ÇAYIR
  872 DİŞ BUDAK 10850 m2 28/ 10/2014  Saat: 14:00 1.172-TL  YILLIK 234,40 TL TARLA
  371 ORTA OVA KUZEY 40400 m2 28/ 10/2014  Saat: 14:00 4.450-TL  YILLIK 890,00 TL TARLA
  VAKIF TARLA 40000 m2 28/ 10/2014  Saat: 14:00 4.040-TL  YILLIK 808,00 TL TARLA
  KÖY BAYIRI   28/ 10/2014  Saat: 14:00 1.650-TL  YILLIK 330,00 TL TARLA
  KALE MEVKİİ   28/ 10/2014  Saat: 14:00 1.700-TL  YILLIK 340,00 TL TARLA
  MEARLIK   28/ 10/2014  Saat: 14:00 405-TL  YILLIK 81,00 TL TARLA
  ÇEŞNİGİR MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
  PAF / PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  85/3 Ayazma 10600 m2 24/10/2014  Saat: 15:00 1.500-TL YILLIK 300,00 TL TARLA
  93/2 Ayazma   4400 m2 24/10/2014  Saat: 15:00 200-TL YILLIK 40,00 TL TARLA
  243/2 Bağlar 1500 m2 24/10/2014  Saat: 15:00 100-TL YILLIK 20,00 TL TARLA
  272/2 Köy civarı 52200 m2 24/10/2014  Saat: 15:00 2.600-TL YILLIK 520,00 TL TARLA
  275/2 Köy civarı 13800 m2 24/10/2014  Saat: 15:00 690-TL YILLIK 78,00 TL TARLA
  279/2 Köprü bayırı 2450 m2 24/10/2014  Saat: 15:00 125-TL YILLIK 25,00 TL TARLA
  529/2 Çayıraltı 158700 m2 24/10/2014  Saat: 15:00 20.154-TL YILLIK 4.030,00 TL TARLA
  598/2 Köprü bayırı 3900 m2 24/10/2014  Saat: 15:00 195-TL YILLIK 39,00 TL TARLA
  642/2 Dış budaklık 21700 m2 24/10/2014  Saat: 15:00 2.170-TL YILLIK 434,00 TL TARLA
  566/2 Köprü bayırı 3450 m2 24/10/2014  Saat: 15:00 175-TL YILLIK 35,00 TL TARLA
  BALLIKAYAMAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
  PAF/PAR MEVKİİ
  1. ÖLÇ.
  İHALE TARİHİ VE SAATİ  MU.BED. G.TEM. CİNSİ
  78 Değ.dere 34000 m2 24/10/2014  Saat: 17:00 2.000-TL  YILLIK 400,00 TL TARLA
  1333 1125 m2 24/10/2014  Saat: 17:00 170-TL YILLIK 34,00 TL TARLA
  1244 1859 m2 24/10/2014  Saat: 17:00 320-TL YILLIK 64,00 TL TARLA
  CANBAZ MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  2786/11 5335 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 510-TL YILLIK 102,00 TL TARLA
  2393/8 9200 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 875-TL YILLIK 175,00 TL TARLA
  2400/8 2400 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 230-TL YILLIK 46,00 TL TARLA
  2110/8 1530 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 150-TL YILLIK 30,00 TL TARLA
  2283/8 11850 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 1.300-TL YILLIK 260,00 TL TARLA
  2059 5000 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 500-TL YILLIK 100,00 TL TARLA
  2061/7 12400 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 1.360-TL YILLIK 272,00 TL TARLA
  1551 86800 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 9.550-TL YILLIK 1.910,00 TL TARLA
  1231 24800 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 2.730-TL YILLIK 556,00 TL TARLA
  1370 7250 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 532-TL YILLIK 106,00 TL TARLA
  1083 5050 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 350- TL YILLIK 70,00 TL TARLA
  1225 56600 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 6.225- TL YILLIK 1.245,00 TL TARLA
  964/12 7400 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 485- TL YILLIK 97,00 TL TARLA
  1082/1 2800 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 175 TL YILLIK 35,00 TL TARLA
  1007/3 9400 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 610 TL YILLIK 122,00 TL TARLA
  960/3 12250 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 1.350TL YILLIK 270,00 TL TARLA
  464/8 2400 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 610 TL YILLIK 122,00 TL TARLA
  800/7 12250 m2 27/10/2014  Saat: 15:00 1.350TL YILLIK 270,00 TL TARLA
  SUBAŞI MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  33/2 Çınarlı çemealtı 1700 m2 27/10/2014  Saat: 14:00 120-TL YILLIK 24,00 TL TARLA
  676/3 Pomak dere 6000 m2 27/10/2014  Saat: 14:00 400-TL YILLIK 80,00 TL TARLA
  867/6 Yanıklar 1189 m2 27/10/2014  Saat: 14:00 85-TL YILLIK 17,00 TL TARLA
  872/6 Yanıklar 5900 m2 27/10/2014  Saat: 14:00 390-TL YILLIK 78,00 TL TARLA
  1434/11 Ova 16500 m2 27/10/2014  Saat: 14:00 60-TL AYLIK 12,00 TL TARLA
  2341/9 Kırmızı ahlat 3800 m2 27/10/2014  Saat: 14:00 65-TL AYLIK 13,00 TL KORULUK
  3498/10 Pınar dere 18245 m2 27/10/2014  Saat: 14:00 1.185-TL AYLIK 237,00 TL KÖY TARLASI
  ÇARIK MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ
  1. ÖLÇ.
  İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  (21/2) 4450 m2 10.11.2014  Saat: 12:00 800-TL  YILLIK 160,00 TL TARLA
  AKÇASUSURLUK MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  415 17900 m2 10.11.2014  Saat: 13:00 6.265-TL  YILLIK 1.253,00 TL TARLA
  BOĞAZ MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  1333 1125 m2 10.11.2014  Saat: 15:30 170-TL YILLIK 34,00 TL TARLA
  1244 1859 m2 10.11.2014  Saat: 15:30 320-TL YILLIK 64,00 TL TARLA
  OKÇULAR MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  464/1 Eski bağlar 13450 m2 30.10.2014 Saat: 14:00 1435 -TL YILLIK 287,00 TL TARLA
  463/1 Eski bağlar 9900 m2 30.10.2014 Saat: 14:00 1435 -TL YILLIK 287,00 TL TARLA
  445/2 Eski bağlar 9050 m2 30.10.2014 Saat: 14:00 870-TL YILLIK 174,00 TL TARLA
  465/1 Eski bağlar 19750 m2 30.10.2014 Saat: 14:00 2200 -TL YILLIK 440,00 TL TARLA
  652/3 Köy içi 3033 m2 30.10.2014 Saat: 14:00 360 -TL YILLIK 72,00 TL TARLA
  543/1 Zeytinlik 1450 m2 30.10.2014 Saat: 14:00 200 -TL YILLIK 40,00 TL TARLA
  204/1 Karşıyaka 9900 m2 30.10.2014 Saat: 14:00 310 -TL YILLIK 62,00 TL TARLA
  190/2 Domuz damı 14800 m2 30.10.2014 Saat: 14:00 1.700 -TL YILLIK 340,00 TL TARLA
  133/2 Domuz damı 7000 m2 30.10.2014 Saat: 14:00 1.435 -TL YILLIK 287,00 TL TARLA
  180/2 Domuz damı 10900 m2 30.10.2014 Saat: 14:00 570 -TL YILLIK 114,00 TL TARLA
  185/2 Domuz damı 8850 m2 30.10.2014 Saat: 14:00 570 -TL YILLIK 114,00 TL TARLA
  189/2 Domuz damı 21900 m2 30.10.2014 Saat: 14:00 1435 -TL YILLIK 287,00 TL TARLA
  196/2 Domuz damı 3850 m2 30.10.2014 Saat: 14:00 75 -TL YILLIK 15,00 TL TARLA
  409 Domuz damı 19850 m2 30.10.2014 Saat: 14:00 1057- TL YILLIK 211,00 TL TARLA
  408/2 Domuz damı 2400 m2 30.10.2014 Saat: 14:00 280- TL YILLIK 56,00 TL TARLA
  Yakındere/Harman yeri 30.10.2014 Saat: 14:00 200 -TL YILLIK 56,00 TL TARLA
  ŞAHMELEK MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  102/2 Armut alan 17963 m2 30.10.2014 Saat: 16:00 1.650 -TL YILLIK 330,00 TL TARLA
  102/13 Armut alan 33299 m2 30.10.2014 Saat: 16:00 3.000 -TL YILLIK 600,00 TL TARLA
  HENDEK 30.10.2014 Saat: 16:00
  78 Değ.dere 34000 m2 30.10.2014 Saat: 16:00 2.000-TL  YILLIK 400,00 TL TARLA
  ORHANİYE MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
  PAF / PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  857/4 Bağlar 20000 m2 31 / 10/2014  Saat: 14:00 2.000-TL  YILLIK 400,00 TL TARLA
  945/4 Bağlar 4700 m2 31 / 10/2014  Saat: 14:00 500-TL  YILLIK 100,00 TL TARLA
  634/4 Köy civarı 4900 m2 31 / 10/2014  Saat: 14:00 500-TL  YILLIK 100,00 TL TARLA
  527/4 Ayaz tepe 1500 m2 31 / 10/2014  Saat: 14:00 100-TL  YILLIK 20,00 TL TARLA
  588/4 Köy civarı 20000m2 31 / 10/2014  Saat: 14:00 1000-TL  YILLIK 200,00 TL TARLA
  192/4 Yeni tarla 12200m2 31 / 10/2014  Saat: 14:00 1.050-TL  YILLIK 210,00 TL TARLA
  183/1 Yeni tarla 3850 m2 31 / 10/2014  Saat: 14:00 200-TL  YILLIK 40,00 TL TARLA
  HÜRRİYET MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)
  PAF / PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  797/4 Büyükova 1135 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 280-TL YILLIK 56,00 TL TARLA
  1149/5 Büyükova 2200 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 440-TL YILLIK 88,00 TL TARLA
  970/5 Büyükova 1277 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 255-TL YILLIK 51,00 TL TARLA
  1333/5 Dağkorusu 3500 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 700-TL YILLIK 140,00 TL TARLA
  1614/6 Dağkorusu 3600 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 720-TL YILLIK 144,00 TL TARLA
  1622/6 Dağkorusu 1575 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 315-TL YILLIK 63,00 TL TARLA
  1801/2 Dağkorusu 1700 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 340-TL YILLIK 68,00 TL TARLA
  1884/6 Dağkorusu 2075 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 415-TL YILLIK 83,00 TL TARLA
  1818/6 Dağkorusu 3100 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 620-TL YILLIK 124,00 TL TARLA
  1821/6 Dağkorusu 1330 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 280-TL YILLIK 56,00 TL TARLA
  1840/6 Dağkorusu 1800 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 360-TL YILLIK 72,00 TL TARLA
  1841/6 Dağkorusu 2200 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 440-TL YILLIK 88,00 TL TARLA
  2072/6 Dağkorusu 7500 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 1.500-TL YILLIK 300,00 TL TARLA
  2934/7 Dağkorusu 14400 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 2.880-TL  YILLIK 576,00 TL TARLA
  116/2 Küçükova  2800 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 560-TL  YILLIK 112,00 TL TARLA
  118/2 Küçükova 16200 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 1.000-TL  YILLIK 200,00 TL TARLA
  43/2 Gafil bostanı 5700 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 1.140-TL  YILLIK 228,00 TL TARLA
  153/2 Küçükova 2900 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 580-TL  YILLIK 116,00 TL TARLA
  364/2 Küçükova 1472 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 295-TL  YILLIK 59,00 TL TARLA
  380/2 Küçükova 4019 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 803-TL  YILLIK 160,60 TL TARLA
  452/2 Küçükova 5000 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 1.000-TL  YILLIK 200,00 TL TARLA
  2344/2 Dağkorusu 1386 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 280-TL YILLIK 56,00 TL TARLA
  2654/2 Dağkorusu 4700 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 940-TL YILLIK 188,00 TL TARLA
  2721/2 Dağkorusu 1449 m2 31 / 10/2014  Saat: 15:00 290-TL YILLIK 58,00 TL TARLA
  FEVZİPAŞA  MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)   
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  543   2029 m2 04.11.2014 Saat: 14:00 250-TL YILLIK 50,00 TL TARLA
  527   8900 m2 04.11.2014 Saat: 14:00 1.015-TL YILLIK 203,00 TL TARLA
  193   11000 m2 04.11.2014 Saat: 14:00 1.255-TL YILLIK 251,00 TL TARLA
  296   27463 m2 04.11.2014 Saat: 14:00 3.130-TL YILLIK 626,00 TL TARLA
  26   7600 m2 04.11.2014 Saat: 14:00 1.750-TL YILLIK 350,00 TL TARLA
  1.NO LU SAHA 11542 m2 04.11.2014 Saat: 14:00 1.299-TL  YILLIK 260,00 TL TARLA
  2.NO LU SAHA 12000 m2 04.11.2014 Saat: 14:00 1.356-TL  YILLIK 272,00 TL TARLA
  4.NO LU SAHA 13502 m2 04.11.2014 Saat: 14:00 1.566-TL  YILLIK 313,00 TL TARLA
  9.NO LU SAHA 13000 m2 04.11.2014 Saat: 14:00 1.521-TL  YILLIK 304,00 TL TARLA
  6.NO LU SAHA 16500 m2 04.11.2014 Saat: 14:00 5265-TL  YILLIK 1.053,00 TL TARLA
  7.NO LU SAHA 17500 m2 04.11.2014 Saat: 14:00 5.265-TL  YILLIK 1.053,00 TL TARLA
  8.NO LU SAHA 45000 m2 04.11.2014 Saat: 14:00 5265-TL  YILLIK 1.053,00 TL TARLA
  3.NO LU SAHA 16500 m2 04.11.2014 Saat: 14:00 1.815-TL YILLIK 363,00 TL TARLA
  5.NO LU SAHA 35000 m2 04.11.2014 Saat: 14:00 5.280-TL YILLIK 1.056,00 TL TARLA
  10.NO LU SAHA 13000 m2 04.11.2014 Saat: 14:00 1.430-TL YILLIK 286,00 TL TARLA
  DOĞLA MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  87 Çınarlı dere 20000 m2 04.11.2014 Saat: 16:00 800-TL YILLIK 160,00 TL TARLA
  1211   23029 m2 04.11.2014 Saat: 16:00 1.300-TL YILLIK 260,00 TL TARLA
  1218   8500 m2 04.11.2014 Saat: 16:00 300-TL YILLIK 60,00 TL OTLAKİYE
  1219 Armut alanı 53200 m2 04.11.2014 Saat: 16:00 4.000 TL YILLIK 800,00 TL OTLAKİYE
  1222   229500 m2 04.11.2014 Saat: 16:00 15.000 TL YILLIK 3.000,00 TL OTLAKİYE
  724-725   30000 m2 04.11.2014 Saat: 16:00 4.500 TL YILLIK 900,00 TL TARLA
  Not: 724-725 pafta yer 40.000 m2
  ŞAHİN MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  309/4 ORTAKLAR 9000 m2 04.11.2014 Saat: 12:00 3.500-TL YILLIK 700,00 TL TARLA
  315/4 ORTAKLAR 8350 m2 04.11.2014 Saat: 12:00 3.255-TL YILLIK 651,00 TL TARLA
  86/2 ESKİBAĞLAR 5600 m2 04.11.2014 Saat: 12:00 2.200-TL YILLIK 440,00 TL TARLA
  132/4 ORTAKLAR 6300 m2 04.11.2014 Saat: 12:00 2.500-TL YILLIK 500,00 TL TARLA
  547/2 DEĞİRMEN BAYIRI 3600 m2 04.11.2014 Saat: 12:00 1.400-TL YILLIK 280,00 TL TARLA
  KIRANLAR MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ Y ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  627   10750 m2 04.11.2014 Saat: 13:00 1.250-TL YILLIK      250,00 TL TARLA
  ARIZ MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  1   110900 m2 04.11.2014 Saat: 15:00 11.200-TL YILLIK 2.240,00 TL TARLA
  210   13200 m2 04.11.2014 Saat: 15:00 1.350-TL YILLIK 270,00 TL TARLA
  341   20400 m2 04.11.2014 Saat: 15:00 2.060-TL YILLIK 412,00 TL TARLA
  569   8000 m2 04.11.2014 Saat: 15:00 810-TL YILLIK 162,00 TL TARLA
  834   2200 m2 04.11.2014 Saat: 15:00 220-TL YILLIK 44,00 TL TARLA
  660   20300 m2 04.11.2014 Saat: 15:00 2.350-TL YILLIK 470,00 TL TARLA
  880   24200 m2 04.11.2014 Saat: 15:00 2.520-TL YILLIK 504,00 TL TARLA
  KARASU MAHALLESİ 2 (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  6 (parsel) Kanal içi 17000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 2.210-TL YILLIK 442,00 TL TARLA
  8 (parsel) Kanal içi 30000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 3.930-TL YILLIK 786,00 TL TARLA
  9 (parsel) Kanal içi 13000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 1.573-TL YILLIK 315,00 TL TARLA
  10 (parsel) Kanal içi 11000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 1.276-TL YILLIK 255,00 TL TARLA
  7/1256 Düz çırpı 40000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 5.600-TL YILLIK 1.120,00 TL TARLA
  3-7/1251 Düz çırpı 47100 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 6.217-TL YILLIK 1.243,00 TL TARLA
  3/772 Düz çırpı 28500 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 3.762-TL YILLIK 752,00 TL TARLA
  3/772 Düz çırpı 30000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 3.990-TL YILLIK 798,00 TL TARLA
  3/772 Düz çırpı 15000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 1.575-TL YILLIK 315,00 TL TARLA
  3/772 Düz çırpı 20000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 2.431-TL YILLIK 486,00 TL TARLA
  3/772 Düz çırpı 15000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 2.120-TL YILLIK 424,00 TL TARLA
  1 PARSEL   8000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 900-TL YILLIK 180,00 TL TARLA
  2 PARSEL   8000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 900-TL YILLIK 180,00 TL TARLA
  3 PARSEL   8000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 900-TL YILLIK 180,00 TL TARLA
  4 PARSEL   8000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 900-TL YILLIK 180,00 TL TARLA
  5 PARSEL   8.385,57m2 06.11.2014 Saat: 12:00 900-TL YILLIK 180,00 TL TARLA
  6 PARSEL   8000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 900-TL YILLIK 180,00 TL TARLA
  7 PARSEL   8000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 900-TL YILLIK 180,00 TL TARLA
  8 PARSEL 8000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 900-TL YILLIK 180,00 TL TARLA
  9 PARSEL 8000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 900-TL YILLIK 180,00 TL TARLA
  10 PARSEL 8000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 900-TL YILLIK 180,00 TL TARLA
  11 PARSEL 8000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 900-TL YILLIK 180,00 TL TARLA
  2 parsel Kanal içi 17000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 2.244 -TL YILLIK 448,00 TL TARLA
  3 parsel Kanal içi 15000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 1.950 -TL YILLIK 390,00 TL TARLA
  4 parsel Kanal içi 15000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 1.950 -TL YILLIK 390,00 TL TARLA
  5 parsel Kanal içi 24000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 3.024 -TL YILLIK 604,00 TL TARLA
  12 PARSEL 8000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 900-TL YILLIK 180,00 TL TARLA
  13 PARSEL 8000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 900-TL YILLIK 180,00 TL TARLA
  14 PARSEL 8000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 900-TL YILLIK 180,00 TL TARLA
  15 PARSEL 8000 m2 06.11.2014 Saat: 12:00 900-TL YILLIK 180,00 TL TARLA
  ÇARIK MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ
  1. ÖLÇ.
  İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  (21/2) 4450 m2 04.11.2014  Saat: 12:00 800-TL  YILLIK 160,00 TL TARLA
  AKÇASUSURLUK MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  415 17900 m2 04.11.2014  Saat: 13:00 6.265-TL  YILLIK 1.253,00 TL TARLA
  EKMEKÇİ MAHALLESİ   (2014-2015 YILLARI)
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  191/6 10700 m2 04.11.2014  Saat: 14:00 1.765-TL YILLIK 353,00 TL TARLA
  199/6 15450 m2 04.11.2014  Saat: 14:00 2.400-TL YILLIK 480,00 TL TARLA
  BİLA 2 DEKAR 04.11.2014  Saat: 14:00 400-TL YILLIK 80,00 TL TARLA
  19 6900 m2 04.11.2014  Saat: 14:00 2.415-TL  YILLIK 483,00 TL TARLA
  411 15550 m2 04.11.2014  Saat: 14:00 5.445-TL  YILLIK 1.089,00 TL TARLA
  BOĞAZ MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  1333 1125 m2 04.11.2014  Saat: 15:00 170-TL YILLIK 34,00 TL TARLA
  1244 1859 m2 04.11.2014  Saat: 15:00 320-TL YILLIK 64,00 TL TARLA
  AKHİSAR MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI) – 2 DEVAMI
  159/1   34184 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 9.058-TL  YILLIK 1.811,00 TL TARLA
  160/10   6166 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 1.264-TL  YILLIK 252,80 TL TARLA
  151/10   1612 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 150-TL  YILLIK 30,00 TL TARLA
  163/23   2456 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 500-TL  YILLIK 100,00 TL TARLA
  168/6   1489 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 298-TL  YILLIK 59,60 TL TARLA
  139/6   4690 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 938-TL  YILLIK 187,60 TL TARLA
  115/1   1324 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 265-TL  YILLIK 53,00 TL TARLA
  169/2   2490 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 400-TL  YILLIK 80,00 TL TARLA
      2500 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 400-TL  YILLIK 80,00 TL TARLA
      4500 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 700-TL  YILLIK 140,00 TL TARLA
      4478 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 700-TL  YILLIK 140,00 TL TARLA
  143/1   1117 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 150-TL  YILLIK 30,00 TL TARLA
  1197   23735 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 4.000-TL  YILLIK 800,00 TL TARLA
  113/2   4148 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 200-TL  YILLIK 40,00 TL TARLA
  101/1   2218 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 300-TL  YILLIK 60,00 TL TARLA
  102/2   4959 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 750-TL  YILLIK 150,00 TL TARLA
  126/1   21386 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 4.000-TL  YILLIK 800,00 TL TARLA
  114/9   4822 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 1.093-TL  YILLIK 218,60 TL TARLA
  114/10   9000 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 1.093-TL  YILLIK 218,60 TL TARLA
  114/11   2153 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 1.093-TL  YILLIK 218,60 TL TARLA
  115/1   1324 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 265-TL  YILLIK 53,00 TL TARLA
  130/1   1596 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 200-TL  YILLIK 40,00 TL TARLA
  116/10   5869 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 800-TL  YILLIK 160,00 TL TARLA
  131/1   15471 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 1.093-TL  YILLIK 218,60 TL TARLA
  118/7   10695 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 3.050-TL  YILLIK 610,00 TL TARLA
  109/12   5224 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 800-TL  YILLIK 160,00 TL TARLA
  121/2   5088 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 820-TL  YILLIK 164,00 TL TARLA
  111/2   1251 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 150-TL  YILLIK 30,00 TL TARLA
  139/6   4690 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 398-TL  YILLIK 79,60 TL TARLA
  142/1   2499 m2 11.11.2014  Saat: 16:00 250-TL  YILLIK 50,00 TL TARLA
  HAMDİYE MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  120/7 ÇELPEŞ  1857 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 370-TL  YILLIK 64,00 TL TARLA
  137/7 KARAÇAYIR 45136 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 9.000-TL  YILLIK 1.800,00 TL TARLA
  142/1 PAŞADUT 2360 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 1.093-TL  YILLIK 218,60 TL TARLA
  117/1 ÇELPEŞ 19781 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 4.695-TL  YILLIK 939,00 TL TARLA
  162/3 SULTANTURA 6288 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 1.660-TL  YILLIK 332,00 TL TARLA
  184/4-5 SULTANTURA 3970 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 1.184-TL  YILLIK 236,80 TL TARLA
  149/1 KARAKANLAR 8000 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 1.600-TL  YILLIK 320,00 TL TARLA
  187/2 KARAÇAYIR 16042 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 2.745-TL  YILLIK 549,00 TL TARLA
  167/5 ÜÇ BEDEN 5999 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 1.660-TL  YILLIK 332,00 TL TARLA
  151/1 AKINTILAR 12027 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 1.986-TL  YILLIK 397,20 TL TARLA
  169/2 ÜÇ BEDEN 3559 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 1.000-TL  YILLIK 200,00 TL TARLA
  222/7 SULTANTURA 4775 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 1.255-TL  YILLIK 251,00 TL TARLA
  223/2 SULTANTURA 1006 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 200-TL  YILLIK 40,00 TL TARLA
  182/19 SULTANTURA 12434 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 3.750-TL  YILLIK 750,00 TL TARLA
  109/5 ÇELPEŞ 8276 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 1.700-TL  YILLIK 340,00 TL TARLA
  156/1 SULTANTURA 3964 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 830-TL  YILLIK 166,00 TL TARLA
  196/3 KARAKANLAR 1496 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 300-TL  YILLIK 60,00 TL TARLA
  157/1 SULTANTURA 4812 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 1.380-TL  YILLIK 276,00 TL TARLA
  198/6 KARAÇAYIR 9650 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 2.510-TL  YILLIK 502,00 TL TARLA
  200/7 KARAÇAYIR 2248 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 520-TL  YILLIK 104,00 TL TARLA
  158/1 SULTANTURA 3032 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 850-TL  YILLIK 170,00 TL TARLA
  201/1 SULTANTURA 7187 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 1.500-TL  YILLIK 300,00 TL TARLA
  205/2 KARAÇAYIR 16944 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 5.083-TL  YILLIK 1.016,60 TL TARLA
  159/5 SULTANTURA 11801 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 1.212-TL  YILLIK 242,40 TL TARLA
  160/2 SULTANTURA 3786 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 1.050-TL  YILLIK 210,00 TL TARLA
  210/1 ÜÇ BEDEN 3760 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 552-TL  YILLIK 110,40 TL TARLA
  179/4 KARAKANLAR 2496 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 1.250-TL  YILLIK 250,00 TL TARLA
  181/2   1876 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 375-TL  YILLIK 75,00 TL TARLA
  218/2 ÜÇ BEDEN 4344 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 884-TL  YILLIK 176,80 TL TARLA
  221/3 KARAÇAYIR 2266 m2 11.11.2014  Saat: 14:00 550-TL  YILLIK 110,00 TL TARLA
  SAZLICA MAHALLESİ ( 2014-2015 YILLARI )
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  117/18   10235 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 3.685-TL  YILLIK 737,00 TL TARLA
  111/22    2956 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 655-TL  YILLIK 131,00 TL TARLA
  104/5   13408 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 2.750-TL  YILLIK 550,00 TL TARLA
  112/20   17325 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 3.280-TL  YILLIK 656,00 TL TARLA
  105/9   3887 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 800-TL  YILLIK 160,00 TL TARLA
  106/2   16307 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 7.665-TL  YILLIK 1.533,00 TL TARLA
  109/2   23846 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 4.000-TL  YILLIK 800,00 TL TARLA
  114/18   17721 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 3.635-TL  YILLIK 727,00 TL TARLA
  115/1   4702 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 600-TL  YILLIK 120,00 TL TARLA
  110/23   8354 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 1.715-TL  YILLIK 343,00 TL TARLA
  118/1   8402 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 1.725-TL  YILLIK 345,00 TL TARLA
  119/1   6211 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 1.275-TL  YILLIK 255,00 TL TARLA
  131/3   27693 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 5.540-TL  YILLIK 1.108,00 TL TARLA
  132/2   36542 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 7.380-TL  YILLIK 1.476,00 TL TARLA
  134/3   11611 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 1.175-TL  YILLIK 235,00 TL TARLA
  136/1   49470 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 14.130-TL  YILLIK 2.826,00 TL TARLA
  138/3   3831 m2 13.11.2014 Saat: 17:00 500-TL  YILLIK 100,00 TL TARLA
  ESKİSARIBEY MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI) 
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  103/1   37135 m2 13.11.2014 Saat: 16:00 12.500-TL  YILLIK 2.500,00 TL TARLA
  104/1    7256 m2 13.11.2014 Saat: 16:00 2.000-TL  YILLIK 400,00 TL TARLA
  120/5   6805 m2 13.11.2014 Saat: 16:00 1.750-TL  YILLIK 350,00 TL TARLA
  121/1   12210 m2 13.11.2014 Saat: 16:00 3.050-TL  YILLIK 610,00 TL TARLA
  106/17   2660 m2 13.11.2014 Saat: 16:00 300-TL  YILLIK 60,00 TL TARLA
  107/4   4819 m2 13.11.2014 Saat: 16:00 1.260-TL  YILLIK 252,00 TL TARLA
  123/3   5742 m2 13.11.2014 Saat: 16:00 1.500-TL  YILLIK 300,00 TL TARLA
  115/2   15032 m2 13.11.2014 Saat: 16:00 3.800-TL  YILLIK 760,00 TL TARLA
  116/9   19204 m2 13.11.2014 Saat: 16:00 5.000-TL  YILLIK 1.000,00 TL TARLA
  114/1   10639 m2 13.11.2014 Saat: 16:00 2.000-TL  YILLIK 400,00 TL TARLA
  169   2500 m2 13.11.2014 Saat: 16:00 1.000-TL  YILLIK 200,00 TL TARLA
  101/9   19056 m2 13.11.2014 Saat: 16:00 6.650-TL  YILLIK 1.330,00 TL TARLA
  102/13   5295 m2 13.11.2014 Saat: 16:00 1.300-TL  YILLIK 260,00 TL TARLA
  170    10537m2 13.11.2014 Saat: 16:00 2.700-TL  YILLIK 540,00 TL TARLA
  107/13   19999 m2 13.11.2014 Saat: 16:00 6.500-TL  YILLIK 1.300,00 TL TARLA
  108/1   15535 m2 13.11.2014 Saat: 16:00 3.905-TL  YILLIK 781,00 TL TARLA
  YENİSARIBEY MAHALLESİ ( 2014-2015 YILLARI )
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  919/3 Köy civarı 2029 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 300-TL  YILLIK 60,00 TL TARLA
  104/39    2950 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 420-TL  YILLIK 84,00 TL TARLA
  111/1   4176 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 600-TL  YILLIK 120,00 TL TARLA
  117/1   13810 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 2000-TL  YILLIK 400,00 TL TARLA
  107/2   9142 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 2.340-TL  YILLIK 468,00 TL TARLA
  114/1   6067 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 1.800-TL  YILLIK 360,00 TL TARLA
  120/11   1698 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 250-TL  YILLIK 50,00 TL TARLA
  128/1   4435 m2 (125) 13.11.2014 Saat: 14:00 1.200-TL YILLIK 240,00 TL TARLA
  129/1   2086m2 13.11.2014 Saat: 14:00 420-TL YILLIK 84,00 TL TARLA
  130/1   5513 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 630-TL YILLIK 126,00 TL TARLA
  133/8   8788 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 1.890-TL YILLIK 378,00 TL TARLA
  135/1   3153 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 630-TL YILLIK 126,00 TL TARLA
  137/3   3052 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 630-TL YILLIK 126,00 TL TARLA
  138/3   1994 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 250-TL YILLIK 50,00 TL TARLA
  102/1   2259 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 400-TL YILLIK 80,00 TL TARLA
  110/10   8909 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 1.500-TL YILLIK 300,00 TL TARLA
  112/7   1359 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 200-TL YILLIK 40,00 TL TARLA
  113/1   1208 m2 13.11.2014 Saat: 14:00 200-TL YILLIK 40,00 TL TARLA
  SULTANİYE MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
  PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
  1478 Ada tarla 96625 m2 (30000) 28 / 10./2014  Saat: 15:00 7.950-TL  YILLIK 1.590,00 TL TARLA
  1481   6687 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 1.200-TL  YILLIK 240,00 TL TARLA
  3462/9 Ayazma 7385 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 1.300-TL  YILLIK 260,00 TL TARLA
  106/13   1500 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 250-TL  YILLIK 50,00 TL TARLA
  113/2   7991 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 1.760-TL  YILLIK 352,00 TL TARLA
  101/3   8298 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 2.100-TL  YILLIK 420,00 TL TARLA
  102/10   1981 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 495-TL  YILLIK 99,00 TL TARLA
  117/16   10506 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 1.950-TL  YILLIK 390,00 TL TARLA
  127/6   3997 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 999-TL  YILLIK 199,80 TL TARLA
  121/5   57488 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 14.375-TL  YILLIK 2.875,00 TL TARLA
  127/30   6382 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 1.600-TL  YILLIK 320,00 TL TARLA
  127/41   12059 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 3.000-TL  YILLIK 600,00 TL TARLA
  127/42   2121 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 530-TL  YILLIK 106,00 TL TARLA
  127/43   1199 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 300-TL  YILLIK 60,00 TL TARLA
  124/17   17992 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 4.500-TL  YILLIK 900,00 TL TARLA
  128/12   39813 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 9.550-TL  YILLIK 1.910,00 TL TARLA
  131/1   10740 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 2.690-TL  YILLIK 538,00 TL TARLA
  125/24   2095 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 525-TL  YILLIK 105,00 TL TARLA
  126/13   2298 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 510-TL  YILLIK 102,00 TL TARLA
  132/17   32639 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 6.000-TL  YILLIK 1.200,00 TL TARLA
  133/5   30214 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 6.650-TL  YILLIK 1.330,00 TL TARLA
  147/12   6208 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 1.550-TL  YILLIK 310,00 TL TARLA
  134/15   19114 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 4.210-TL  YILLIK 842,00 TL TARLA
  135/7   23672 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 5.900-TL  YILLIK 1.180,00 TL TARLA
  148/6   8010 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 2.000-TL  YILLIK 400,00 TL TARLA
  149/9   60072 m2 (30000) 28 / 10./2014  Saat: 15:00 11.000-TL  YILLIK 220,00 TL TARLA
  150/1   26815 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 6.700-TL  YILLIK 1.340,00 TL TARLA
  137/12   28907 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 7.225-TL  YILLIK 1.445,00 TL TARLA
  139/1   7669 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 1.910-TL  YILLIK 382,00 TL TARLA
  150/17   1565 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 390-TL  YILLIK 78,00 TL TARLA
  151/5   2926 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 730-TL  YILLIK 146,00 TL TARLA
  164/6   7677 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 2.010-TL  YILLIK 402,00 TL TARLA
  165/1   5042 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 1.350-TL  YILLIK 270,00 TL TARLA
  210/1   8755 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 2.190-TL  YILLIK 438,00 TL TARLA
  152/1   7633 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 1.810-TL  YILLIK 362,00 TL TARLA
  148/8   3136 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 785-TL  YILLIK 157,00 TL TARLA
  152/14   11583 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 2.895-TL  YILLIK 579,00 TL TARLA
  154/22   11225 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 2.800-TL  YILLIK 560,00 TL TARLA
  166/20   4026 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 1.010-TL  YILLIK 202,00 TL TARLA
  166/21   1997 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 490-TL  YILLIK 88,00 TL TARLA
  156/1   3415 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 860-TL  YILLIK 172,00 TL TARLA
  130/12   9648 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 2.750-TL  YILLIK 550,00 TL TARLA
  168/18   1429 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 360-TL  YILLIK 72,00 TL TARLA
  169/1   8242 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 1.980-TL  YILLIK 396,00 TL TARLA
  169/11   12081 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 3.800-TL  YILLIK 760,00 TL TARLA
  169/12   1489 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 370-TL  YILLIK 74,00 TL TARLA
  170/1   10830 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 10.850-TL  YILLIK 2.170,00 TL TARLA
  171/12   24920 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 7.800-TL  YILLIK 1.560,00 TL TARLA
  185/1   4238 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 1.060-TL  YILLIK 212,00 TL TARLA
  186/1   3109 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 775-TL  YILLIK 155,00 TL TARLA
  156/14   1147 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 285-TL  YILLIK 57,00 TL TARLA
  157/2   4502 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 1.050-TL  YILLIK 210,00 TL TARLA
  168/1   1573 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 390-TL  YILLIK 78,00 TL TARLA
  3680 Ada tarla 54912 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 13.725-TL  YILLIK 2.745,00 TL TARLA
  163/1   26451 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 9.000-TL  YILLIK 1.800,00 TL TARLA
  211/1   8286 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 2.050-TL  YILLIK 410,00 TL TARLA
  212/7   3977 m2 28 / 10./2014  Saat: 15:00 995-TL  YILLIK 199,00 TL TARLA

   

Etiketler :

DİĞER RESMİ İLANLAR HABERLERİ

  • T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ 2013/778 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

   T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ 2013/778 E...

   1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Bursa Karacabey İlçesi Kulakpınar Köyü Köycivarı mevkii 512 parselde 2.900.00m2 alanlı zeytin bahçesi vasfında, 2/4 hissesi borçlular adına tapuya kayıtlıdır. Parsel tapu...

  • TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ DOMATES ARAZİSİ KİRALAMA İHALESİ İLANIDIR.

   TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARA...

   ...

  • T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ 2009/4106 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

   T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ 2009/4106 ...

   Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği kıymeti, adedi, önemli özellikleri: Özellikleri: Bursa Karacabey İlçesi İsmetpaşa Köyü Çakaroz Mevkii 420 parselde 4.900,00m2 alanlı tarla vasfında olup,...

  • ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR MUSTAFA KEMAL PAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

   ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACA...

   Yeniköy Orman Deposunda Orman Emvali İstifleme İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer...

  • 2015 YILI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ

   2015 YILI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ

   DEVLET HASTANESİ -KARACABEY SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2015 Yılı Araç Kiralama Hizmeti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale...

Bu habere hiç yorum yapılmamış.

GÜNÜN HABERLERİ

EN ÇOK OKUNANLAR