Son gün 01 Ağustos!

Karacabey Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Cihat Bozkurt, 6111
sayılı kanuna göre peşin ödeme taahhüdünde bulunan kişiler için son ödeme
tarihinin 01 Ağustos 2011 olarak anımsattı.

Müdür Bozkurt, ödeme sürelerinin 30 Haziran 2011’den bir ay
uzatıldığını belirterek 31.07.2011’in Pazar’a denk gelmesi nedeniyle peşin
ödemelerin 01 Ağustos 2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılacağını
ifade etti.

Bozkurt, şunları söyledi; “6111 sayılı Kanun kapsamına
giren borçlarını anılan Kanuna göre ödemek amacıyla peşin ödeme başvurusunda
bulunanlara önemli fırsat doğdu. Borçlular, 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan
borçların tamamının ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30.06.2011
tarihine kadar ödenmemesi halinde, söz konusu borçlar, ilk taksit ödeme
süresinin sona erdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar, 6183 sayılı Kanunun
51.’nci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç
ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir.

Buna göre, 6111 sayılı Kanun kapsamına giren Kurumumuz
alacaklarının ilk taksit ödeme süresi (31.05.2011 tarihinden sonra tebliğ
edilen eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları hariç) 30.06.2011 tarihinde
sona erdiğinden, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların 6111 sayılı
Kanuna göre hesaplanan borçlarının tamamını, 31.07.2011 tarihinin Pazar gününe
rastlaması nedeniyle en geç 01.08.2011 (dahil) tarihine kadar geç ödeme zammı
ile birlikte ödemeleri mümkün bulunmaktadır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir