ÖSS sınavı yarın

ÖSS sınavı yarın
Üniversitelerde okumak isteyen 1 milyon 640 bin 259 adayın geleceği, yarın saat 09.30’da başlayacak olan 195 dakikaya bağlı.Üni-versitelerde okumak isteyen adayların katılacağı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS), 17 Haziran Pazar günü (yarın) yapılacak. ÖSS, Türkiye’de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da toplam 5 bin 381 binada, 83 bin 583 salonda gerçekleştirilecek. Sınav günü binalarda 247 bin 242 kişi görev alacak. Sınava, 1 milyon 640 bin 259 aday katılacak. Adayların, sınav günü, en geç saat 08.45’te sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adayların sınava gelirken yanlarında mutlaka sınav giriş ve kimlik belgesi fotoğraflı, resmi onaylı özel bir kimlik belgesi ile bir fotoğraflarını bulundurmaları gerekiyor Kimlik belgelerinin fotokopisi veya faksı kabul edilmeyecek. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik olarak kabul edilecek. Sınavda, salon görevlileri adayı sınava giriş ve kimlik belgesinden tanımakta zorlanırsa adaydan fotoğraflarını göstermelerini isteyebilecek. Sınav kimlik belgesi ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan aday hiçbir şekilde sınava alınmayacak. Bunların dışında adayların yumuşak uçlu iki kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan bir silgiyi de yanlarında götürmeyi unutma-maları/gerekiyor. Adaylar kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra sınav salonlarına alınacaklar. YASAKLAR Adayların yanlarında çağrı cihazı, cep telefonu ve benzer haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlarla sınava gelmeleri yasak. Başları açık olmayan veya kılık kıyafetleri yürürlükteki mevzuata uygun bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Salona yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak ve test sorularını yanıtlamak için kullanılacak cevap kâğıtları dağıtılacak. Cevap kâğıdındaki gerekli yerler adaylar tarafından doldurulduktan sonra soru kitapçıkları da dağıtılarak sınav başlatılacak. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra adaylar ilk 90 dakika ve son 15 dakika içerisinde sınav salonunu terk edemeyecekler. SINAVDAKİ KURALLAR Adayların sınav süresince konuşmaları, kopya alıp vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerine kalem, silgi gibi şeyler alıp vermeleri; si; gara, pipo gibi şeyler içmeleri ve başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri yasak. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecek ve sınavları iptal edilecek. SINAV 195 DAKİKA Sınav saat 09.30’da başlayacak ve tek oturumda 195 dakika sürecek. Her bir adaya tek soru kitapçığı ve tek cevap kâğıdı verilecek. Soru kitapçıkları kopyanın önlenmesi amacıyla 10 tür basıldı. Sınavda, 30’ar soruluk toplam 8 test yer alacak. Ön lisans programlarını tercih edecek adayların ilk 4 testi yapmaları yeterli olacak. Lisans programlarını tercih edecek adayların ise bu 4 teste ek olarak, alanları doğrultusundaki 2 testi daha yapmaları gerekiyor. İlk 4 test Türkçe, Sosyal Bilimler1 (Sos1), Matematik1 (Mat1) ve Fen Bilimleri1 (Fen1) olarak isimlendirildi. Bu testleri yanıtlayan adaylar, sınavın ikinci bölümünde alan dersleriyle ilgili testlere geçecekler. Alan testleri de Edebiyat-Sosyal Bilimler (Ed-Sos), Sosyal Bilimler2 (Sos2), Matematik2 (Mat2) ve Fen Bilimleri2 (Fen2) olacak. HANGİ DERSTEN KAÇ SORU Sınavın, ortak müfredattan oluşan ilk bölümünde Türkçe testinde Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular, Sos-1’de Sosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular (Tarih yüzde 43, Coğrafya yüzde 27 yer alacak. PUANLAR Sınavın alan teştlerini kapsayan ikinci bölümünde de Ed-Sos alanında Türk Dili ve Edebiyatı (Edebi Metinler dahil yüzde 57), Türkiye Coğrafyası (yüzde 27), Psikoloji (yüzde 16) sorulacak. Sos-2’de Tarih (yüzde 43), Ülkeler Coğrafyası (yüzde 23), Sosyoloji (yüzde 17), Mantık (yüzde 17) olacak. Mat-2’de Matematik yüzde 70, Geometri yüzde 30 oranında sorulacak. Fen-2’de ise yüzde 43 Fizik, yüzde 30 Kimya ve yüzde 27 Biyoloji soruları yer alacak. Dil alanında da Kelime ve Dil Bilgisi (yüzde 25), Çeviri (yüzde 15) ve Okuduğunu Anlama (yüzde 60) soruları olacak. Sınav sonuçları, Temmuz ayının son haftasında açıklanacak. Sınavın 120 soruluk ilk kısmını yanıtlayan, yani EA-1, Söz-1 ve Say-1 puanı olan adaylar, meslek yüksekokullarını (Sınavsız geçişten sonra ki kalan kontenjanlarına yerleşebilmek kin), Açıköğretim un lisans programlarını, Açıköğretim lisans programlarını (İngilizce Öğretmenliği hariç) ve özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilecekler. Bu puanlar ayrıca, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanların kendi alanlarında ek puanla girilen yükseköğretim programlarına (Mesleki Eğitim Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültesi, İlahiyat Fakültesi; Eğitim fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Okul Öncesi, Anaokulu, Üstün Zekâlılar, Zihin Engelliler, Görme Özürlüler ve İşitme Engelliler öğretmenlikleri; Sağlık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Endüstriyel Sanâtlar Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu. Uygulamalı Bit Yüksekokulu ve bu türdeki okullara yerleşmek amacıyla kullanılacak. Say-2, Söz-2 ve EA-l. lan da mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezunları kendi alanlarındaki alanla girilen yükseköğretim programları ile Açıköğretim programları dışındaki 4 ve fazla yıllık lisans programlarına giriş amacıyla kullanılacak Dil puanı da sadece yabancı dil ağırlıklı puanla öğrenci tüm lisans ve ön lisans programları için geçerli olacak. Üniversitelerin yaban bölümlerinde okumak isteyen adaylar, 17 Haziran’da yapılacak ÖSS’nin yanı sıra 24 Haziran Pazar günü Yabancı Dil Sine katılacaklar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.