“Organik Hayvancılık” konuşulacak

Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İbrahim Ak, 24-26 Ekim 2013 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek “Türkiye 2. Organik Hayvancılık Kongresi” hakkında bilgi verdi.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanlığını yürüten İbrahim Ak, Prf.Dr. M.Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongrede, organik hayvancılığın organik tarımdaki yeri ve önemi, organik ürünlerin çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri, organik hayvancılık konusunda Dünya'da ve ülkemizdeki gelişmeler, organik hayvancılığın sorunları ve çözüm önerilerinin tartışılacağını kaydetti.

Ak, “Son yarım yüzyılda bitkisel ve hayvansal üretimde yoğun üretim tekniklerinin kullanımı tarımda önemli verim artışları sağlamış, ancak verimi artırmak amacıyla kullanılan kimyasal girdiler, toprağı, suyu ve havayı kirlettiği, ekosistemin, çevre ve insan sağlığının hızlı bir şekilde bozulmasına neden olduğu için sürdürülemeyen bir gelişmenin de eşiğine gelinmiştir. Bu gezegende havayı, suyu ve toprağı kirletmeyen, çevreyle dost bir üretim yöntemi olan Organik/Ekolojik tarımın yaygınlaştırılmasına her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ülkemizde organik tarım daha çok bitkisel ürünlerde ve ihracata dayalı olarak gelişme göstermiştir. Ülkemizde hayvansal ürünlerin ihracatında sorunlar bulunması, iç pazarda ise tüketici bilinci ve alım gücünün düşük olması, pazarlama imkanların yetersizliği ve tüketim ağlarının yeterince kurulamamış olması nedeniyle organik hayvansal ürünlerin üretimi ve tüketiminde istenen gelişme sağlanamamıştır. 

Bilindiği gibi organik tarımda bitkisel ve hayvansal üretim birbirini tamamlamakta ve daha çok kapalı tarım modeli önerilmektedir. Ülkemizde Organik tarımın sadece bitkisel üretime ve ihracata yönelik gelişmesi organik tarım açısından sağlık bir gelişme değildir. Organik tarım ürünlerinin üretimi çevre açısından, ihracatı ise ekonomi açısından önem taşımakla birlikte, özellikle gelişme dönemindeki çocuklarda sağlıklı bir bedensel ve zihinsel gelişim için et, süt ve yumurta gibi sağlıklı hayvansal gıdaların tüketilmesi gerekmektedir. Organik hayvancılığın organik tarımdaki yeri ve önemi, organik ürünlerin çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri, organik hayvancılık konusunda Dünya'da ve ülkemizdeki gelişmeler, organik hayvancılığın sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla “Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi” 1-4 Temmuz 2010 tarihleri arasında Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulunda düzenlenmiştir. Bu kongre sonunda, kongrenin her 3 yılda bir tekrarına ve bir sonraki kongrenin Bursa'da düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bu nedenle, “Türkiye II. Organik Hayvancılık Kongresi” Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin öncülüğünde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın katılımı, Bursa Nilüfer Belediyesi, Aydın Doğan Vakfı, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) ve Ekolojik Yaşam Derneği'nin (EKODER) katkıları ile 24-26 Ekim 2013 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Prof.Dr. Mete Cengiz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecektir. Kongrede yurt içi ve yurt dışından uzmanlar bildiriler sunacak, aynı zamanda düzenlenecek panellerde organik hayvancılığın sorunları ve çözüm önerileri tartışılacaktır. Kongre ile ilgili detaylı bilgilere kongre web adresinde (www.organikhayvancilik.org) yer almaktadır.  

    Kongrenin ülkemizde organik hayvancılığın gelişimine katkıda bulunmasını diler, kongre düzenleme kurulu adına saygılar sunarım.” 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir