Milli ve manevi değerler ön planda olmalı

Karacabey Saadet Partisi Eğitim Başkanı Engin Pakdemir ,Türkiye gündemi ve eğitim ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.
    Türkiye'deki sorunların temelinde İslam ahlakının eksikliği olduğunu ifade eden Pakdemir, hükümete seslenerek, milli ve manevi değerlerin ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etti.
    Saadet Partisi Eğitim Başkanı Engin Pakdemir, milli ve manevi değerlerin tahribatının her geçen gün arttığını söyleyerek, “Milletimizin inanç değerleri üzerinde yüzyıllar boyu emperyalist güçler çeşitli oyunlar oynamışlardır. Fakat bu gün bu oyunlar inanç değerlerimizi tahrip etme bakımından çok önemli bir boyut kazanmış durumdadır. Milletimize uygulanan manevi tahribat çok yönlü olarak yoğunlaştırılmış ve son darbeyi vuracak noktalara ulaştırılmak istenmektedir” dedi.
    Pakdemir, açıklamasının devamında ise “Aileler çeşitli sebeplerle dağılıyor ve boşanmalar ve aile içi kavgalar her geçen gün artıyor. Çocuklar ve gençler kapitalist eğitim sisteminden dolayı acımasız suç makineleri haline geliyor.Uyuşturucu ve fuhuş,manevi çöküntüden ve zinanın serbest olmasından dolayı, temel eğitim okullarına kadar inmiş durumdadır.Çeteler – Hırsızlık şebekeleri şehirlerde cirit atar hale gelmiştir.Ahlaki ve iktisadi çöküntüden dolayı İcra ve iflaslar katlanarak artmakta sonunda intihar ve kriminal olaylar her gün boy boy gazeteleri doldurmaktadır. Haram ve meşru olmayan yollardan kısa zamanda köşeyi dönme toplumda bir hastalık haline gelmiştir” diye uyardı.
    “Bütün bunlara ilaveten batılıların dayatması ile sütü bozuk nesiller meydana getirecek ‘Süt Bankası’ kurma peşinde koşulmaktadır” diyen Pakdemir, açıklamasının devamında ise Kürt Sorunu’na değindi. Pakdemir, “Bu problemlerin uzun yıllardan beri oluşmasının ve katlanarak büyümesinin en önemli sebebi milletimizin evlatlarının İslam dininden uzaklaştırılma projelerinin uygulanması sonucu olarak yürütülüyor olmasıdır.
    Çare; eğitimde liberal ve kapitalist batı modelinden vazgeçilmesi,islam değerlerini ve İslam ahlakını esas alacak bir yapının acilen oluşturulmasıdır. Millet bu hükümetten bunu beklemektedir. İktidar tarafından pansuman tedbirlerle sürekli gündem değiştirerek, milletimizin bu yarası, asla tedavi olmayacaktır. Millet, Sosyal patlamalar sonunda bu iktidarın saltanatını sallayacak ve çözüm için Milli Görüşü tekrar iktidar yapacaktır. Bu iktidar anayasayı da milletin inancına göre değiştiremez. Ancak batılı dostlarının telkin ettiği şekilde değiştirmeye gayret eder.
    Bundan da millet lehine hiçbir netice çıkmadı, çıkmayacağı da açıktır” eleştirisini yaptı. Pakdemir, “İktidara sesleniyor ve diyoruz ki iş yapacaksan milli görüşün politikalarına dön kendinde kurtul milleti de kurtar” diyerek, şu maddeleri sıraladı:
-“Milletimizin aile yapısını yeniden islam’ın ulvi değerleri üzerine inşa edecek çalışmalara yönelmek.
– Gençliğimizin kolaylıkla evlenebilmelerini destekleyecek politikalara yönelmek.
– Aile bağlarını inanç değerlerimize göre güçlendirecek tedbirler acilen alınmalıdır
– Zinanın suç olmaktan çıkartılması, Batı toplumlarında ailenin yok olmasının en önemli etkenlerinden birisidir. Bu sebeple zina tekrar suç kapsamına alınmalı ve zina filini işleyenlere en ağır cezalar verilmelidir.
– Anayasal bir mecburiyet olan ”din ve ahlak derslerinin” başka inançlar karıştırılıp sulandırılmadan,muhtevası yükseltilmeli ve ders saatleri yeteri kadar arttırılmalıdır.
– Bu iktidarın Hafızlığın önüne sezdirmeden getirdiği engeller acilen kaldırılmalıdır,
– İnternet kafeler gençliğin ahlakını bozacak yapılardan arındırılarak, ahlaki değerlere uygun bir yapıya kavuşturulmalıdır.
– Milli Eğitim Bakanlığı ve okullarımız gençliğimize “Milli Tarih Şuuru” kazandıracak bir eğitim atmosferine kavuşturulmalıdır”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir