Meydanlarda değerlendireceklermiş

Meydanlarda değerlendireceklermiş
Bay Abdullah Gül’ün Cumhur-başkanlığı’na adaylığı, 24 Nisan 2007 tarihinde, Bay Recep Tayyip Erdoğan tarafından AKP grup toplantısında açıklan-mıştır. Adaylık için başvuru süresinin sonuna az bir zaman kala, Bay GÜL Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin dilekçeyi TBMM Başkanlığı’na bizzat sunmuştur. Ayrıca, partisine ait çeşitli milletvekilleri gruplar halinde Bay Gül’ün adaylığını içeren dilekçeleri süresi içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunmuşlardır. TBMM Başkanı Bülent ARINÇ; “Ben kimseyi dinlemem. 184’ü buldum mu oturumu açarım ve oylamayı başlatırım” meydan okuması ile ortam gereğinden fazla gerilmiştir. 27 Nisan 2007 tarihinde yapılan birinci tur oylama için AKP fazlasıyla efor sarf etmiş olmasına rağmen, 367 sayısı temin edilememiştir. Hem 184 yeterli diyorlar ve hem de 367’nin temini için olağanüstü çaba gösteriyorlar. Sizin anlayacağınız, karanlıkta ıslık çalıyorlar. Birinci tur oylamada 361 sayısına ancak ulaşıldı. CHP başından bu yana 367 bulunmadan yapılan seçimi, Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini söyleye gelmiştir ve neticede Anayasa Mahkemesi’ne İç Tüzüğe ve Anayasa’nın 102. Maddesinin II. Fıkrasına aykırılıktan dolayı dava açmıştır. Anayasa’nın 102. Maddesinin II. Fıkrası aynen şöyledir: “En az üçer gün ara ile yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tamsayısının üçte iki çoğunluk oyu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir. Üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü oylamada en çok oy almış bulunan iki aday arasında dördüncü oylama yapılır. Bu oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenilenir.” Seçilebilmek için 367 oyun gerekli olduğu bir seçim için 184 sayısı yeterli olabilir mi? 184 toplantı yeter sayısı ile ilk tur oylamaya geçmek, abesle iştigal değil midir? Bu konuda ısrarcı olmak, bilmezlikten değil; art niyetli olmaktan ibarettir. Şimdi gelelim, seçimin neticesine, Anayasa Mahkemesi kararına göre 367 şartı kesinleşti. 6 Mayıs 2007 tarihinde iptal edilen oylamanın yerine yeni oylama yapıldı ve yine 367 sağlanamadı ve Bay Abdullah GÜL, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Çekildi ama alengirli bir çekiliş. Çekilişini içeren dilekçeyi AKP grubuna veriyor. TBMM Başkanlığı’na verilmiyor. İkinci tur oylama için 9 Mayıs 2007 tarihi tespit ediliyor. Bay Gül’ün dilekçesi, 9 Mayıs 2007 sabah saatlerinde TBMM Başkanlığı’na resmen iletiliyor. Ve o gün yapılacak 2.tur oylama aday olmadığı için otomatikman yapılamıyor. Şimdi kimse sormayacak mı, Bay GÜL “Sen adaylık için başvuru dilekçeni AKP gurubuna mı vermiştin, yoksa TBMM Başkanlığı’na mı?” Doğaldır ki, TBMM Başkanlığı’na. Pekiyi adaylıktan çekilme dilekçesini niçin AKP grubuna veriyorsun? Burada ne yapılmak istenenmektedir. Olsa olsa Hile-i Şer’iye ile zaman kazanmak. Çünkü, 102.Maddenin II. Fıkrasında, Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal TBMM seçimleri yapılacağı hükmü amirdir. TBMM seçimlerinin derhal yapılması Anayasa hükmüdür. Bu hüküm aleyhine hareket edenler, Anayasa ihlali yapmaktadırlar. Bay GÜL, adaylıktan çekilişi ile ilgili olarak basın mensuplarının sorularına,“Değerlendirmelerimizi seçim meydanlarında yapacağız” cevabını vermektedir. Ne diyeceksiniz meydanlarda? -Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini rasyonel yönetemediğinizi mi? -Anayasa’nın 102.Maddesini dikkatlice okumadığınızı mı? -Adaylıktan çekiliş safhasında dahi samimi davranmadığınızı mı? Neyi değerlendireceksiniz bilemem ama seçmen sizi çok iyi değerlendirdi. Bunun göstergesi de meydanlarda toplanan önce yüz binler, sonra da milyonlar. Bay ARINÇ da, 17 Mayıs 2007 tarihinde Çankaya Köşkündeki Koltuğa kasılmayı umuyordu. Umutları suya düştü. Zira Anayasa’nın 102.Maddesinin III. Fıkrası gayet açık; “Seçilen yeni Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.” Anlaşılan Bay ARINÇ, mezkûr fıkrayı da (heyecanlanmış olmalı ki) ihtimaldir dikkatli okuyamamış. İnsanoğlu bir kez ihtirasına kilitlenmesin bütün hatalar onu bekler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.