Medeniyetlerin çöküşü

Büyük devlet olmak zor, yaşatması ondan da zor derler. Roma'nın yıkılması, vasıfsız yöneticilerin işbaşında olma-sındandır. Osmanlı'nın yıkılışı da aynı Roma gibi aşırı vergi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği ile yöneticilerin saltanat düşkün-lüğünden kaynaklanmaktadır. Halk ise sürekli ezilen tarafta kalmaktadır.

Unutulmamalıdır ki, eğitim ve sanat öğretisi yetersiz olan toplumlarda idareciler güçlüdür. Zira egemendirler. Onlara göre demokrasi budur. Halkın, idareci-lerin önünde sürekli kuzu gibi uysal olmalarını isterler.

Ezilmiş, yoksul bırakılmış Anadolu insanı çaresizlik içinde boğulurken, bir avuç vatansever Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında birleşip kurtuluş müca-delesi vermişlerdir. Anadolu topraklarını işgalden kurtararak Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuşlardır. Halk ümmetçilikten kurtulup millet olmuştur. Medeni ülkeler seviyesine gelinmesi için iktisadi ve sanayi kuruluşları tesis edilmiştir. Devlet vatandaş işbirliğiyle refahın arttırılması çalışmalarına önem verilmiştir. Vatandaş özgüven sahibi olmuştur. Daha önce halk padişahın iradesine bağlıyken, Atatürk'ün döneminde ise kendi kendini idare eden yönetim biçimine kavuşmuştur. 

Bugün hala Atatürk'ün bıraktığı nimetlerden yararlanarak bireysel menfaatler için çalışıyoruz. Akli melekelerimiz kifayetsiz olduğundan mıdır nedir, Atatürk'ü istismar ederek, hem halkımızı hem de kendimizi kandırmaktayız. 

İlçemizin Belediye Başkanı olan zat bunlardan biridir. Mevcut belediye binasında daha önce T. C. ibaresi yoktu. T. C.'yi kullanarak şov yaptı. Biraz ilgi görünce bu defa ay-yıldızlı t-shirt yaptırıp on ikiye beş kala Atatürkçülüğünü ispatlama gayreti içine girdi.

Sormazlar mı adama, altmış yıldır nerelerdeydiniz?

Sayın Başkan, siz Atatürk gibi halkını seven biri olsaydınız, (Bu imkansız) şehir planlamasında yarım bırakıp terk ettiğiniz yolların hali, eski halinden daha beter olduğunu görürdünüz. Kaldırımların bulunmadığını, kanalizasyon arızalarının olup olmadığını kontrol edip çözüm üretirdiniz.

Ayrıca halk, sefalet içinde, canından bezmiş durumdadır. Siz bilir misiniz ki, vatandaşın kaçta kaçı Belediye hizmeti olarak aldığı suyu içmede kullanıyor? İlçede faaliyet gösteren damacana suyu satan bayilerin sayısı kaçtır? Acaba satış miktarları nedir? Hiç merak ettiniz mi? Şehir içindeki trafik  rezaleti sizi rahatsız etmiyor mu? İlçe merkezi ve meydana bağlanan cadde-sokaklarda araçlardan geçilmiyor, hiç mi görmüyorsunuz? Yaya kaldırım-larının yılardır işgal altında olması çok mu hoşunuza gidiyor?

Sayın Başkan, size hiç yakışmayan, hatta sizden çıktığı için belki de özüne zarar veren, “Ulu Önder Atatürk'ü özlüyoruz” sözlerini lütfen kullanmayınız. Çünkü, istismarlar yüce Türk milletini çok üzmektedir. 

Meydanlara bakın, yüce Türk milleti kararını verdi. Mücadele gücünü her gün biraz daha arttırarak sürdürmektedir. Vatanına, bayrağına, Ata'sına sahip çıkmaktadır.

İlçemiz Belediye Başkanı ve Onun gibi düşünen tüm belediye başkanlarının sonları, Roma ve Osmanlı devletlerindeki yerel yöneticilerin sonları gibi olmasın.       

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir