Meclis, yarın toplanıyor

Karacabey Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısını yarın gerçekleştirecek. Belediye Meclisi, 12 Haziran 2019 Çarşamba günü (Yarın) saat 17.00′de gündem dışı gelenler hariç 8 maddeyi görüşmek üzere bir araya gelecek. Ali Özkan başkanlığında ve imar konularının ağırlıkta olduğu gündemde şu konular karara bağlanacak:
“1. Mayıs / 2019 Dönemi Olağan Meclis Toplantısı I. ve II. Birleşimin Toplantı Zaptı;
Karacabey Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14.05.2019 gün ve 31 sayılı “İlçemiz Orhaniye Mahallesi, 183 nolu parselin bedelsiz hisse devri” hakkındaki teklif yazısı.
Karacabey Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.05.2019 gün ve 32 sayılı “Ortak hizmet projesi” hakkındaki teklif yazısı.
Karacabey Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.05.2019 gün ve 33 sayılı “Taşınmazın kira süresi” hakkındaki teklif yazısı.
Karacabey Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.05.2019 gün ve 34 sayılı “İlçemiz İnkaya Mahallesi, 1483 nolu sokak numarasının Şehit Selçuk BEKİ olarak değiştirilmesi” hakkındaki teklif yazısı.
Karacabey Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.05.2019 gün ve 35 sayılı “İlçemiz Bakırköy Mahallesinde muhtarlık yaparak önemli hizmetlerde bulunmuş kişiler ile önde gelen isimleri yaşatmak için isimlerinin mevcut uygun bulunan sokaklara verilmesi” hakkındaki teklif yazısı.
Karacabey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.05.2019 gün ve 36 sayılı “05.09.2018 tarih ve 2018/116 sayılı meclis kararı ile onaylanan plan değişikliği” hakkındaki teklif yazısı.
Karacabey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.05.2019 gün ve 37 sayılı “İlçemiz Sırabademler Mahallesi, 282 ada, 10 no.lu parsel için parsel malikince hazırlatılan imar planı değişikliği” hakkındaki teklif yazısı.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir