GÜMÇED’in yargı zaferi

Bursa’nın oksijen deposu ve turizm cenneti Uludağ yolu üzerindeki ormanlık alana tesis kurmak isteyen kişi, Turizm ve Kültür Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazandı. Ancak, yerel mahkemenin verdiği karar Danıştay 6. İdaresi’nce bozuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı açılan davada müdahil olan Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) mahkemeye sunduğu raporda söz konusu bölgenin ormanlık alan olduğunu, üzerinde herhangi bir tahribat veya hafriyat çalışmasının ekolojik dengeyi bozacağı yönünde karşı rapor sundu.
GÜMÇED’in mahkemeye sunduğu raporda ayrıca söz konusu bölgenin 2/B yasasına dayandırılarak rant elde edilmek istendiği belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise söz konusu bölgenin 3. derecede SİT kapsamında olduğunu Uludağ Milli Parklar bölgesinin de 1. derecede SİT kapsamında olduğunu belirten karşı görüş sundu. Söz konusu bölgenin tampon niteliğinde olduğunu ve arazi üzerinde yapılacak herhangi bir hafriyat çalışmasının ekolojik dengeyi bozacağını ve Uludağ’da toprak kaymasına neden olabileceğine de raporda yer verildi.
Bursa 3. İdare Mahkemesi, bölge ile ilgili bilirkişinin incelemesine karar verdi. Ancak, Eskişehir’den tayin edilen bilirkişi heyeti, söz konusu bölgenin karşısında konuk bulunduğu yönünde görüş belirtti. Bursa Kültür ve Turizm Varlıkları Koruma Kurulu’nun 11.02.2004 tarihinde söz konusu bölgenin “Günübirlik Tesis Alanı” olarak düzenlenmesini öngören görüşü, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü’nün söz konusu bölge için 2/B (orman vasfını yitirmiş) arazisi olarak gösteren raporuna da istinaden bilirkişi heyetinin söz konusu bölgenin konut yapımına açık alan olduğu yönünde kararını değerlendiren Bursa 3. İdare Mahkemesi Ali A’nın talebini haklı buldu.
Karar üzerine, bölgede yapılacak hafriyat çalışmasının ekosistemi bozacağı ve orman vasfını yitirmediği yönünde rapor sunan GÜMÇED ve Turizm Kültür Bakanlığı, Danıştay’a başvurarak temyize gitti. Danıştay 6. Dairesi Turizm ve Kültür Bakanlığı ile GÜMÇED’in başvurusunu olumlu bularak incelemeye aldı. Danıştay 6. Dairesi, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin kararını, bilirkişi raporu, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri, Turizm Bakanlığı ve GÜMÇED’in bilimsel karşıt görüş bildiren raporlarını inceledikten sonra kararını açıkladı.
Yerel mahkemenin verdiği kararı bozan Danıştay 6. Dairesi, karar metninde “1. derece doğal SİT alanı olarak korunması zorunlu tabiat varlığı olan söz konusu bölgenin bitişiğinde yer alan taşınmazın yapılaşmaya açılmaması yönünde tesis edilen işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuk isabet görülmemiştir. Kararın bozulmasına dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir” ifadesine yer verildi.
Karar emsal niteliğinde
GÜMÇED Genel Başkanı Adnan Önürmen söz konusu bölgeyle ilgili verdikleri hukuk mücadelesini kazanmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Önürmen, “Birtakım kişi veya kişilerin yasaların boşluklarından faydalanarak rant elde etmek uğruna doğayı bozmalarına asla kayıtsız kalamayız. Uludağ bizim akciğerimiz ve doğal cennetimizdir. Uludağ’ın doğal yapısının bozulmasına asla müsaade edemeyiz” dedi. Önürmen, Danıştay 6. Dairesi’nin vermiş olduğu kararın emsal niteliği taşıdığını ve 2/B ile ilgili davalarda örnek olabileceğini söyledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir