F klavye

AKP iktidarı 11 yıl sonra belki de ilk kez doğru bir karar aldı. Ama ne yazık ki bu kararda da çoook geç kalındı. Aslında bu geç kalışta 12 Eylül sonrası işbaşına gelen tüm iktidarların payı var.

Hükümetin, 10 Aralık 2013 günü Resmi Gazetede yayınladığı bir kararname ile bundan böyle kamuda kullanılan tüm bilgisayarlar F klavyeli olacak. 2017 yılına kadar ise tüm bilgisayarlar F klavyeye dönüştürülecek.

Bu karar nasıl alındı bilinmez. Ama geçtiğimiz hafta TBMM'nin en çalışkan milletvekillerinden değerli dostum Gürkut Acar verdiği bir soru önergesi ile F klavyeye dönüşü istemişti. Bu istemin üzerinden 1 hafta geçmeden F klavye kararnamesinin çıkması konunun uzmanlarını mutlu etti. Ama bu mutluluk iş işten geçtikten sonra gelen mutluluktu..

F Klavye, daktilo ya da bilgisayar klavyelerinde soldaki en üst harf olan F harfinden adını alır ve Türkçe için en uygun diziliştir. Q klavyede sol üst harf Q harfidir ve şu anda kullanılan bilgisayarların neredeyse tamamı Q klavyelidir.

Türkçe için ideal bir klavye çalışmalarına başlayan ilk isim, bu çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştiren daktilo öğretmeni İhsan Sıtkı Yener'di. 1955 yılındada Ankara Üniversitesi ile New York Üniversitesi arasındaki işbirliği anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye gelen Anthony R. Lanza ile Edwark Tutark Jr. de bu çalışmalara katıldı. New York Üniversitesi'nden gelen ekip yaptığı çalışmaları, yazdığı raporda özetledi. Hazırlanan rapora göre Türkçe yazıma uygun bir klavyenin geliştirilmesi ve bunun standart olarak kullanılması durumunda yılda 43.500 Türk lirası tasarruf edilecekti. Bu klavyenin oluşturulması için kurulan iki komisyondan ilki Türkçedeki harf sıklıkları ve ardışıklıkları, ikincisi ise parmakların fiziksel özelliklerini inceleyerek dizilimi konusunda çalıştı.

Çalışmalar sonucunda hazırlanan klavye önce Devlet Malzeme Ofisine sunuldu. 20 Ekim 1955'te ise Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesince bu klavye onandı Türkiye'deki tüm daktilo makinelerinin Milli Klavye'ye dönüştürülmesi, 1963 yılında Gümrükler Kanunu'na eklenmesi ve 1974 yılında Türk Standartları Enstitüsü tarafından "zorunlu standart" olarak onanmasıyla kesinleşti.  

F klavye, Türkçe için özel olarak geliştirilmiş bir klavye olduğundan Türkçe bir metni bu klavyede yazmak, Q klavyede yazmaktan daha kısa sürer. F klavyede Türkçede çok kullanılan harfler parmaklara daha uygun yerlere yerleştirilmiştir. Art arda gelen harflerin yazım hızı da farklı parmaklara dağılımı daha iyi olduğundan standart Q klavyeye göre daha yüksektir.Q klavyede hızlı yazılamamasının temel nedeni bu klavyenin İngilizceye özel hazırlanmış olması değil, daktilonun harf çubuklarının hızlı yazmada sıkışmaması için tasarlanmış olmasıdır. Ayrıca, parmakların klavyede harften harfe geçerken kaybettiği zamana ilişkin yapılan simülasyonlarda, F klavyenin Q klavyeden ortalama %11 daha hızlı olduğu saptanmıştır. Gene aynı araştırmada, günümüz Türkçesine göre F klavye'de birkaç tuşun yeri hafifçe değiştirilirse Q klavye'ye göre %46 daha çabuk yazılabileceği de görülmüştür.

Bu nedenle Türk Daktilografi Milli Takımı yıllar yılı takım halinde Dünya Şampiyonluğunu kimseye kaptırmamıştır.

Ne yazık ki bilgisayarın hayatımıza girişi ile beraber gümrük duvarlarındaki engel, gelen cihazların daktilo değil elektronik cihaz olduğu gerekçesi ardına saklanarak yıkılmıştır. Bu sayede 30 yıldır milyonlarca Q klavye cihaz yaşamımıza girmiş ve bu arada bilgisayar ile tanışan milyonlarca gencimiz Q klavye ile boğuşmuştur. F klavye ile yazmaya alışık olanlar ise önceleri zorlansa da Q klavyeye ayak uydurmak zorunda kalmıştır.

Geç de olsa alınan bu doğru karar şimdi karşımıza yeni bir güçlük çıkarmaktadır. Q klavye kullanmaya alışan milyonlarca insan F klavyeye uyum gösterinceye kadar zaman ve emek israfı olacaktır.

Madem ki geç de olsa böylesi olumlu bir karar alındı, hiç değilse Q klavyeli bilgisayar ithal ve montajı tümden yasaklanmalı, kamuda ayrı, özel hayatta ayrı klavye kullanmak yerine tek bir disiplin ile yola devam edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir