Dönem aidat borçları “Torba Yasa” kapsamında

KTSO Genel Sekreteri
Fehmi Yıldız, üyelerini uyardı:

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası, geçmiş dönem aidat
borçlarının “Torba Yasa” kapsamına alındığını duyurdu.

            Konuyla
ilgili üyelerini bilgilendiren KTSO Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, “Bilindiği
üzere, ‘611 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ 25 Şubat 2011
tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

            Kanunun
17’nci maddesinin on birinci fıkrasının (a) bendinde; ‘(11)a) bu kanunun
yayımladığı tarihe kadar ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan 18/5/2004
tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların
da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının tamamını;
bu Kanunun yayımladığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde
ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımladığı tarihten önce
kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden
vazgeçilir’ şeklindedir.

            Dolayısıyla,
anılan Kanun hükmü gereği; 1 Mart 2011 tarihinden itibaren altı ay içinde (altı
aylık sürenin son günü tatile rastladığı için, tatili takip eden ilk iş günü 2
Eylül 2011 akşamına kadar) aidat borç asıllarının tamamının ödenmesi halinde,
bu borçlara uygulanan gecikme zammı tahsil edilmeyecektir.

            25 Şubat
2011 tarihinden önce ödenmiş aidat borcu asıllarına isabet eden gecikme zamları
tahsil edilmeyecektir.

            Bu
hususta, odamıza ödeme vadesi geçmiş borcu bulunan üyelerimizin bahse konu
Kanundan yararlanmak üzere, odamızın hizmet binasına şahsen başvurmalarını ya
da 671 85 50 numaralı telefonu arayarak bilgi almalarını önemle belirtirim.
Ayrıca söz konusu yasa kapsamında karşılaştığınız sorunlara ilişkin de KTSO
telefonlarına başvurarak en kısa sürede bilgi alınabilir” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir