Derelerin anasını ağlatıyorlar

Yasalara göre bu izin belgelerini tamamlayıp çalışması gereken Kum Ocağı bununla da yetinmeyip su akışını engelleyerek dere yatağının yönünü değiştirdi. Kum ocağındaki iş makinelerinin geçişini sağlamak için dere yatağına çekilen set, balıkçı teknelerinin ve kayıklarında dere üzerinde ilerlemesine son verdi. Yasa dışı olduğu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nce belgelenen Çarık Köyü’ndeki Kum Ocağı’na köylüler ve CHP İlçe Başkanı Orhan Karabaş, büyük tepki gösterdi.
Çarık köylülerinin topraklarını koruma konusunda gösterdiği duyarlılığın her kese örnek olması gerektiğini belirten Karabaş, yasa dışı çalıştığı belirlenen Kum Ocağı’nın, dere yatağını değiştirmesinin suç olduğunu kaydetti. Karabaş, “Söz konusu kum ocağına Maden Yasası kapsamında “ÇED Raporu gerekli değildir belgesi” ile I-A grubu maden işletme ruhsatı verilmiştir. Ne var ki ÇED Raporu almasına gerek duyulmayan Kum Ocağı hakkında düzenlenen raporda, Çevre Yasaları’na bağlı çıkarılan izin olmadığı ve bunların tamamlanıp gerekli çalışma izninin alınması gerektiği belirtilmiştir. Bu nasıl bir çelişkidir, anlaşılır gibi değil. İki senedir Çarık Köy’ünde faaliyet gösteren Kum Ocağı’nın aslında yasalara uygun olmadığı 3 ay önce düzenlenen raporda da açıkça görülmektedir. Söz konusu raporda, Kum Ocağı’nın “Emisyon İzin Belgesi”, “Su Kirliliği Yönetmeliğine Uygun” olarak izin belgesi alması, “Çevresel Atıkların Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince gerekli izin belgesi alması, araçlarının yağ değişiminin ocak sahası içinde yapılması durumda, oluşacak atık yağlarla ilgili olarak “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Gereğince” izin belgesi olmadığı belirlenmiş ve bunların tamamlanarak il müdürlüğüne getirilmesi istenmiştir. Ayrıca yapılan kontrollerde dere içinden sallama kepçe yardımıyla kum alındığı, Emisyon ve Deşarj ile ilgili belgelerin denetimde ibraz edilemediği açıkça belirtilmiştir. Kum Ocağı’nın Maden Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak faaliyet göstermesi istenmiştir. Sonuç olarak Kum Ocağı şimdiye kadar İl Özel İdaresi’nin verdiği ruhsatla çalışmıştır. Bu ruhsatın da hiçbir izin belgesi olmadan verilmesi kapalı kapılar ardında dönen oyunları açıkça ortaya koymaktadır” dedi.
Karabaş, Kum Ocağı’nın dereye set çekerek yol yapmasının suç olduğunu belirterek, yetkilileri göreve çağırdı. DSİ’nin yapılan setten haberi olup olmadığının bilinmediğini belirten Karabaş, akarsu yataklarıyla ilgili çalışmanın sadece DSİ tarafından yapılabileceğini vurguladı. Karabaş, ”Hiç kimsenin akarsu yatağını yeniden düzenleme, baraj ve set yapma yetkisi yoktur. Su kaynakları ve akarsularla ilgili tüm çalışmalar DSİ tarafından yapılır. Söz konusu Kum Ocağı kendisine verilen ruhsatı sanki derenin ve Çarık Köyü’nün tapusu zannediyor her halde. Kaymakamlık derhal bu işletmenin ruhsatını iptal etmeli ve haklarında yasal işlem başlatmalıdır. Bu Kum Ocağı’na izin verenlere ve yasaları uygulamamakta diretenlere hatırlatmak isterim, 08 Aralık 2007 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği”nin 6. maddesi c fıkrasına göre; “İşletme süresince akarsu yatağında yatak duraylılığını bozacak ve serbest akışa engel olacak şekilde malzeme alınması, mahfuz, servis yolu ve benzeri yapılar yapılarak suyun akış yönü değiştirilerek kıyı oyulmalarına, sedde bulunan yerlerde seddelere, bulunmayan yerlerde ise yatak kenarlarında bulunan ocak kullanım alanı dışında yer alan tarım alanları, meskun mahaller ve benzeri tesislere zarar verecek şekilde yatak üzerinde çalışma yapılması yasaktır” denilmekte ve akarsu yataklarını bozarak taşkına sebebiyet verilmesi ile tarım alanlarının taşkın riskiyle karşı karşıya getirilmesi durumunda kum ocaklarının çalışmasına izin verilmediği yasada açıkça belirtilmiştir. Yasalar bu kadar açıkken Kum Ocağı’nın dere ortasına set çekip yol yaparak çalışmasına ve suyun akışının engellenmesine göz yumulması çok ilginçtir. Yasaların uygulanması için ilgili kurumları göreve çağırıyor ve halkın mağduriyetinin önlenmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.