Alternatifi olmayan tek madde: SU

Alternatifi olmayan tek madde: SU
Karacabey Ziraat Odası Başkanı Nuri Karaca, Türkiye’de sürekli artan nüfusun, özellikle toprak ve su kaynaklarının önemini giderek arttırdığını belirtti.
Türkiye’de irili ufaklı 120’den fazla göl ile 591 adet baraj gölü bulunduğunu söyleyen Karaca, “Küresel ısınma suyun önemini daha da artırmıştır. Yurdumuz akarsular açısından da zengin bir ülkedir. Ülkemizdeki yağış rejimine baktığımızda yıllık yağış miktarının 250 ile 2 bin 500 milimetre arasında değiştiği görülmektedir. Yurdumuzda tarım yapılan arazilerin yüzde 91.8’i sulanabilir arazi konumunda. Ancak bu arazilerin yüzde 17.7’si üzerinde sulu tarım yapılabilmektedir.
Bütün bu veriler dikkate alındığında tarımda kullanılan sulama suyunun da önemi ortaya çıkmaktadır. Alternatifi olmayan tek madde sudur. Artık iyice anlaşılmıştır ki geleneksel yöntemlerle tarımsal üretim yapmak ancak karın tokluğuna çalışmak demektir” dedi.
Karaca, bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’nin de stratejik öneme sahip temel ihtiyaç maddeleri olduğunu hatırlatarak, “İhtiyaç maddeleri olan tahıl, şeker ve bitkisel yağ gibi tarımsal ürünlerde kendine yeterli olma gayreti içerisinde ve tarımsal politikalarını da bu hedef doğrultusunda planlamaktadır. Planlı ve düzenli olarak kalkınan modern tarım sektörü, istihdamın artmasına, ekonominin gelişmesine, kişi başına düşen milli gelirin artmasına ve toplumun refah seviyesinin yükselmesindeki en önemli faktördür. Tıpkı, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gibi acilen yeraltı suları, göller ve akarsularla ilgili yeni bir mevzuat düzenlemesine gidilmesi, su kaynaklarımızın daha sağlıklı kullanılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.