“50 Projede Yeni Karacabey”

“50 Projede Yeni Karacabey”
Cumhuriyet Halk Partisi Karacabey Belediye Başkanı Enver Kartal, 29 Mart Yerel Seçimleri için hazırladıkları çalışma planını “50 Projede Yeni Karacabey” adıyla kamuoyuna açıkladı.
Karacabey’de insan odaklı Sosyal Demokrat Belediyeciliği yaşama geçirmeyi hedeflediklerini belirten Enver Kartal, çöplük, içme suyu, altyapı, e-belediyecilik, kadın sığınma evi, öğrenci yurdu, yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve daha bir çok proje gerçekleştireceklerini müjdeledi.
Karacabey’i huzur içinde yaşanılabilir bir kent haline getirmek için yola çıktıklarının altını çizen CHP Karacabey Belediye Başkanı Enver Kartal, ilçenin 50 yıllık geleceğine ışık tutacak projelerini şöyle sıraladı:
50 PROJEDE YENİ KARACABEY KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ PROJELERİ
1.KALİTELİ İÇME SUYU TEMİNİ
Karacabey su kaynakları açısından zengin bir bölgededir. Buna karşın şehir suyu içilebilir kalitede değildir. Karacabey halkı içme suyunu genellikle satın almaktadır. Yeni, kaliteli içme suyu kaynakları yaratılacak şebekeden ve arıtmadan kaynaklanan sıkıntılar öncelikle giderilecektir.
Su tasarrufunu özendirmek amacı ile konutlara 10 ton su 1 TL’ye verilecek, bunu aşan kısım normal tarife ile ücretlendirilecektir. Ayrıca, Bakım ücretleri adı altında alınan haksız bedeller alınmayacaktır.
2.ÇÖPLÜK, ÇÖP TOPLAMA, TAŞIMA VE AYRIŞTIRMA
Karacabey çöplüğünün yeri uygun değildir. Rüzgârın lodosa dönmesi ile şehir pis kokular altında kalmaktadır. İstiklâl İlköğretim Okulu’nda ders yapılamaz ve bu bölgedeki evlerde oturulamaz durumlar ortaya çıkmaktadır. Çöplük sorunu kansere dönüşmüştür. Ayrıca başka şehirlerden gelen niteliği belirsiz çöpler kabul edildiği için tarım alanlarının kimyasal atıklarla kirlenmesi riski vardır. Çöplüğün yeri değiştirilerek çöp işleme tesisi kurulacak, çöplük ekonomik değer üreten bir kaynağa dönüştürülecektir.
Ayrıca çöp toplama işi gece saat 12.00 ile 05.00 arasında yapılarak halka rahatsızlık vermeyecek bir zaman dilimine alınacaktır. Çöpler ayrıştırılarak toplanacağı için ek ekonomik değer yaratılacaktır. Çöp konteynerlerinin sayısı arttırılarak halkı rahatsız etmesi önlenecektir
3.KANALİZASYON ALTYAPI ÇALIŞMASI
Karacabey’de kanalizasyonu olmayan mahalleler mevcuttur. Bu mahallelerin kanalizasyonları, atık su, yağmur suyu drenajları öncelikle yapılacaktır.
İş sıralamasında hizmetler, merkezden kenar mahallelere doğru değil, kenar mahallelerden merkeze doğru yapılması kriteri göz önünde bulundurulacaktır.
4.e-BELEDİYECİLİK
Belediyenin vermiş olduğu tüm hizmetler ile ilgili bilgilendirmeler, belediyeye yapılacak başvurular, başvuruların izlenmesi, öneri ve şikâyetlerde bulunma gibi işlemlerin tamamı İnternet üzerinden yapılabilecek hale getirilecektir.
Bu sistem ayrıca belediye çalışanlarının performansını değerlendirmek için de kullanılacaktır. Böylelikle vatandaşların Belediye’ye gelmeden birçok işlemi ev ve iş yerlerinden yapabilme olanağı sağlanacaktır.
5.BELEDİYE SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI
Belediye tarafından SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI kurulacaktır. Bu vakıf bünyesinde ihtiyaçlı insanımıza sürekli bakım, gözetim, sağlık hizmeti, gelişme çağındaki çocuklara beslenme yardımı, aile içi şiddet gören kadınlarımıza barınma olanağı, el sanatları ile uğraşan ev kadınlarına parasal destek, çalışma yeri ve ürünlerini ekonomik değerlerine uygun pazarlama olanağı ve mesleki eğitim sağlanacaktır.
6.YAŞLI ve İHTİYAÇLI AİLELERE YARDIM
Belediye sınırları içinde oturan kimsesiz bakıma muhtaç insanlarımıza gözetim, barınma, beslenme ve tıbbi bakım yardımlarına süreklilik kazandırılacaktır. Yardıma muhtaç ailelere sürekli yardım sağlanacak ve çalışabilecek durumda olanlara iş edindirme de öncelik verilecektir.
Çalışma imkânı olmayan ailelere aylık 100 TL hemşehrilik geliri sağlanacaktır.
7.HERKES HER AN BİR ENGELLİ OLMAYA ADAYDIR
“Herkes her an bir engelli olmaya adaydır” sloganı ile öncelikle Engellilere Sosyal Yaşam Merkezi kurulacak. Karacabey’i engellilerimiz için daha iyi yaşanılabilir bir hale getirmek adına onların da fikirleri alınarak yeni düzenlemeler yapılacaktır.
8.KENT DANIŞMA KONSEYİ
Yerinden yönetim ve yönetim erkini paylaşmak adına, Karacabey’e hizmet sunmak isteyen gönüllülerden “Kent Konseyi” oluşturulacaktır. Kent yaşamını ilgilendiren her türlü konu öncelikle bu konseyde tartışılacak ve burada alınacak kararlar uygulamalara temel teşkil edecektir.
9.AYDA BİR HALK GÜNÜ
Karacabey halkının belediye başkanı ve meclis üyeleri ile görüşmesi, sorunlarını doğrudan iletmesi için her ay belirlenecek bir günde belediye başkanı ve meclis üyeleri vatandaşları kabul ederek bire bir görüşecek ve sorunlarına çözüm bulacaktır. İhtiyaç halinde bu görüşmelerin sayısı arttırılacaktır.
10.KARACABEY’İN, TARIMSAL SANAYİ ve HAYVANCILIĞIN BAŞKENTİ YAPILMASI
Karacabey Güney Marmara’da çok önemli bir konumdadır. Ancak bu konumu avantaja dönüştürülememiştir. Karacabey’de tarıma dayalı sanayinin yerleşmesi için uygun yerler seçilerek altyapısı hazırlanacak ve firmaların buraya gelmesi özendirilecektir. Böylelikle istihdama katkı sağlanacaktır.
Anlamını kaybetmiş olan Panayır’ın tarımsal amaçlı fuarlara dönüştürülerek ekonomik etkinliklerin arttırılmasına ortam hazırlanacaktır.
11.CENAZE HİZMETLERİ ve ŞEHİTLİK
Cenaze hizmetleri Belediye bünyesinde oluşturulacak bir birim tarafından ücretsiz olarak yerine getirilecek ve acılı ailelerin bürokratik işlerle uğraşmasına gerek kalmayacaktır. Bu hizmetle bir nebze de olsa acıların paylaşılması hedeflenecektir.
Mezarlık yeni baştan düzenlenerek ölülerimize yaraşır biçimde bakımlı ve temiz olacaktır. Vatan için canını veren Karacabeyli evlatlarımız için ise özel bir şehitlik oluşturulacaktır.
12.ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİN ve OTOPARK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİ
Şehir içi ve Cumhuriyet alanı trafiği keşmekeş haldedir. Bu soruna bugüne kadar kamu yöneticileri el atmamıştır. Gelişi güzel park eden araçlar nedeni ile ulaşım güç ve riskli bir duruma gelmiştir. Bu nedenle şehir içi trafik yeniden düzenlenecek, araçlara yeni park yerleri temin edilecek ve yaya kaldırımları işgalden kurtarılacaktır.
13.CUMHURİYET ALANINDAKİ YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN DÜZENLEMESİ
Bu güne kadar gelen tüm belediyeler Cumhuriyet alanında masraflı yeni düzenlemeler yapmışlardır. Ancak yaya ve araç trafiğine çözüm bulamamışlardır. Çok basit ve masrafsız bir çalışmayla kaldırımlar genişletilecek, Taksim Meydanı’ndakine benzer bir düzenleme ile bu sorun ortadan kaldırılmış olacaktır.
14.PARKE TAŞ KULLANIMI ve PARKE TAŞ ÜRETİM TESİSİ KURULMASI
Alt yapısını yeni tamamlayacağımız yerlerde yollar çevre dostu paket taşlar kullanılarak yapılacaktır. Böylece yağan yağmurların toprak ile buluşması sağlanacaktır. Bu amaçla profesyonel ölçülerde bir paket taş tesisi kurularak ihtiyacı olana iş, Karacabey halkına ise sağlıklı ve temiz bir çevre sunulacaktır.
15.ŞEFFAF BELEDİYECİLİK
Karacabey Belediyesi’nin her türlü çalışması, gelir, gider ve borçları üç aylık dönemler halinde halkın bilgisine sunulacaktır.
16.ŞEFFAF İHALE SİSTEMİ
Karacabey Belediyesi’nin her türlü satın alma ve iş ihaleleri basın yayın organları nezdinde şeffaf bir şekilde yapılacaktır. İhalelerde yandaş kimselerin kayırılması, meclis üyelerine ve yakınlarına rant sağlanması dönemi sona erecektir.
17.ARAZİ YOLLARI
Karacabey halkının önemli bir bölümü tarımla uğraşmaktadır. Karacabey Belediyesinin mücavir alan sınırları içinde kalan arazi yolları ulaşımı kolaylaştıracak şekilde düzeltilecektir.
18.PARKIN ALTINDAKİ ÇEVRE YOLUNUN YAPILMASI
Parkın batısında yer alan ve garaj ile panayır alanını bağlayan çevre yolu düzenlenerek, ağır taşıtların şehir içine girmesi engellenecek ve ulaşım rahatlatılacaktır.
Bu bölgedeki uygun yerler, park ve yeşil alan olarak düzenlenecektir.
19.PAZARYERİ ESNAFININ BORÇLARI SİLİNECEK
Pazaryerinin yapımı sırasında burada işyeri olan esanftan fazla para alındığı belirlenmiştir. Alınan fazla paralar iade edilecek ve bu çerçevede kalan taksitler silinecektir.
Ayrıca, pazaryerinde uygulanmakta olan aidatlar düşürülecektir.
20.İZMİR YOLU KAVŞAĞINA MİNİ GARAJ
Karacabey’den İzmir yönüne gidişlerde sıkıntı yaşanmaktadır. Buraya şehirlerarası otobüslerin bekleme yapmadan yolcu alma ve indirmeleri için mini bir garaj yapılacaktır.
21.BURSA’YA ULAŞIM
Bursa’ya Belediye araçları ile yapılan sefer sayıları ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu sefer sayıları arttırılacak ve ücretler düşürülecektir.
22.ŞEHİR İÇİ ULAŞIMIN İYİLEŞTİRİLMESİ
Şehir içi ulaşım güzergâhları yeniden gözden geçirilecek. Ulaşım imkânı kısıtlı olan mahalleleri de kapsayacak şekilde yeni güzergâhlar oluşturulacaktır.
23.BELEDİYE ÇALIŞANLARININ DİSİPLİNİ ve REFAKAT
Karacabey Belediyesi çalışanlarının çalışma ve işyeri kuralları, kuruma yakışacak biçimde şekillendirilecek ve bu kurallara titizlikle uymaları sağlanacaktır. Ayrıca çeşitli işleri ve ziyaret nedeni ile belediyeye gelen vatandaşları refakatçiler karşılayarak ilgili bölümlere yönlendirecek ve sürekli yardımcı olacaktır.
24.BELEDİYE PERSONELİNİN İŞ VERİMİNİN ARTTIRILMASI
Belediye personelinin kazanılmış tüm hakları korunacak. Kesinlikle personel arasında hiçbir ayırım yapılmayacaktır. Belediyenin faaliyet konuları ile ilgili çalışmalarda katılımcı ve paylaşımcı olmaları sağlanacak, önerileri değerlendirilenler ödüllendirilecektir.
25.MAHALLE MUHTARLIKLARINA ÇALIŞMA OFİSİ TEMİNİ, ÖNERİ ve ŞİKÂYET KUTUSU KONULMASI
Mahalle muhtarlıklarına öneri ve şikâyet kutusu konulacaktır. Halktan öneri ve şikâyetler sürekli olarak alınacak, haberleşme kanalları açık tutulacaktır. Bu öneri ve şikâyetler anında değerlendirilerek eyleme geçilecek ve önerisi uygun görülenler ödüllendirilecektir.
Çalışma ofisi ve bilgisayarı olmayan veya bu konuda yetersiz kalan mahalle muhtarlıklarının bu tür ihtiyaçları giderilecektir.
26.TAHIL DÜKKÂNLARI (PEYNİR PAZARI) ve OTOPARK DÜZENLEMESİ
Peynir Pazarı, burada çalışan esnafın öncelik hakları korunarak ve önerileri alınarak yeniden düzenlenecektir. Yeraltına katlı otopark yapılacaktır. Bu alan modernleştirilerek sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenecektir.
27.SOĞAN PAZARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ
Soğan Pazarı ve çevresi yeniden düzenlenecek. Alt yapısı ve yolları yeniden yapılacak, teşhir alanlarının üstü kapatılacaktır.
28.TAŞIYICILAR OTOPARKI DÜZENLEMESİ
Kamyon Garajı’nda misafir kamyonlara ayrılan alan, otopark olarak düzenlenecek ve ücretli hale getirilecektir.
29.KÜÇÜK SANAYİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
Küçük Sanayi Sitesi’nin alt yapı ve yolları bakıma alınacaktır. Esnaf ve Sanayi Kooperatifi’nin istekleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
30.BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİNİN KURULMASI
Uygun görülen alanlarda verimli ve ekonomik hizmet alınabilmesi amacı ile Belediye iktisadi kuruluşları oluşturulacaktır. Paket taş üretim şirketi bunlardan biri olacaktır. Bunlar ihtiyaç duyulan sahalarda arttırılacaktır.
31.YÜZME HAVUZU VE SPOR SALONU YAPIMI
Esentepe Mahallesi’ndeki okullar bölgesinde kış koşullarında spor yapma olanakları son derece kısıtlıdır. Buraya hafif yapı teknolojileri kullanılarak yeni bir kapalı spor salonu yapılacaktır.
Ayrıca Karacabey’e herkesin yararlanabileceği yüzme havuzu kazandırılacaktır.
32.AMATÖR SPORLARA ve SPOR KULÜPLERİNE DESTEK
Belediyemiz tarafından tüm amatör spor dalları desteklenecek. Ödenek ayrılarak, amatör sporlar yaygınlaştırılacak. Her yaşta, herkesin spor yapabilmesi için yeniden yapılanmaya gidilecektir. Ayrıca spor kulüplerimiz için gelir getirici düzenlemeler yapılarak sürekli gelire kavuşturulacak ve alt yapının güçlendirilmesi sağlanacak. Okullarımızın ise kulüpleşmesine ortam hazırlanacak. Her türlü sportif etkinliklere süreklilik kazandırılarak Karacabey’in bu konuda marka olmasının önü açılacaktır.
33.AB PROJELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ve BELEDİYE PROJELERİ ÜRETME
AB’ye katılım görüşmeleri çerçevesinde Türkiye, AB’ye fon sağlamakta ve yine AB Proje Ofisi’nden destek almaktadır. Bu amaçla çok sayıda Belediye, AB’den karşılıksız fon sağlamaktadır. Bu olanaklardan Belediyemizin de yararlanması sağlanacak, Belediyemiz bu konuda proje üretecek, ayrıca projesi olanlara da ücretsiz danışmanlık yapacaktır.
34.TOKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ
TOKİ konutları ile Mahmuriyet ve Canbolu Mahalleleri’nden başlayarak “Kentsel Dönüşüm Projeleri” hayata geçirilecektir. Karacabey’de çok geç kalan TOKİ’ye hız kazandırılacaktır.
35.ÖZEL OKUL YAPIMI ÖZENDİRİLECEK
Karacabey’de kamu okulları dışında kaliteli bir eğitim kurumu yoktur. Bu nedenle şehrimizden dışarıya göç verilmekte veya zahmetli yöntemlerle çocuklarmız çevre okullara gönderilmektedir. Bu göçü tersine çevirebilmek için özel okul yapımı teşvik edilecek, bu işi yapmak isteyenlere kolaylık sağlanacaktır.
36.YURT YAPIMI
Karacabey köylerinden gelen ve maddi durumu elverişli olmayan çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacı ile kız ve erkek öğrenci yurtları açılarak Belediye veya denetimindeki kuruluşlar tarafından işletilecektir.
37.ÖĞRENCİLERE BURS
Maddi olanaksızlık nedeni ile eğitimini yarıda bırakma ve ya eğitimden uzak kalma tehlikesindeki çocuklarımıza kesintisiz burs sağlanacaktır.
38.SAĞLIK OCAĞI VE DÜĞÜN SALONU YAPIMI
Hamidiye, Yenimahalle ve Saadet Mahallesi’ne öncelik verilecek, ihtiyaç duyulan bölgelere okul, Sağlık Ocağı, Düğün Salonu, sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalar yapılabilmesi için yerler sağlanacaktır.
39.KÜLTÜREL ETKİNLİKLER DÜZENLEME
Karacabeylilerin kent yaşamını renklendirmek, çevreye ve kültürümüze sahip çıkmak, oluşan toplumsal mozaik arasında kaynaşmayı arttırmak için kültürel şenlikler düzenlenecektir. Bu anlamda Kabaağaçlar’daki Hıdrellez kutlamaları organize hale getirilerek zenginleştirilecek, çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenlenecektir.
40.HEMŞEHRİ DERNEKLERİ YERLEŞKESİ
Mülkiyeti, Karacabey Belediyesi’ne ait olan bir alanda yapılmasını planladığımız hemşehri dernekleri için altı ticari birim, üstü dernek merkezi ve lokali olarak kullanılacak iki katlı bina projeleri yapılacaktır.
41.TOPLU MODERN AHIR YAPIMI
Şehir içinde hayvan bakarak geçimini temin eden vatandaşlarımız sosyal bir hizmeti yerine getirmekle birlikte rahatsızlığa neden olmaktadır. Bu işi yapan vatandaşlarımıza modern ahır yapımında kolaylık sağlanarak komşularını rahatsız etmeyecek, ancak kendileri de mağdur olmayacak şekilde çalışma mekânları düzenlenecektir.
Ücretsiz olarak veteriner hizmetleri sağlanacaktır.
42.KONTROLSÜZ SOKAK HAYVANLARININ TOPLANMASI VE BAKIMI
Şehir içinde kontrolsüz olarak dolaşan evcil hayvanlar kontrollü barınaklarda hayvan haklarına uygun biçimde bakılacak ve şehir içi bu hayvanlardan ve bulaşıcı hastalıklardan korunacaktır.
43.CAMİLERİMİZİN TEMİZLİĞİ
Camilerin her ay temizliği ve bakımı yapılacaktır.
44.ATIKSU ARITMA TESİSİNİN ÇALIŞTIRILMASI
Atıl durumda olan Atık Su Arıtma Tesisi çalıştırılarak çevreye gerekli olan saygı ve hassasiyet gösterilecek. Atık Su Arıtma Tesisi’nin kötü kokular yayması engellenecek. Özellikle Esentepelilere ve bu bölgemizdeki okullarımıza havası tenefüs edilebilir temiz bir ortam yaratılacaktır.
45.YENİKÖY’DE OTEL, YÜZME HAVUZU ve EĞLENCE MERKEZİ
Yeniköy’e dışarıdan gelen ziyaretçiler konaklama sıkıntısı çekmektedir. Bu nedenle burada otel ve motelcilik özendirilecek. Konserler, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek için eğlence tesisleri yapılacak veya yapılmasına olanak sağlanacaktır.
Kirli denize girmekten çekinen yazlıkçılar için yüzme havuzu yapılacaktır.
46.ANNELERE ÇOCUK BAKIMI VE GELİŞİMİ EĞİTİMİ
Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimi aile içinde başlamalıdır. Bu nedenle annelere konu ile ilgili uzmanlar tarafından sürekli eğitim çalışmaları organize edilecektir.
47.BEDEN GÜCÜ İLE ÇALIŞAN GÜNLÜK İŞÇİLERE YER TEMİNİ
Özellikle Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk Anıtı çevresinde iş bekleyen ve beden gücü ile çalışan emekçilerimize toplanma ve iş görüşmesi yapmaları için yer temin edilecek. Yağmurda, çamurda, soğuk kış günlerinde 24 saat özveriyle görev yapan taksici esnaflarımızın mağduriyetine son vermek için barınma yerleri sağlanacaktır.
48.ANONS SİSTEMİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ
Belediye anons sistemi üzerinden yapılan duyuruların anlaşılması çok zordur. Bu sistem yenilenerek anonsların her yerden duyulması ve anlaşılması sağlanacaktır.
49.ŞEHİR İÇİ SES KİRLİLİĞİNİN ENGELLENMESİ
Şehir içindeki gürültü kirliliği önlenecek, halkın bu konuda rahatsızlığı giderilecektir. Yüksek desibelli ve çevreyi rahatsız eden gürültü kirliliğine izin verilmeyecektir.
50.YEŞİL ALAN VE SAĞLIK
Karacabey’imize yeni yeşil alanlar kazandırılacaktır. Yeni yeşil alan yerleri tespit edilecek, olmayan mahallelere çocuk parkları ve sportif alanlar yapılacaktır.
Mevcut Hastanemiz yetersiz kalmış ve bu konuda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.
Belediyemizin öncülüğünde Hastanemizin A Bloğu’nda; Sağlık Grup Başkanlığı, Aile Hekimliği için Toplum Sağlığı Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Huzur Evi gibi birimlerinin açılmasına yardımcı olunacaktır.
A Blok’taki birimlerin ise Çatrak’taki B Blok’a taşınarak burada 300 yataklı Bölge Hastanesi kurulmasına ortam hazırlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir