Sağlık Sen’den “14 Mart” ziyaretleri

Sağlık Sen Karacabey Temsilciliği, dün “14 Mart Tıp Bayramı” nedeniyle Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.
Sağlık Sen İlçe Temsilcisi Fatih Alpaslan ve yönetim kurulu üyeleri Cengiz Güvenç ile İsmail Erenbağ, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Salih Zeki İpekoğlu, Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Tabibi Volkan Çiğdem ile doktor ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Günün önemiyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Sağlık Sen İlçe Temsilcisi Fatih Alpaslan şunları söyledi; “Bilindiği gibi sağlıkta dönüşüm kapsamında yapılan reformlar, sadece ülkemiz kamuoyunun değil, tüm dünyanın takdirini kazandı. Ülkemizin en ücra noktalarına kadar ayağa sağlık hizmeti götürüldüğü bir dönüşüme imza atıldı.
İstatistiklere göre sağlık hizmetleri, her dört vatandaştan üçünün yüzünü güldürdü. Halkın sağlığına emek veren 400 bini aşkın sağlık çalışanı ise, bu süreçte büyük fedakarlıklar üstlendiler. İnsanüstü bir gayretle, halka sağlık hizmeti ulaştırmak için emeğini değil, hayatını ortaya koyan bir anlayışla çalıştılar. Bu fedakarlıklarının karşılığında halkımızın hayır duasını aldılar, ancak ne yazık ki eşit, güvenli ve hakkaniyetli çalışma koşullarına ulaşamadılar.
Sağlıkta Dönüşüm Programında, hizmet alan 75 milyon ülke insanına eşit şartlarda sağlık hizmeti sunmak hedeflenirken, hizmet sunan 400 bini aşkın sağlık çalışanı açısından tam tersi bir bakış açısıyla hareket edildi. Ücret ve diğer sosyal haklarda çalışma barışını bozan uygulamalar sistemleştirildi.
Sağlıkta dönüşüm hedeflenirken, dönüşümün kalıcı ve sürdürülebilir olması için gerekli olan en önemli ayrıntılar ihmal edildi. Ben yaptım olduğu mantığı içinde atılan adımlar nedeniyle mutsuz ve motivasyonsuz yüzbinlerce sağlık çalışanı oluştu.
Merkezden sahaya dikte edilen politikalar ile, sahanın gerçekleri arasındaki uyumsuzluk, sürekli olarak sağlık çalışanları üzerinde baskı oluşturdu. Her ne karar alınırsa alınsın, insan ve emek faktörü dikkate alınmadan sistemin işletilemeyeceği ancak acı tecrübelerle fark edilebildi.projeler geliştirilmeli, sağlık çalışanlarının iş yükünü artıran gereksiz taleplerin önüne geçilmelidir.ve çalışanların bir önce çözüm beklediği konulardır.
Bu düşüncelerle, hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor ve emeğinin, alınterinin ve hizmetlerinin gerçek anlamda karşılık bulduğu günler getirmesini diliyoruz.”
    Sağlık Sen İlçe yöneticileri ayrıca, TSM'nin halk sağlığını ilgilendiren konulardaki çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, “Toplum Sağlığı Merkezimiz, okullarda 8 bin öğrencinin aşılanmasından diş taramasına, şebeke ve çevre suyu ölçümlerinden tütün kontrolüne, kanser tarama uygulamasından Aile Hekimlerinin denetlenmesine kadar başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Bu konuda emeği geçen başta TSM Sorumlu Tabibi Volkan Çiğdem olmak üzere görevli tüm sağlık çalışanlarımıza Sağlık Sen adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir