Öğrenciler zorlandı!

Öğrenciler zorlandı!
*Uğur Dershaneleri Karacabey Kurucusu Mehmet Yıldız, SBS değerlendirmesinde, soruların öğrenciler açısından genelde zor olduğuna dikkat çekti.
Karacabey Uğur Dershanesi, hafta sonu yapılan ‘Seviye Belirleme Sınavı (SBS), ile ilgili ayrıntılı durum değerlendirmesi yaptı.
Uğur Dershaneleri Karacabey Kurucusu Mehmet Yıldız, 7.sınıflarda uygulanan SBS’nin özellikle kitap okuma alışkanlığı fazla olan öğrencilere hitap ettiğini belirterek, matematik sorularının zorluk derecesine bakıldığında sınavın “başarılı” öğrenciyle “başarısız” öğrenciyi ayırt edebileceğini söyledi.
Yıldız, SBS gibi başarı ölçme amacıyla yapılan sınavlarda yıl boyunca öğretilen tüm konuların sınavda sorgulanmasının ön koşul olduğunu ancak sınavdaki sorulara bakıldığında bunun başarılamadığını ifade etti.
7. sınıfta sınava başvuru yapmayan 300.000 ‘e yakın öğrencinin bulunduğunu, katılımda istenen seviyenin yakalanamadığını belirten Yıldız, sınavlarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;
“Sorulara baktığımızda, Türkçe sınavında öğrencilere 21 soru yöneltildi. Soruların 17’si anlam bilgisi, 2’si dilbilgisi, 1’i noktalama ve bir tanesi ise “ÖSS” tipinde hazırlandı. Bütün 7.sınıf müfredatı kapsandı. Geçen yıl 12 soruda görsel öğelerden yararlanılmıştı. Bu yıl görsel öğelerin yer aldığı soru sayısı 5’e düşürüldü. A kitapçığının 8. 9. 12.16. ve 20. soruları eleyici ve ayırt edici niteliktedir. 2008 SBS’de 2 soru bu amaçla kullanıldı. Oysa bu yıl, bu sayı 5 e yükseltildi. 3. ve 10. sorular öğrencilerin okul eğitiminde karşılaşmadığı soru tipindedir. Sorular günlük hayattan örnekler verilerek hazırlanmıştır. Paragraf yorumuna dayalı soru sayısı 13’tür. Türkçe soruları okuma alışkanlığı iyi olan öğrencileri hedef alınarak hazırlanmıştır.
Matematik’te, 7.sınıf müfredatından sorulmuştur. Sorular oldukça zor ve öğrencinin okul dışı kaynaklara ihtiyaç duyarak yapabileceği yapıdadır. Matematik soruları şekil ve tarz olarak yapılandırmacı yaklaşıma uygun, ancak çözüm açısından klasik yaklaşımlar gerektiriyor. Soruların çözümü için çok fazla işlem gerekiyor. Sorularda bilgi ve içerik hatası bulunmamakla beraber, görsellik yaratma çabası öğrencinin aleyhine olmuştur. A kitapçığındaki matematik sorularının 2.4.8.14.15.17. ve 18. soruları öğrencileri zorlayacak ve ayırt edecek sorulardır. A kitapçığında bulunan matematik sorularının 11.14. ve 15. soruları kökü açık ve anlaşılır olmadığı için, öğrenciler tarafından anlaması ve algılaması zor olacaktır. Fen ve teknoloji soruları, müfredata uygun ancak A kitapçığı 4.soruda “Bir elektrik devresindeki ampullerin ışık verme süresi” ders kitabında anlatılmadığı halde doğrudan bir kazanımı olmamasına karşın sorgulanmıştır. Ancak bu sorunun bir benzeri MEB yayınları 7.sınıf ders kitabının 125. sayfasında 2.soru olarak soruldu ve öğretmen kitabında iki doğru cevabı olacak şekilde verildi. Dolayısıyla bu soru müfredat dışıdır ve doğru değildir.
Soruların tamamında kullanılan kazanımlar 7.sınıf müfredatından oluşmuştur. A kitapçığında 4. 6. ve 17. sorular ayrıt edici ve eleyici niteliktedir. Soruların dili yalın ve anlaşılır. Sorular, kuruluş ve içerik açısından SBS’ye uygundur. Deney yorumlama soruları oldukça fazladır. Bu eğitim açısından son derece olumlu bir yaklaşımdır. Soruların 15 tanesinde görsel öğelerden faydalanılmıştır. 8. sınıf SBS’ye göre, 7.sınıf SBS daha nitelikli ve ölçücü olmuştur.
Sosyal Bilgiler’de 18 sorunun 3 tanesi din kültürü sorusudur. Konu dağılımı açısından müfredata bağlı kalınmıştır. Müfredat dışı soru bulunmamakla beraber A kitapçığında yer alan 3.soruda ders kitabında olmayan ama öğretmen kitabında olan bilgiye dayanılarak soru sorulmuştur. Bu soruda öğrenciler zorlanacaklardır. Sorular SBS tarzında olup, uzun ve çözümü iyi anlamaya dayalıdır. A kitapçığında 3.7.10. ve 13. sorular öğrencileri ayırt etmeye yöneliktir. Sorular tüm üniteleri kapsamamakta, özellikle “ekonomik ve sosyal yaşam” ünitesinden hiç soru sorulmamıştır. 18 sorunun 7 tanesi “ Türk tarihine yolculuk “ ünitesinden sorulmuştur. Ünite dağılımının düzenli olmaması öğrenciler açısından sıkıntılar doğurabilir.
Yabancı Dil (İngilizce) sorularında, MEB tarafından okutulan ders kitaplarından soruldu. Ancak bu kitaplarda kazanım belirtilmediği için sorular müfredat içerisinde ama kazanım gözetilemeden sorulmuştur. İngilizce soruları; 2008 SBS sorularına benzer ve ayırt edici özelliği olmayan, zorluk derecesi düşük sorulardır. Sorular gramer ağırlıklı olmakla beraber, görsel öğeler kullanılarak şekilden cevaba veya seçeneklerin görsel kullanımı ile oluşturulmuştur.
Sonuç olarak; 7. sınıflarda, SBS beklendiğinden daha zor bir sınav oldu. Bunun nedeni SBS’nin başarı sınavı olmasının yanı sıra yerleştirme yapma misyonun da olmasıdır. Sınavda geçen yılın aksine eleyici sorulara yer verilmiştir. SBS sonucunda yalnızca öğrenciye değil öğretmene, okula ve hatta bütün yöneticilere karne verilmelidir. Asıl ölçme değerlendirme o zaman amacına ulaşacaktır. SBS 8. ile SBS 7. sınıfların sorularına bakıldığında paralellik göze çarpmaktadır. Yeni uygulamaya başladığımız yapılandırmacı yaklaşımın başarılı bir yansıması olmuştur.“
8. sınıf sorular bilgiye dayalıydı
Uğur Dershaneleri Karacabey Kurucusu Mehmet Yıldız, 8. sınıflar SBS’de öğrencilerin bilgilerini yoklayan sorulara yer verildiğini söyledi. Yıldız, sınava “yapılandırmacı” yeni yaklaşımla öğrenim gören öğrencilerin katılması dolayısıyla soru tipi açısından geçmiş yıllarda yapılan sınavlardan farklılıklar gösteren soru tiplerine yer verildiğini bildirdi.
Yıldız, SBS’nin başarı odaklı bir sınav olması nedeniyle, tüm konuları kapsaması ve tüm öğrencilerin zorunlu olarak katılması gerektiğini söyledi.
Sınavın liselere giriş amacıyla değil, başarı değerlendirme amacıyla yapıldığını ifade eden Yıldız, liselere giriş için ayrı bir sınav yapılması gerektiğini dile getirdi.
Yıldız değerlendirmesini şöyle sürdürdü; Türkçe sınavında öğrencilere 23 soru yöneltildi. Soruların 20’si anlam bilgisi, 1’i ise dilbilgisi kapsamındadır. Sorularda 10 tanesinin görsel öğelerden yaralanıldığı gözlendi. A kitapçığının 2. ve 7. soruları günlük hayattan örnekler verilerek hazırlanmıştır. A kitapçığı 6. ve 17. sorularında ifade eksikliği bulunmaktadır. Paragraf yorumuna dayalı soru sayısı 11 tanedir. Türkçede A kitapçığı 11. 12. ve 13. soruların çözümü için bir öncül kullanılmıştır. Bu uygulama 8.sınıf açısından zorlayıcı bir uygulamadır.
Matematik’te, 8.sınıf müfredatından sorulmuştur. Sorular oldukça zor ve öğrencinin okul dışı kaynaklara ihtiyaç duyarak yapabileceği yapıdadır. Matematik sorularının 7 tanesi OKS tarzı, 13 tanesi ise SBS tarzıdır. A kitapçığındaki matematik sorularının 7. 11. 13. 14. 15. 17. 18. ve 20.si ayırt edici ve zorluk derecesi yüksektir. “Standart sapma” ve “histogram” konularından soru sorulmuştur. Müfredatta yer almasına karşın birçok okulda sınavda çıkmaz düşüncesiyle bu konular işlenmemiştir. A kitapçığında bulunan matematik sorularının 14. 15. ve 20.’ sinde soruların kökü açık ve anlaşılır olmadığı için öğrencilerin soruları anlaması ve algılaması zor olacaktır.
Fen ve Teknoloji soruları müfredata uygundur. Soruların tamamında kullanılan kazanımlar 8.sınıf müfredatıdır. A kitapçığında 5 ve 17. sorularda dil hatası ve bilgilendirme eksiği vardır. Soruların dili yalın ve anlaşılır. 11 soru OKS tarzında 9 soru SBS tarzında deney yorumlama olarak düzenlenmiştir. A kitapçığının Fen ve teknoloji 13. ve 14.’sü eleyici sorular olabilir. Soruların tamamında şekil kullanılmıştır.
Sosyal Bilgiler’de, 20 sorunun 4 tanesi din kültürü sorusudur. Konu dağılımı açısından müfredata bağlı kalınmıştır. Müfredat dışı soru bulunmamakla beraber bir soruda 7.sınıfta yer alan kazanım sorgulanmıştır. Sorular OKS tarzında olup, uzun ve çözümü iyi anlamaya dayalıdır. A kitapçığında 3.10. ve 12. sorular yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiştir. Genelde sorular 4. ünite “Atatürkçülük” ve 5. ünite “çağdaşlaşma yolunda adımlar” ünitesinden sorulmuştur.
Yabancı Dil (İngilizce) soruları, MEB tarafından okutulan ders kitaplarından sorulmuştur. Ancak bu kitaplarda kazanım belirtilmediği için sorular müfredat içerisinde ama kazanım gözetilememiştir. A kitapçığı 15. soru öğrencilerin zorlanacağı ve elenebileceği sorudur. Sorular çeldiricisi güçlü ve zorluk derecesi fazla olan sorulardır. Sorularda gramer ikinci planda düşünülüp kelime ağırlıklı düzenlenmiştir. Soruların 14 tanesinde resimlerden yararlanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.