Mera ıslah çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Karacabey Tarım Müdürü Erdoğan Ceylan, mera ıslah çalışmalarında şu ana kadar 3000 otlağın ıslah edildiğini belirtti.
Ceylan, Bursa Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün uyguladığı proje kapsamında Akhisar, Hamidiye, İsmetpaşa ve Ovaesemen Köyleri’nde ıslah çalışmaları devam ettiğini vurguladı.
Ceylan, Hotanlı, Uluabat ve Sultaniye Köyleri’nin meralarının da 2008 yılı ıslah programına alındığını kaydetti. Ceylan, “Köylerde ıslah çalışmaları kapsamında meraya yem bitkileri ekilişi gerçekleştirilmiş ve mera bitkilerinin bölgemizin ekolojik şartlarına uygunluğu ile rekabet güçleri dikkate alınarak meralarımız daha verimli bir halde ilçe hayvancılığına kazandırılmaktadır. Bu sene yapılan ekimde önce buğdaygille yem bitkileri ekilerek ekimden sonra çıkan yabancı otlar ve dikenlerle mücadele başlatılmış, daha sonrada baklagil ve yem bitkileri ekilmesi planlanmıştır. Yapılan ıslah çalışmalarından ilçemizdeki hayvancılık sektörünün üretim maliyetleri düşürülerek, üreticilerimizin dış dünya ile rekabet güçlerinin arttırılması planlanmaktadır. İlçemizde şu ana kadar yaklaşık 3000 dekar mera ıslah edilmiş olup, tüm meraların bakanlığımızın imkanları dahilinde ıslah edilmesi hedeflenmektedir” diye konuştu.
Ceylan, “Hayvancılığımızın ihtiyacı olan kaba yemin düşük maliyetle karşılanabilmesi için meralarımızın verimli kullanılması ve bunun içinde korunması gerekmektedir. Özellikle ıslah çalışması yapılan meraların bakımı ve korunmasında üreticilerimize büyük görev düşmektedir. Üreticilerimizin meralarda münavebeli otlatma ve mera koruma programlarına hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir. Mera il komisyonunun aldığı karar doğrultusunda meralara hayvan sokma yasağı 15 nisan tarihinde sona ermiştir. Unutmamak gerekir ki meraları ıslah etmek yüksek maliyetli çalışmalardır. Ancak dikkatli korunmaları sayesinde gelecek nesillere aktarılabilir” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.