Kamu emekçileri sefaletin içinde

‘Toplu İş Sözleşmesi Yoksa Grev Var!’
Karacabey Eğitim Sen Temsilcisi Salih Tunç, ağır kriz koşullarında yüzde 4,5’luk zammın, toplu görüşme komedisinin sonucu olduğunu söyledi.
Krizin günden güne derinleştiğini dile getiren Tunç, siyasi iktidarın yüzde 3,5’luk büyüme hedefiyle hazırladığı bütçenin çoktan iflas ettiğini belirtti.
            “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla” verilerine göre 2009’un ilk çeyreğinde yüzde 13,8 küçülme yaşandığına dikkat çeken Tunç, bunun gelişmekte olan ülkeler arasında yeni bir rekor olduğuna değindi.
            İşsizlikteki artış durdurulamadığını, emekçilerin günden güne yoksullaştığını anlatan Eğitim Sen Karacabey Temsilcisi Salih Tunç, “BETAM direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ücretlerdeki reel kaybın 2009 sonunda yüzde 15’leri geçeceğini tahmin ediyor. Emekçilerin krizin başından bu yana uğradığı reel kayıpların yüzde 30’ları aştığı bu koşullarda siyasi iktidar kamu emekçilerine yüzede 4,5 zam yapacak. Kriz paketleri adı altında sermaye kesimine teşvik üzerine teşvik yağdıran, halkın parasını krize yol açan patronlara aktarmakta beis görmeyen, işsizlik fonunda toplanan emekçi birikimlerini şirketlerin kasalarına aktaran hükümetin kamu emekçisine yapacağı bu zam iktidarın yandaş konfederasyonları olan  KAMU SEN ile MEMUR SEN’ in geçtiğimiz yıl beraberce sahneledikleri “Toplu Görüşme” komedisinin doğal ürünüdür.
            Üstelik bu zamma Ocak-Haziran döneminde tüketici fiyatlarındaki artışın zam oranından düşük gerçekleşmesi nedeniyle enflasyon payı eklenmemesi hükümetin emekçilere uydurduğu bir masaldan ibarettir. Toplumun en çok ihtiyaç duyduğu kaçınılmaz olan enerji, ulaşım, iletişim, eğitim ve gıda gibi ana kalemlerde devlet eliyle yapılan resmi zamların oranları ortalama % 30’lar gibi rakamlarda dolaşırken TÜİK’in hesaplaması hangi verilere dayanmaktadır?
            Kamu emekçilerinin iktidar eliyle yoksullaştırılması anlamına gelen mevcut ücret zammına yol açan mutabakat metnine imza koyanların bugün ‘yapılan maaş artışları memuru açlık ve yoksulluk sınırından kurtarmaya yetmemiştir’ diyerek isyan etmesi inandırıcı olmaktan uzaktır.
            Üstelik içerisinde olduğumuz yeni ‘Toplu Sözleşme’ sürecinde iktidarın oyununu bir kez daha sahnelemeye hazırlanmakta; ulusal ve uluslararası hukuk tarafından defalarca tescil ettirdiğimiz ‘Toplu Sözleşme’ hakkımızı gaspa devam etmeyi planlamaktadır.
            KESK olarak kamu emekçisini sefalete mahkum eden % 4,5’luk zammı kabul etmemiz mümkün değildir. Siyasi iktidar öncelikle kriz sonucu ortaya çıkan yüzde 30’luk reel kaybımızı karşılamalı ve aldatmayı bırakarak kamu emekçileriyle ‘Toplu Sözleşme Masası’na oturmalıdır.
            Hükümeti kamu emekçileri adına bir kez daha uyarıyoruz; ‘Toplu İş Sözleşmesi Yoksa Grev Var!” diyerek sözlerini noktaladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir