Eğitimin amacı : Üretim

Eğitimin amacı : Üretim
Eğitimin sözlük anlamı; insanları eğitme işi, terbiyedir.
Öğretme; öğretme işi, insanlara bilmediği bilgilerin öğretilmesidir.
Eğitim-öğretimin amacını tek kelimeyle ifade etmek gerekirse; bu amacın genel anlamda üretim olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca, eğitim-öğretim üretim içindir.
Tarihin ilk çağlarından itibaren durumu incelersek eğitim-öğretimden beklenen sonucun sürekli üretime yönelik olduğunu görürüz. Eğitim-öğretimin amacı üretim denildiğinde, bu üretim sözcüğünden yalnızca bir nesnenin, bir ürünün sayıca çoğaltımı anlaşılmamalıdır.
Eğitim-öğretim üretim içindir, ama aynı zamanda bir şey oluşturmak içindir. Yeni bir anlayış, yeni bir düzen, yeni bir metod oluşturmayı da bir çeşit üretimin içinde sayıyoruz. Bu anlamda; eğitim-öğretim üretim içindir, yeni bir şey oluşturma içindir.
Örneğin; çevre kirliliğinin, erozyonun önlenmesi, kamu mallarının korunması, kollanması konusunda eğitilmesi de üretimdir.
Gençlerin yaşlılara, engellilere, yoksullara yardım konusunda eğitilmesi de üretimdir.
İnsanlara eğitim-öğretimin öneminin ve gereğinin anlatılması da üretimdir. Ülkemizde okuma-yazma bilmeyen insanlara okuma-yazma öğretilmesi de üretimdir.
Çok açık bir gerçek olmasına karşın; “Eğitim üretim içindir” ilkesi ülkemizde ifade edilmemiştir. Gerçekte ise; tarih incelendiğinde açıkça görülür ki doğru eğitim-öğretim daima üretime dönük olmuştur.
İlk insanlar, avcılık konusunda edindikleri bilgileri çocuklara öğretmeye başladığı anda; bu ilkel eğitim, av hayvanı yakalanması için, yani ürün elde edilmesi içindi. Tarımın başlamasından sonrası için de aynı şey; kişi çocuğuna tarım yapmayı, yani tarım ürünü elde etmeyi öğretiyordu.
Kısaca anlatmak gerekirse ilk çağlardan bu yana insan daima, bildiği bir ürünün elde edilmesini çocuğuna öğretmiştir. Felsefe ve mantık alanında yapılan öğretimlerde de amaç, daha sonraları insanların yeni kuşaklara madenlerin nasıl işleneceğini öğretmeleri, çeşitli aletler üretimine yönelik eğitimlerdir. Günümüzde meslek öğrenimi denilen eğitim de aynı şekilde, bir ürün yada bir faydanın elde edilmesine yöneliktir.
Ülkemizde ise; “Eğitim üretim içindir” ilkesi ne kabul edilmiş, ne de ifade edilmiştir. Eğitim, ama ne için eğitim? Bu soruya cevap vermeye yönelen eğitimcilerimiz; “Memleket kalkınması”, “Adam yetiştirme” gibi büyük fakat ne anlama geldiği belirsiz olan sözlerle ortaya çıkmışlardır. Gerçekte ise, bir eğitimcinin ilk bilmesi gereken şey ne için eğitim yapılacağıdır. Bu sorunun tek doğru karşılığı ise üretim için eğitim ilkesidir.
Günümüzde dünyanın en gelişmiş ülkeleri; (Amerika, Japonya, Almanya …) “Eğitim üretim içindir” ilkesini benimsemiş ülkelerdir. Yine günümüzde dünyada (sanayide, teknolojide…) hızla gelişen (Çin, Hindistan) gibi ülkeler, “Eğitim üretim içindir” ilkesini benimseyen, her alanda üretime dönük eğitim yapan ülkelerdir.
Başta Japonya, Almanya ve bir çok Avrupa ülkesi, doğal kaynakları bakımından çok yetersiz, topraklarının tarıma elverişli olmamasına karşın, dünyanın en gelişmiş ülkeleridir. Bunun en önemli sebebi bu ülkelerin “Eğitim üretim içindir” ilkesini benimsemiş olmalarıdır. Bu ülkelerde üretime dönük mesleki ve teknik eğitim en üst düzeydedir.
Doğal kaynaklar bakımından zengin olmasına karşın, kalkınamayan ülkeler, eğitim-öğretime önem vermeyen, “Eğitim üretim içindir” ilkesini benimsemeyen ülkelerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir