Belediye Meclis Toplantısı yarın!

Karacabey Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısını yarın akşam gerçekleştiriyor. Belediye Meclisi, Çarşamba günü saat 18.00′de gündem dışı gelenler hariç 14 maddeyi görüşmek üzere bir araya gelecek. Ali Özkan başkanlığındaki gündemde şu konular karara bağlanacak:Karacabey Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısını yarın akşam gerçekleştiriyor. Belediye Meclisi, Çarşamba günü saat 18.00′de gündem dışı gelenler hariç 14 maddeyi görüşmek üzere bir araya gelecek. Ali Özkan başkanlığındaki gündemde şu konular karara bağlanacak:“1. Eylül / 2017 Dönemi Olağan Meclis Toplantısı I.ve II. Birleşimin Toplantı Zaptı;2. 1-) “İlçemiz Ekmekçi Mahallesi, 6 pafta, 216-217-236-237 ve 238 nolu parseller için şehir plancısına hazırlatılan Yenilenebilir Güneş Enerji Santrali amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması” hakkındaki 13.09.2017 tarih ve 2017 – 09/16 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu. 2-) “İlçemiz Garipçe Mahallesi, 72 ada, 15 no.lu parsel için Belediyemizce  “Park Alanı” amaçlı hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki 13.09.2017 tarih ve 2017 – 09/16 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu. 3-) “İlçemiz Sırabademler Mahallesi, 169 ada, 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 ve 17 nolu parseller için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki 13.09.2017 tarih ve 2017 – 09/16 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu. 4-) “İlçemiz Nasrettin Mahallesi, 299 ve 302 nolu adalar ile ilgili Uygulama İmar Planı Değişikliğine İtiraz” hakkındaki 13.09.2017 tarih ve 2017 – 09/16 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu. 5-) “İlçemiz Saadet Mahallesi, 101 ada, 21-23 nolu parseller için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki 13.09.2017 tarih ve 2017 – 09/16 sayılı Bayındırlık ve İmar Komisyonu Raporu.3. “İlçemiz Tabaklar Mahallesi, Bandırma yolu üzeri 1. Km’deki Ticaret Borsasına ait içkili restaurant” hakkındaki 27.09.2017 tarih ve 2017 – 01/12 sayılı Hukuk ile Bayındırlık ve İmar Komisyonu Müşterek Raporu.4. Karacabey Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.09.2017 gün ve 79 sayılı “Taşınmaz tahsisi” hakkındaki teklif yazısı.5. Karacabey Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Şefliği’nin 26.09.2017 gün ve 80 sayılı “2018 Yılı Ücretler ve Harçlar Tarifesi” hakkındaki teklif yazısı.6. Karacabey Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.09.2017 gün ve 81 sayılı “2018 Yılı Analitik Bütçe Tasarısı ve Performans Programı” hakkındaki teklif yazısı.7. Karacabey Belediye Başkanlığı, Zabıta Müdürlüğü’nün 28.09.2017 gün ve 82 sayılı “Faaliyette olan içkili yerler” hakkındaki teklif yazısı.8. Karacabey Beledliye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.09.2017 gün ve 83 sayılı “Sokak numarası” hakkındaki teklif yazısı.9. Karacabey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2017 gün ve 84 sayılı “İlçemiz Bayramdere Mahallesi, 3 pafta, 999-1001 no.lu parseller için parsel malikince hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki teklif yazısı.10. Karacabey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2017 gün ve 85 sayılı “İlçemiz Karasu Mahallesi, 772-787-983-1276-1277 no.lu parsellerde Belediyemizce yapılması planlanan TARIM AVM Projesi için Kamu Yararı Kararı” hakkındaki teklif yazısı.11. Karacabey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2017 gün ve 86 sayılı “İlçemiz Sırabademler Mahallesi, 66 pafta, 258 ada, 457-458-719 ve 720 no.lu parseller için parsel malikince hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki teklif yazısı.12. Karacabey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2017 gün ve 87 sayılı “İlçemiz Sırabademler Mahallesi, 66 pafta, 258 ada, 530-531-735 ve 736 no.lu parseller için parsel malikince hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki teklif yazısı.13. Karacabey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2017 gün ve 88 sayılı “İlçemiz Hotanlı Mahallesi, 120 ada, 2 no.lu parsellerde parsel malikince yapılması planlanan Mısır Ayçiçek Tohum Üretim Tesisi için Kamu Yararı Kararı” hakkındaki teklif yazısı.14. Karacabey Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2017 gün ve 89 sayılı “Meclis Kararı iptali” hakkındaki teklif yazısı.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir