Adaylar sahneye çıkarken

Yerel seçimlere 8 ay kaldı. Siyasi iktidar bir baskın seçim kararı ile genel seçimleri yerel seçimlerle birleştirir mi bilinmez. Ancak aday adayları ortaya çıkmaya başladı. Bu çerçevede en aktif gözüken parti CHP.

Muğla bölgesinde ağırlıklı olarak yerel iktidarı elinde bulunduran parti CHP olduğu için bu partide yarış daha büyük. Öte yandan yeni Büyükşehir Yasası uyarınca artık Bütünşehir statüsünde olan Muğla'da pek çok küçük belediyenin tasfiye olması sonucu kapatılan belediyelerin başkanları da bağlanacağı belediye başkanlıklarına aday. Başka bir deyişle aday çok, koltuk az.

İl Genel Meclislerinin yeni durumu nedeniyle de bu kurum-da görev yapanlar da ya belediye başkanlıklarına ya da belediye meclislerine hazırlanıyorlar. Yatağan'da da adaylar sahneye çıkı-yor. Mevcut başkan başta olmak üzere adayların önemli bir kısmı kamuoyunca yakından tanınıyor. Aday adaylığı artık kitlesel adaylık açıklaması aşamasında. Aday adayları kendilerini bir yandan seçmene beğendirme diğer yandan da Genel Merkez'e beğendirme yarışındalar.

Kahvehanelerde, işyerlerinde masaların üzerini tanıtım broşürleri kaplamış. Tanıtım broşürlerine göz attığınızda bir iş programından çok kişisel tanıtıma ağırlık verildiğini görüyorsunuz. Elbette program sunumu için erken olsa bile bunların hazırlanmış olması için geç bile kalınmıştır. Dileğimiz aday adaylarının dosyalarında bu programların hazır olmasıdır. Aksi halde faturayı tüm Yatağan öder.

Bu seferki seçimde önceden hazırlanmış programlar geçerli olmayacaktır. Zira eskiye göre 3 kat büyük bir Yatağan Belediyesi için göreve talip olunacak. Göreve talip olacaklar 5 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra nasıl bir Yatağan görmek istediklerini halka açıkça anlatmak zorunda. Gerçi seçmenlerimizin pek çoğu bu programları okuyarak oy vermiyor. Ancak bu programlar geleceğe imzalanmış borç senetleri niteliğindedir.

Adaylar yeni yasa ile 3 kat büyümüş bir Yatağan'a hizmete hazırlanacak. İlk kez belediye sınırları içine girecek köyler ( yeni adıyla mahalleler) için de dikkatli ve ayrıntılı hizmet programları hazırlamak zorunda. Üstelik de pek çok konu belirsizliğini korumaktadır. Buralarda, su, çöp, kanalizasyon, sağlık, yol, ulaşım, kaldırım, çocuk parkları, yeşil alanlara ilişkin sorunlar nasıl çözülecektir? Kaynak nereden ve nasıl yaratılacaktır? Yatağan'ın içinde bile var olan hayvancılık ile ilgili sorunlar nasıl aşılacaktır? Tarihi ve turistik yerler ile ilgili öneriler nelerdir? Zayıf olan kültür ve sanat faaliyetleri nasıl ve hangi kaynaklarla yaygınlaştırılacaktır? Artık mahalle oldukları için taşımalı eğitim kapsamında olan köylerde okulların yeniden açılması için bir çalışma olacak mıdır? Yatağan'da hava kirliliği, ısınma sorunu nasıl çözülecektir. Mevcut iş sahalarının beraberinde taşıdığı sorunlar için çözüm önerileri nelerdir?

Mahalle statüsü kazanan köylerimizde aday olacak muhtarlar seçilecek belediye başkanının yakın çalışma arkadaşı olacağına göre muhtemel adaylarla şimdiden nasıl bir ortak çalışma yapılacağı aday adayları için önemli bir sorundur.

Aday adayları sahneye çıkmaktadır. Ancak henüz halk sahneye çıkmamıştır. Seçmenler bu süreçte adayları etkileyerek sorunlarını doğru şekilde sunmalı ve bu sorunlara gerçekçi çözüm öneren aday adaylarının yanında durmalıdır. Aday adayları da bu programların arkasında duracakları algısını yaratabilmelidir.

Aday adayları şimdiden en yakın çalışma arkadaşlarını da ilan edebilmeli genel merkezler de bu konuda engel çıkarma-malıdır. Belediye Meclis listeleri buna uygun hazırlanmalıdır.

Bu aşamada iktidar koltuğunda olmayanların işi kolaydır. Yapılamayanları ya da yanlış yapılanları söylemek yeterli gibi görülebilir. Nelerin yapılması gerektiğini doğru bir şekilde koymak gereklidir. İktidar koltuğuna oturduktan sonra da programı doğru şekilde uygulamak verilen sözleri tutmak esas görevdir. İktidar koltuğu mazeret üretme koltuğu değildir.

Bundan sonra sırada diğer partilerin aday adayları ile siyasi partilerin seçecekleri yönteme göre adaylarını belirlemeleri var.

Bu arada alttan alta yayılmak istenen bir propagandaya dikkat çekmek gerekiyor. Hizmet alabilmek için merkezi iktidarı alan siyasi partinin yerelde desteklenmesi gerektiği sinsice yayılıyor. Merkezi iktidarın desteğini aldığı halde hiçbir hizmet veremeyen çok sayıda belediye olduğu gibi, her türlü engelleme ve ağır baskıya rağmen mükemmele yakın işler başaran belediyelerimiz de var.

Yerel seçimlerle ilgili henüz sahneye çıkmayan halkımız elbette muhalefet partilerine mensup olduğu gerekçesiyle yerel yönetimlere destek vermeyecek olan merkezi iktidarı indirmesini de bilir…  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir