2009 ÖSS’de 3 hatalı soru

2009 ÖSS’de 3 hatalı soru
Uğur Dershaneleri Karacabey Şubesi Kurucusu Mehmet Yıldız, önceki gün yapılan “2009-ÖSS”nin 3 hatalı Fizik sorusu dışında sorunsuz geçtiğini belirtti.
Sınavla ilgili teknik bilgileri kamuoyuyla pay-laşan Mehmet Yıldız, “Sınavda öğrencilere, iki bölüm halinde 120’şer soru iletildi. Öğrenciler alanlarına göre 180 soruyu yanıtlamaya çalıştı.
Uğur Dershaneleri Karacabey Şubesi Kurucusu Mehmet Yıldız, önceki gün yapılan “2009-ÖSS”nin 3 hatalı Fizik sorusu dışında sorunsuz geçtiğini belirtti.
Sınavla ilgili teknik bilgileri kamuoyuyla paylaşan Mehmet Yıldız, “Sınavda öğrencilere, iki bölüm halinde 120’şer soru iletildi. Öğrenciler alanlarına göre 180 soruyu yanıtlamaya çalıştı. Sınavda adaylara toplamda 195 dakika süre verildi. Birinci bölüm bütün adaylar için ortak olduğundan, bu bölümde öğrenciler tüm testlere yanıt verdi. İkinci bölümde ise adaylar seçmek istedikleri yükseköğretim programının puan türüne göre testlere yanıtladı. Adayların 145 puan barajını geçmeleri önlisans ve açıköğretim, 165 puanla ise lisans bölümlerini tercih edebilmeleri anlamına geliyor” dedi.
Sınava katılan bir milyon 349 bin öğrencinin geçen yıllardan farkını açıklayan Yıldız, adayların yalnızca yüzde 42’sinin lise son sınıfında okuduğuna dikkat çekti. Bu oranın geçen yıl yüzde 14 olduğunu belirten Yıldız, lise son sınıf öğrencilerinin artmasının statistikleri değiştireceğini kaydetti.
Yıldız, “Adayların 250 bini, geçmiş yıllarda üniversitelere yerleşen yada ayrılan öğrencilerden oluşmaktadır. Bu öğrenciler sınava sadece deneme amacıyla girmektedir. Bu da aslında 2009-ÖSS’ye katılan öğrenci sayısının aslında bir milyon 50 bin civarında olduğunu gösteriyor. Ayrıca bu yıl yükseköğretim programlarının kontenjanları yüzde 15 oranında arttırıldı. Bu durum öğrencilere büyük bir avantaj sağlamaktadır.
Sınav sonuçlarının 15 ile 18 Temmuz tarihleri arasında açıklanacağını ve üniversite tercihlerinin 15 Temmuz ile 02 Ağustos 2009 tarihleri arasında yapılacağının beklendiğini duyuran Yıldız, sınavda çıkan sorularla ilgili değerlendirmelerini şöyle dile getirdi;
“2009-ÖSS, 2008’e göre zorluk derecesi açısından benzerlikler göstermektedir. Sınavda müfredat dışı soru yoktur. Sayısalda fizik testleri, EA’da ve sayısalda mat–2 testi, sözel grupta ise tarih-2 ve felsefe grubu test bölümleri öğrencileri zorlayacak testler olacaktır. Kamuoyunda söylendiği gibi ÖSS kolay bir sınav olmamıştır.
Öncelikle yükseköğretim konusunda ülkemizin içinde bulunduğu süreç doğru algılamalıdır. Öğrenci sayısı çok fazla, ama sağlanan kontenjanlar oldukça sınırlıdır. Böyle olunca yapılması gereken öğrencileri sıralamak ve sıralamayı adil ve tarafsız yapmaktır. Eğer amaç fazla öğrenciyi az olan kontenjanlara adil dağıtmak ise mevcut ÖSS bunu son derece adil yapmaktadır.
Amaç öğrencileri sıralamak değil de başarılarını, öğrenme durumlarını sorgulamak ise yapılması gereken daha bilimsel ve daha kapsamlı sistemler getirmek olacaktır. Ancak unutmamalıdır ki öncelikle yapılması gereken, liseler arasında ki düzey ve başarı farklılıklarını eşitlemektir. Eşit olmayanların katıldığı bir sınavda adil bir sonuç almak mümkün değildir.
Ülkemizde üniversite sayısı çok artsa her öğrenciye yetecek kadar kontenjan olsa bile sınavlar olacaktır. Çünkü dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde üniversitelere kriter olmadan yerleştirme yapılmıyor. Daha iyi bir üniversiteye girebilmek için öğrenciler mutlaka yarışacaklardır. Dolayısıyla tartışılması gereken sınavın varlığı değil adilliği ve hakkaniyetidir.
Yeni getirilmek istenen sınav sisteminden önce; Yükseköğretimin kalite sorunu, Liselerin arasındaki eşitsizlikler, Öğrencilerin doğru kariyer yönlendirmesi, Meslek yüksek okullarının arttırılması gibi sorunlarının çözümlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ÖSS zaten mevcut duruma cevap verebilmektedir. Sistemlerin iyi incelenip bütün sorunlara cevap verebilmesi açısından değişiklikler yapılmalıdır.”
Felsefe Grubu: Soruların tümü müfredatın içeriğinde yer alan konulara ilişkin olup müfredat dışı soru yok. Sorular geçen yıllardaki sınavlarla karşılaştırıldığında genel olarak seçicilik düzeyi yüksek, yoğun bilgi kullanımı gerektiren, zorluk derecesi yüksek nitelikte.
Sosyal –1 bölümündeki felsefe sorularının genel olarak, bilmeyen öğrencinin asla yapamayacağı, birçok bilgiyi bir arada kullanmayı gerektiren, doğrudan paragrafın anlattıklarından yanıta gidilemeyen, ayırt ediciliği yüksek sorular olması dikkat çekici.
Felsefe dersinin soru niteliği ve zorluk derecesi, bilgisel donanımı iyi olmayan öğrencileri ayırt etmede çok önemli bir etken olacaktır. Bu bağlamda geçen yıllara oranla Felsefe sorularında önemli bir niteliksel farklılaşmanın olduğunu belirtmek gerekir.
Sosyal–2 bölümündeki sorular, genel olarak değerlendirildiğinde gerek psikoloji, gerek sosyoloji, gerekse de mantık sorularının zorluk derecesinin geçen yıllara göre daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Sorular, doğrudan yoğun bilgi kullanımına dayanan, bilgi düzeyi yüksek öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. Bilgi kullanımı gerektirmeyen soru yoktur. Soruların konulara göre dağılımı dengelidir.
Kimya: Sorular gayet açık ve anlaşılır olup, beklenen düzeydedir. Zorluk dereceleri iyi ayarlanmış ve beklentilerle örtüşmektedir. Milli Eğitim müfredat programlarına ve öğretim programları kazanımlarına uygun bir sınavdır. Düzenli olarak çalışan ve bilgi birikimi iyi olan öğrencilerin beklentilerine cevap verebilecek nitelikte bir sınav olmuştur.
Biyoloji: Müfredat dışı soru yok. Sorular bilgiyi kullanma ağırlıklı, bilme ve uygulama tarzında. Biyoloji soruları müfredat konularını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Özellikle güncel konuları takip eden, yıl boyunca derse devamlılığı olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular sorulmuştur. 2009 yılının 2. bölüm soruları bilgi ve yorum ağırlıklı olarak düzenlenmiş olması, biyoloji sorularının seçiciliğini artırmıştır.
Türkçe: Türkçe sorularının dağılımı geçmiş yıllardaki gibi. Ancak soruların daha seçici, çeldiricilerin daha güçlü olduğu söylenebilinir. Yorum ağırlıklı tutulan soruların bazılarının kavramları da yoklamaya dönük olduğu gözlemlendi. Bu da sınavın seçiciliğini artırmaktadır.
Edebiyat: Edebiyat soruları da beklenenden çok farklı değil. Edebiyat testindeki 18.soru tartışmaya açıktır. Yusuf Ziya Ortaç’ın da gezi yazısı vardır. Reşat Nuri Güntekin gezi yazılarıyla değil romanlarıyla tanınan bir yazardır.
Tarih: I. Bölüm sınav soruları ÖSS’ye hazırlanan ders programına uygundur. Sorular oldukça seçicidir. Hazırlığı olmayan bir öğrencinin oldukça zorlanacağı sorular vardır. Daha çok kavram bilgisi ön plana çıkarılmıştır. Buna örnek “Feodal tımar” “milis” “Karasuk-Tagar” gibi kavramlardır. Uzun yıllar sonra ilk kez milli güvenlik bilgisinden de bir soru gelmiştir.
II. Bölüm bu yılda T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden hiçbir soru sorulmamış, alan dersinden sorular çıkmıştır. Henüz MEB’in kitabının bile hazırlanmadığı Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinden 3 soru çıkmıştır. Bu sözel öğrenciler için iyi bir durum değildir.
Bunun yanı sıra 8.soru cevap “Yalnız I” gibi duruyor (1789 Napolyon’un Mısır’ı işgali söz konusu ise bu da Osmanlı Devleti’ne bir baskı sayılabilir. Dolayısıyla bu bir çelişkidir) Cevap “I ve III” de olabilir. Bunun dikkate alınıp alınmadığı çok açık belli değildir. Tarih öğretim programı esas alınırken bazı sorularda öyle terimler söz konusu ki (Tötö Kanalı ve Korint Kanalı) bunların coğrafya dersi ile bağlantısı var. Yani o coğrafya bilgisine sahip değilseniz bu tarih sorusunu yapamazsınız.
Sonuç olarak I.bölüm bu güne kadar çıkan sorularla ve öğretim programlarıyla örtüşmüştür. Ancak II. bölüm soruları öğrencileri oldukça zorlayıcı sorular olmuştur.
Fizik: Sınav genel olarak ortalamanın üzerinde olmakla beraber, sınavı zorlaştıran hatalı bazı sorular mevcuttur.
Özellikle aşağıdaki sorular özensiz hazırlanmış ve hatalıdır:
Bölüm-I ağırlık merkezi sorusu: Bu soruda levhanın türdeş oluğu belirtilemediği için soru hatalı duruma düşmüştür. Soruda belirtilen tüm öncüller doğrudur. Ancak seçeneklerde doğru cevabın olmaması öğrenciyi “Levhaların türdeş olduğu” durumunu değerlendirmeye yönlendirmektedir. Bu durumda doğru cevaba ulaşılabilmektedir.
Bölüm-I Optik-Aydınlanma sorusu: Soru konusu gereği şimdiye kadar 2. Bölüm sınırları içinde ele alınmıştır. Soruda hata yok ancak ikinci bölümde sorgulanması daha doğru olurdu.
HATALI SORU: Bölüm-2 Momentum sorusu; Soru akademik olarak yanlıştır. Serbest düşme yapan bir cisim, bir süre düştükten sonra bir patlama ile parçalara ayrılıyorsa, parçalardan en azından birinin aşağı doğru bir hız bileşeni olması gerekmektedir. Bu bileşenin olmaması momentumun korunumu yasasına uymadığından soru yanlıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.