Yüz Karası

AHMET AYGÜN ATA KÖŞE YAZISI

Zonguldak, Bartın, Karabük üçgeninde 1.4 milyar ton kömür yatıyor. Türkiye’nin 50 yıllık gereksinimini karşılayabiliyor. Ve Akp kömür satın alıyor! Neden? Ucuzmuş!… Nasıl satın alıyoruz? Borç…la…na…rak!
Gerçek ekonomi gözüyle yani Üretim Ekonomisi gözüyle bakalım. Borçlanıyoruz. Faiz ödüyoruz. Paranız dışarı akıyor, kan kaybediyoruz. İşsiz yaratılıyor, iş alanı açmıyorsunuz. İşsizlik nedeniyle toplumsal yaralar açılıyor, toplumsal ahlâk bozuluyor. Halk işsiz kalınca büyük kentlere göçüyor, işsiz insanlarımız büyük kentlere yem oluyor. Nitelikli işgücü yok oluyor,150 yıllık madencilik deneyimi yok oluyor. Bu yitiklerin mali dökümünü çıkardığınızda; Ucuz kömür değil Yüz Karalığı satın alıyorsunuz!
Türkiye Taşkömürü İşletmelerinin tam kapasite çalışabilmesi için 20.000 kişinin çalışması gerekiyor. Şu anda çalışan 7.625 kişi. Bunun yalnızca 1.500’ü yeraltında çalışıyor. 2002’de başlayan Akp dönemiyle 15.119 olan çalışan sayısı 2017’de 7.625’e düşmüş. Kömür üretimi 2 milyon 250 bin tondan 900 bin tonda gerilemiş. Akp’nin karaladığı, hakaret ettiği 1930’ların bile altına düşmüş!
Şimdi torba torba çıkan yasaların 58. maddesiyle TTK’ya ait kömür madenleri özel (leş)tirilmeye çalışılıyor! Özel (leş)tirdikçe madencileri “fıtrat gereği”, “güzel güzel öldürüyoruz”! 2004’ten bu yana Karadon, Kozlu, Soma, Ermenek, Şırnak’ta ölen madenciler özel sektörün işlettiği sahalarda. Özal döneminden bu yana hükümetler madenleri satma ya da kapatma yolunu seçtiklerinden teknolojik yatırım yapmadı, modernleşme projesi uygulamadı. Neden? Verimlilik ölçütlerini düşük göstererek satış kılıfını giydirmek!
Gerçek şu ki; kömür gibi stratejik bir kesimde yani enerji güvenliğinde dışalıma bağlı kaldınız mı, bunun vereceği zarar, çok daha yakıcı ve kalıcı. Konu basit ekonomik ölçütlerle rakama vurmanın çok ötesinde. Ekonomik bağımsızlığınızı yitiriyorsunuz. Ayrıca salt ekonomik anlamdaki kar-zarar hesabına göre bile, üretmek satın almaktan her koşulda daha ekonomik. Harcadığınız her kuruş Milli ekonomide kalıyor, dışarıya gitmiyor. Elde edilen ürün ise zaten gelir. Dolayısıyla toplam ekonomi açısından baktığınızda girdi var, yitik yok. Enerji için Dünya’nın kana bulandırıldığı günümüz koşullarında bu boyutlardaki serveti özel (leş)tirerek niye üretim gücümüzü düşürüyorsunuz? Niye üretimi düşürerek dışa bağımlı duruma getiriyorsunuz? Niye borçlandırıyorsunuz? Niye işsiz sayımızı çoğaltıyorsunuz? Niye işçilerimizi daha az kazanan insanlar durumuna sokmaya çalışıyorsunuz?
58. madde neler getirecek? TTK’nın rödövanslı sahalarda ya da taşerona verilen işlerdeki sorumluluğu tamamen ortadan kalkacak. Yani sahalarda denetim zorlaşacak ve yeni iş cinayetlerinin önü açılacak. Sendikasız, sigortasız, iş güvencesiz ve kaçak çalışma artacak. Ruhsat sahibi iken sahaları yeterince denetleyemeyen devlet tamamen devre dışı bırakılacak. Cenazelerimiz fıtrat gereği (!) hastane kapılarına ve elektrik direklerinin dibine bırakılacak.
KÖMÜR KARASI temizlenerek çıkar. Ya Milli Ekonomiye, Ekonomik Bağımsızlığa kasteden anlayışın YÜZ KARALIĞI!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir