Süt fonu kuruluyor

*İlk olarak Sütaş’ın 1998 yılında gün-deme getirdiği ‘Ulusal Süt Konseyi’ hakkında yönetmelik Resmi Gazete’nin 23 Eylül 2008 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.
*Bu gelişme üzerine konsey bünyesinde ‘Süt Fonu’ kurulması gerektiğini savunun Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, bu sayede fiyat istikrarının sağlayabileceğini kaydetti.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin 23 Eylül 2008 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.
 Türkiye’de bir Ulusal Süt Konseyi kurulması gerekliliğini ilk kez 1998’de gündeme getiren Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, faaliyetine başlayan konseyin “süt fonu” ile tamamlanması gerektiğini vurguladı.
 10 yıl önce Sütaş Tarımsal Projeler Koordinatörü olan Mehmet Açıkgöz ile birlikte hazırladıkları Ulusal Süt Konseyi taslağını, başta dönemin Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf Gökalp olmak üzere sektörün tüm ilgililerine gönderdiklerini anlatan Yılmaz, “Türkiye sütçülüğünün ancak bir konseyin kurulması ile istikrara kavuşabileceğini savunmuştuk. Önerdiğimiz taslak Sayın Gökalp tarafından kabul görmüş, hatta bu konuda bir yasa taslağı bile hazırlanmış, ancak yasalaşmayınca konsey kurulamamıştı. Aklın yolu birdir ve bugün söz konusu yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanmış olması, Türk tarımı, hayvancılığı ve sütçülüğü için tarihi bir adımdır. Bu çabanın bu noktaya varmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Süt fonu kurulmalı
 Yönetmeliğin bir konu dışında süt üreticilerinin önerdiği hemen her konuyu kapsadığını ifade eden Yılmaz, hammadde olarak sütte fiyat ve piyasa istikrarını sağlayacak düzenlemenin, kendi tabirleriyle “Süt Fonu” olduğunu ancak, anlaşıldığı kadarıyla bu konunun düzenlemesi Ulusal Süt Konseyi’ne bırakıldığını kaydetti.
 Yönetmeliğe göre Ulusal Süt Konseyi’nin, süt sektöründe piyasa ve fiyat istikrarının sağlanması için piyasa şartlarını göz önünde bulundurarak gerekli çalışmaları yapacağı ve belirli zamanlarda bölgelere göre sütün maliyetini tespit ederek ilan edeceği belirtildiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu: “Bu düzenleme ancak konsey bünyesinde bir ‘süt fonu’ kurulması ile mümkün olur. Süt fonu için üretici ve sanayiciden yüzde bir kesinti yapılabilirse Ulusal Süt Konseyi de fiyat istikrarını sağlayacak, düzenleme alımı yapabilecek kaynağa rahatlıkla kavuşacaktır. Hatta sanayici olarak biz daha da ileri gidiyor, Türkiye’de çiğ süt fiyatını doğrudan Ulusal Süt Konseyi’nin belirlemesini öneriyoruz ki kurulacak bir süt fonu ile bunu gerçekleştirmek pekala mümkün. Böyle bir ortamda hem süt üreticisi düzenli gelire, hem süt sanayicisi fiyatı dalgalanmayan bir hammaddeye kavuşacak, tüketici de ürüne daha hesaplı bir fiyat üzerinden ulaşacaktır.”
Konsey ölü doğmasın
 Yönetmeliğin 24. maddesinin C fıkrası, “fon gelirleri”ni konseyin gelirleri arasında saydığına dikkati çeken Yılmaz, “Umarım burada sözü edilen fon ‘Süt Fonu’dur. Umarım bu yönetmeliğin hazırlanması sürecinde böyle bir fon kurulması ve bu fona aktarılacak gelirin kaynağı konusunda tıkanan görüşmeler, bu yönetmeliğin çıkmasını engellemesin diye son söz, kurulacak Ulusal Süt Konseyi’nin genel kuruluna bırakılmıştır. Yine umarım o genel kurul bir Süt Fonu kurulması gerektiğine karar verir. Yoksa, süt fonu olmadan fiyat ve piyasa istikrarı sağlanamaz, fiyat ve piyasa istikrarı sağlayamayan bir Ulusal Süt Konseyi de ölü doğmuş olur” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.