Karacabey’deki sendika temsilcileri tepkili

Karacabey’deki sendika temsilcileri sosyal güvenlik yasasına tepkili
Karacabey’de faaliyet gösteren sendika üyeleri Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nı protesto etmek için bir araya geldi.
Cumhuriyet Alanı’nda bir araya gelen TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, KESK, KAMU-SEN, MEMUR SEN Karacabey temsilcileri ortak bir basın açıklaması yaparak tasarıya tepkilerini dile getirdi. Eğitim-Sen Temsilcisi Salih Tunç’un konuşmasıyla başlayan eylem daha sonra Türk Eğitim-Sen Temsilcisi Mehmet Şentürk’ün ortak basın bildirisini okumasıyla devam etti. Basın bildirisinin okunmasından sonra “Mezarda Emekli Olmayacağız!” sloganı atan sendika temsilcileri, “Sosyal güvenlik haklar açısından yarınları tamamen güvencesiz bırakan norm ve standart birliğini, çalışanların aleyhine daha da bozan bu düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Taleplerimizin dikkate alınmasını tasarının derhal geri çekilmesini istiyoruz” diye konuştu.
Bu gün iş bırakma eylemi yapmaya hazırlanan memurla 2 saat boyunca çalışmayacak. 10.00-12.00 arasında uyarı amaçlı “çalışmama hakkı” kullanılacak memurlar Türkiye’de iki saat buyunca hayatı durduracak. Memurların uyarılarına karşın, tasarı mecliste onaylanırsa önümüzdeki günlerde grevlerin başlaması bekleniyor.
TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, KESK, KAMU-SEN, MEMUR SEN imzalı basın bildirisini açıklayan Şentürk, “TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören tasarı, çalışanlar, emekliler, hak sahibi durumundaki aile fertleri ile dul ve yetimler sosyal sigortalar ve sağlık alanında ağır hak kayıplarına neden olacaktır.
Emeklilik ve sağlık alanında köklü değişiklikler yapan ve kazanılmış hakları geriye götüren tasarı, sosyal devlet ilkesine aykırıdır.
Tasarı ile yapılan düzenlemeler, ülkede yaşayan herkesi olumsuz etkileyecek; sosyal sigorta ve sağlık haklarına erişimlerini engelleyecek ve giderek olanaksız kılacaktır.
Oluşturulmak istenen sistemle, mevcut sistemdeki hakların korunduğu iddia edilmektedir. Ancak bu iddia, tüm çalışanlar için gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü, bu tasarının yasalaştığı tarihten itibaren herkes bu yasa kapsamında çalıştığı süre oranında yeni düzenlemelerden etkilenecektir. Ayrıca, Tasarı yine iddia edildiği gibi, çalışanlar arasında norm ve standart birliği sağlamamakta, aksine var olan farklılıkları derinleştirmektedir.
Tasarıyla yapılan düzenlemeyle;
Bugün, emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş sınırı kademeli olarak kadın ve erkeklerde 65’e, prim gün sayısı 7 binden 9 bîn’e yükseltilmektedir.
Halen fiili hizmet zamanından yararlanan çalışanların bu haklan ellerinden alınmaktadır.
Malûllük ve ölüm aylığı hak etmek için aranan 5 yıllık hizmet süresi 10 yıla, 900 günlük prim gün sayısı ise 1800 güne yükseltilmektedir.
Aylık bağlama oranı her 360 prim gün sayısı için %2’ye indirilmektedir.
Emekli aylıklarının hesaplanmasına ilişkin kazançların güncellenmesinde kullanılacak katsayının belirlenmesinde gelişme hızının (refah payının) yüzde 100’ü yerine, yüzde 30’u dikkate alınacaktır.
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu yüzde 25 ve daha yüksek oranda sakat kalan çalışanlara bağlanan sürekli iş göremezlik gelirinin alt sının kaldırılmaktadır.
Alt sınır aylığı düşürüldüğünden, özellikle mevsimlik, geçici süreli ve yeni zamanlı çalışanlar, daha az aylık almakla karşı karşıya kalabilecektir,
Çalışan ve ölüm geliri-aylığı alan çocuksuz dul eş aylığı, yüzde 75’den,
Emekli aylıklarının yükseltilmesinde yalnızca enflasyon oranındaki artış dikkate alınacağından, emekti, dul ve yetimlere refahtan pay verilmemektedir.
Asgari ücretin üçte biri tutarında, altı ay süreyle verilmesi kabul edilen süt emzirme yardımı, bir defaya mahsus bir ödeme olarak düzenlenmektedir.
Asgari ücretin üç katı tutarında verilmesi kabul edilen cenaze yardımı bir asgari ücret tutarına indirilmektedir.
Kız çocukları için ödenmekte olan evlenme yardımı (çeyiz parası), yetim aylığının 24 katı tutarından, 12 katına düşürülmektedir.
Çalışanlar ile emekli, dul ve yetimlerin yararlanacakları sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi yöntemleri, ilaç ve tıbbi malzemelerin miktar ve sürelerinin belirlenme yetkisi kurum yönetimine bırakılarak belirsizlik yaratılmaktadır.
Diş protezlerine yaş sınırı getirilerek 18 yaşını doldurmamış veya 45 yaşından gün almamış kişiler protez bedelinin yüzde 50’sini cepten ödeyecektir.
Çalışanlar ile emekli dul ve yetimler, özel hastanelerden yararlanmak için sağlık hizmeti bedelinin yüzde yirmisini cepten ödeyecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumunun oluşturacağı bir komisyonun belirleyeceği tedavi yöntemleri dışındaki yöntemlere dayalı tedaviler için, üç katına kadar fark ücret ödemesi öngörülmektedir
Muayene ve tedaviler için şimdilik 2 YTL; protez, ortez ve ilaç bedelleri için yüzde 10 ve 20 oranında değişen oranlarda katılım pay? ödenecektir.
Çalışması sona eren sigortalılardan, önceki yıl içinde 90 gün prim ödeyenlerin kendileri, 120 gün prim ödeyenlerin işe kendileri ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, 6 ay sureyle sağlık yardımlarından yararlanma hakkı kaldırılmaktadır.
Genel Sigorta primlerinin devletin ödeyeceği kişiler için geçerli olan
yoksulluk eşiği, asgari ücretin üçte biri olarak belirlendiğinden, en az
düzeyde ve nasıl elde edildiğine bakılmaksızın sağlık sigortası primi
ödemeden sağlık hizmetinden yararlanamayacaktır” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir