Hamsi kaçakçılarına sınırlama

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, hamside av süresini uzatmak üzere, tekne boylarına göre avlanma sınırı getirdi. Balıkçılarla uzlaşma içinde alınan karar uyarınca, boyu 15 metreden küçük tekneler günlük en fazla 250 kasa, 50 metreden büyük tekneler de en fazla 900 kasa hamsi yakalayabilecek.
Koruma ve Kontrol Genel Mü-dürlüğü tarafından, bu sezon hamsi avında uygulanacak kurallara ilişkin ge-nelge, 30 Tem-muz’da ilgili vali-liklere gönderildi. Balıkçılarla yapılan toplantılar sonucun-da mutabakat sağlanarak hazırlanan genelge ile geçen yıl hamside getirilen gündüz avı yasağına ek olarak, bu yıl tekne boyuna göre avlanma sınırlaması kondu. Ayrıca, bir kasada taşınacak hamsi miktarı da balığın daha canlı ve ezilmeden naklini sağlamak üzere düşürüldü. Uygulamalar, denizlerde aşırı avcılığın önlenmesi yanında, balık fiyatlarının dengelenerek, balıkçıların maliyetini azaltmayı, gelirini artırmayı da hedefliyor.
Ayrıntıları sirküler ile düzenlenecek hamsi avcılığına ilişkin genelgeye göre, 15 metreden küçük tekneler günde 250, 15-19,99 metre büyüklükteki tekneler 300, 20-24,99 metre büyüklükteki tekneler 500, 25-29,99 metre büyüklükteki tekneler 600, 30-34,99 metre büyüklükteki tekneler 700, 35-39,99 metre büyüklüğündeki tekneler 750, 40-44,99 büyüklüğündeki tekneler 800, 45-49,99 metre büyüklüğündeki tekneler 850, 50 metre ve üzeri tekneler ise 900 kutu veya kasa hamsiyi karaya çıkarabilecek.
Bu kurallar, orta su trolü ile avcılık yapan balıkçı gemileri için de geçerli olacak.
Genelgeye göre, avlanan balıklar, sadece bakanlık tarafından belirlenen yerlerden karaya çıkarılacak.
Bakanlık, ilk aşamada, Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Ordu, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’de balık için karaya çıkarma noktaları oluşturuyor.
Geçen yıl, bolluk nedeniyle hamsinin toptan satışta kilogram fiyatı 0,25 YKr’ye kadar düşmesi üzerine, Batı Karadeniz’deki balıkçılar, fiyatlarda dengenin sağlanması amacıyla tekne başına 500 kasa avlanma kotası koymuştu.
Eylül ayında başlayan su ürünleri avcılık sezonunu düzenleyen sirkülerin de yakında Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.