Gayrimenkul satışında beş yılın önemi

Bugün vergi yasalarımızda bulunan fakat pek bilinmeyen bir konuya işaret etmek istiyorum.01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme ile gayrimenkul satışlarında elde tutum süresi (satmadan beklenilen süre) dört yıldan beş yıla çekilmiştir.Bu konuda vergi muhatabı olmak istemiyorsak gayrimenkulümüzün elden çıkartılmasında (satışında ) 2007 öncesi iktisaplarda (edinme satın alma) elde tutum süresinin dört yılı aşması gerekmektedir.2007 yılı ve sonrası iktisaplarda ise beş yıllık elde tutum süresinin aşılması zorunludur.Ev, iş yeri, arsa veya kooperatif üyeliğinin elden çıkartılmasında bu sürelere uyanların gayrimenkullerini kaç ytl’ye satarlarsa satsınlar gelir vergisi beyanları ve vergileri olmayacaktır.(GVK geçici md.56/D6.)
 Miras yoluyla oluşan intikallerde kalan gayrimenkul ivazsız (karşılıksız ) bir intikal olduğundan elde tutum süresine bakılmaksızın kaç ytl’ye satılırsa satılsın oluşan kazanca gelir vergisi uygulanmaz (GVK 4783.mükerrer 80.md.).
 Kooperatif üyeliğinin devrinde ise gayrimenkulün elde tutum süresinin hesaplanmasında tapu alış tarihi değil kooperatif üyeliğinin tahsis tarihi esas alınacaktır.
 Elde tutum süresi 2007 öncesi dört yılı 2007 yılı sonrası beş yılı aşmayan sürelerde gayrimenkullerin elden çıkartılmasında elde edilen kazanç “değer artış kazancı”olarak değerlendirilecektir. kazancın hesaplanmasında emlak vergisi beyannamesi esas alınıyor. Beyannamedeki tutar maliyet bedeli kabul edilerek (DİE) tarafından belirlenen (TEFE) 01.01.2006’dan itibaren (ÜFE) artış oranında yükseltilerek yeni maliyet bedeli bulunur. satış bedelinden gayrimenkulün yeni oluşan maliyet bedeli düşülerek değer artış kazancı tespit edilir. Bu tutar 2006 yılı için 6000 ytl , 2007 yılı için 6400 ytl kabul edilen istisna tutarlarından düşükse satılan gayrimenkul hiçbir beyana tabi tutulmaz. Bu tutar istisnanın üzerinde ise istisna bu tutardan düşülerek kalan kısım gelir vergisine tabi olur. Yazıma burada son vermeden önce gayrimenkulün alımı sırasında elde edilen evrakların ve daha değerli hale getirmek  için yaptığımız tüm harcama belgelerinin (ispatlayıcı belgeler) maliyet endekslemesi ve iktisap tarihlerinin belirlenmesinde daha doğrusu düşük yada hiç vergi vermememiz açısından beş yıl süreyle (zaman aşımı süresi) saklamamızın önemine dikkat çekmek istiyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.