Bu Dünya Hepimizin

Çevre Yönetimi Şube Müdürü Atakan Ünsal, tıbbi atıkların önemini anlattı: Bu Dünya Hepimizin
Bursa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Çevre Yönetimi Şube Müdürü Atakan Ünsal, Karacabey ve Mustafakemapaşa Belediye temsilcileri ile sağlık çalışanlarına, ‘Tıbbi Atıkların Toplanması, Depolanması ve Nasıl Taşınması’nı anlattı. Ünsal, yaşanabilir bir çevre için, kurumların üzerine görevleri yerine getirmelerini istedi.
            Çevre Yönetimi Şube Müdürü Atakan Ünsal’ın gerçekleştirdiği seminerde, çevrenin önemi, teknolojinin insanlara kazandırdıklarının yanında çevreye verdiği zararlara değindi.
Ünsal, atıkların değerlendirilmesi, taşınması ve korunmasının giderek önem kazandığına dikkat çekerek, “Bunun yanında sağlık kuruluşlarınca üretilen tıbbi atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi bulaşıcı hastalıkları önlemede ve çevre sağlığını korumada özel bir yere sahiptir. Tıbbi atıklar, ünitelerden kaynaklanan patolojik, enfeksiyöz atıklar ile kesici, delici atıklardır. Bu atıkların çevre sağlığına zarar vermeden kaynağında toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi toplum sağlığının korunması açısından büyük önem taşır. Tıbbi atık üreticilerinin en büyük yükümlülüklerinden birisi, atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmak, ayrı toplanması, taşınması ve depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık planını hazırlamaktır. Ayrıca atıkların toplanması için gerekli atık toplama kapları ve ekipmanı sağlamakla da yükümlüdürler. Atıkların üretim, taşınma ve depolanması süreçlerinde görevli tüm personelin eğitiminden sorumludurlar. İlgili kurum ya da kuruluş tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli kayıt etmek ve valiliklere bildirmekle yükümlüdürler. Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinde toplama, taşınma , depolama ve bertaraf etme ile ilgili her türlü iş ve işlemler, görev ve yükümlülükler ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Sağlık personeli olarak hepimize düşen en büyük görev tıbbi atıkları kaynağında toplanırken dikkatli olmak ve atıkları ayrı toplanmasını sağlamaktır. Göstereceğimiz özen hem kendi sağlığımızın hem de toplumun sağlığının korunmasını sağlayacaktır. Tıbbi atıklar konusunda herkes üzerine düşen görevleri sorumluluk bilinciyle yerine getirmek zorundadır” diye konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.