Yerel Basına darbe

Yerel Basına darbe
Seçim kararı alan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yerel basının hayat damarlarını kesen kanun tasarısı sunuldu.
AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş tarafından Kamu İhale Kanunu’ndaki değişiklik teklifi arasına sıkıştırılan bir maddeyle giderayak yerel basının ipi çekilmek isteniyor. Yasa teklifinde yer alan çerçeve sözleşmesi uygulamasının da yeni “Ali Dibo” lar yaratmasından endişe ediliyor. Türkiye’de çok sesliliğin teminatı olan ayakta kalmayı yayınladığı resmi ilanlarla sürdüren yerel gazeteler, bu tasarının yasalaşması halinde kapısına kilit vurmak zorunda kalacaklar. Avrupa Birliği uyum yasaları maskesi altında TBMM’ye sunulan yasa telifine göre, hizmet sunan idareler, Kamu İhale Kanununda öngörülen ihale usullerini uygulayarak, ihtiyaç duyulan ve süreklilik arz eden mal ve hizmet alımı yapmak için çerçeve sözleşme imzalayabilecek. Bu çerçevede sözleşmelere ilişkin alım ihaleleri düzenleyebilecek. Bu ihalelerde ödenek şartı aranmayacak. Temin edilecek mal veya hizmet alımları, Kamu İhale Bülteninde ilan edilecek, bu ilanda çerçeve sözleşme kapsamında planlanan tahmini ihtiyaç miktarlar gösterilecek. Listeye alınan şirketlerle, 36 ayı geçmeyen çerçeve sözleşme imzalanacak ve sonuçlar kamu ihale bülteninde ilan edilecek. Çerçeve sözleşme kapsamında mal veya hizmet alma ihale yetkilisinin onay vermesi durumunda, listede yer alan şirketler, teklif vermeye davet edilecek. Tasanda yerel basın zor durumda bırakacak hüküm ise Ek İkinci maddede yer alıyor. Bu maddeyle daha önce gazetelerde yayınlanan ihale ilanları Kamu ihale bültenine kaydırılıyor. Kanunun bu şekilde yasalaşması halinde yerel basının resmi gelirleri üçte iki oranında azalacak. Halen komisyonlarda görüşülen ve büyük bölümü kabul edilen tasarının TBMM Genel Kurulu’na hemen indirilmesi bekleniyor. Gelişmeleri izleyen Anadolu’daki basın örgütleri tasarıya büyük tepki gösterdi. Basın örgütleri tasarının genel kurula inmemesi için partilere ve milletvekillerine endişelerini üreterek, çalışmanın yasalaşmamasını istediler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.