Yeni trafik kurallarına uymayan yandı!

Yeni trafik kurallarına uymayan yandı!
Karacabey Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fikret Kula, Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki değişiklik konusunda sürücüleri uyardı.
Yeni araç satışlarında trafik belgelerinin satıcı firma tarafından yaptırı-lacağını belirten Kula, gerekli evrakların eskiden olduğu gibi yine Şoförler ve Otomobilciler Odasından alınacağını söyledi. Araçların fenni muayeneleri, tescili ilk kez yapılan özel otomobillerde 3. yaşın sonunda, sonraki yıllarda ise 2 yılda bir yapılacak.
 Lastik tekerlekli traktör ve römorklarda ise ilk tescilden 3 yıl sonra ve düzenli olarak 3 yılda bir kez yapılacak. Diğer motorlu araçlar için 1 yaşın sonunda ve her yıl periyodik olarak devam edilecek.
Araçların fenni muayeneleri Ulaştırma Bakanlığı veya usulüne uygun yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait istasyonlarda yaptırılabilir. Kaybolan veya yıpranmış sürücü belgelerinin yenilenmesi bilgisayar veri kayıtlarına dayanılarak yapılacak. Alkollü araç kullananlar 1. defada 6 ay, 2. defada 2 yıl süre ile sürücü belgelerine el konulacak, 3. defada ve fazlası ise sürücülere 6 aya kadar hafif hapis cezası, 5 yıl süre ile sürücü belgelerine el konulacak. Süre sonunda psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi çerçevesinde sürücü belgelerini alabilecekler. Alkollü olarak ölümlü yada yaralamalı trafik kazasına neden olunması halinde ağır kusurlu işlemi yapılacak. Geriye doğru 1 yıl içerisinde hız sınırlarının %30’dan fazla 5 kez ihlal edilmesi halinde ve 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını 1. ve 2. defa doldurması halinde sürücü belgesi resen geri alınacak. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünün 13/06/2007 tarihinde yayınlamış olduğu genelgede SRC belgesi olarak ifade edilen belgelerin eğitimden ve sınavdan muafiyet süresi 31/12/2007 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi aranmayacak. SRC belgesi almak için başvuru süresi 31.10.2007 tarihine kadar uzatıldı.
Oda Başkanı Fikret Kula, yeni trafik yönetmeliğini tüm sürücülerin okuması gerektiğini ve kurallara uyması için duyarlılık göstermesini istedi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.