Ülker, Vatan Konserve’yi aldı

Ülker, Vatan Konserve’yi aldı
Yılda 11 milyon tonun üzerinde çiğ süt üretilen, ancak bunun sadece yüzde 15’i ambalajlı süt ve süt ürünü haline getirilen Türkiye’de, büyük grupların süt rekabeti Anadolu’ya sıçradı.
Ülker’in Karaman’daki süt fabrikası yatırımın ardından Sütaş’da 90 milyon dolarlık yatırımla Aksaray’da, Karacabey’deki yatırımın ikizini gerçekleştireceğini duyurdu.
Sütaş önümüz-deki dönemde de Doğu Anadolu’da bir süt ürünleri fabrikası yatırımı yapacağını açıklarken, Ülker’de Karacabey Vatan Konserve’ye ait 250 dönümlük arazi üzerindeki fabrikayı satın aldı.
Karacabey’de bulunan Vatan Konserve Fabrikasını satın aldıklarını açıklayan Ülker yetkilileri, tesiste yapılan salça üretiminin devam edeceğini duyurdu.
Ketçap üretiminde salçayı hammadde olarak kullanana Ülker, Gold Dondurmaya yakınlığı nedeniyle, burayı aynı zamanda depo olarak kullanacak.
Süt hayvancılığına yeni girişimciler yanında büyük grupların da ilgisi artıyor. Çünkü, Türkiye’de çiğ sütün sadece yüzde 15’i ambalajlı süt ve süt ürününe dönüştürülüp tüketiliyor. Ancak tüketicinin ambalajlı süt ürünü tüketme eğilimi de her geçen gün artıyor. Öte yandan işin bir ucunda AB süreci var. Ürettiği çiğ sütün kaynağı olan ineklerin tamamım kayıt altına alamayan Türkiye, AB üyeliği sürecinde süt ve süt ürünü ithalatçısı olmak zorunda kalabilir. Çünkü Türkiye 11 milyon ton süt ürettiğini, kayıtlı süt hayvanı üzerinden belgeleyemiyor. AB ise kayıt altındaki süt hayvanlarının üretebileceği kadar sütü üretilmiş kabul ediyor, işte son dönemde büyük yatırımcıların süt ineği besiciliğine girmek istemesinin bir nedeni de bu; süt sığırı ithalatının serbest bırakılmasını isteyen bu büyük yatırımcıların asıl hedefi, AB sürecinde kuracakları çiftliklerdeki süt sığırlarının kayıt altında olması ve böylece kendi sığırlarının sütünün satın alınmasını garantilenmesi. Süt üretiminde 2.5 milyon ton açık olacak 1970-2004 yılları arasında dünya et ve süt tüketimine bakıldığında bütün ürünlerin üretiminde önemli artışlar gözleniyor. Örneğin sığır eti üretimi 38,3 milyon tondan 59,4 milyon tona, kanatlı eti üretimi 15,1 milyon tondan 78,6 milyon tona, toplam et ve süt üretimleri de sırasıyla 100,6 ve 391,8 milyon tondan 259,3 ve 618,5 milyon tona ulaştı. Ancak dünya süt üretimindeki artış dünya et üretimindeki artıştan düşük gerçekleşti. 35 yıllık dönemde toplam süt üretimi yaklaşık 1.6 kat arttı. En düşük artış hızı sığır sütünde (1,45 kat), en yüksek artış hızı da manda sütünde (3j91 kat) gerçekleşti. DPT 9. Kalkınma Planı’nda (2007-2013), plan dönemi sonunda kişi başına toplam süt talebinin 2005 yılındaki 15′ kilogram değerinden 2013 yılında 190 kilograma ulaşacağı belirtiliyor. Türkiye’nin 2013 yılı için toplam süt talebi 15 20 milyon tonun üzerinde tahmin ediliyor. Planda, süt üretiminde 2 milyon 500 bin ton açık olacağı hesaplanıyor. Bu açığın kapatılması için hayvan sayısını artırma stratejisi üzerinde durulurken, sadece sığır ve koyun sayısı yılda yüzde 2 artırılarak 2013 yılında sütte h saplanan açığın kapatılabileceği öngörülüyor Herkes süt hayvancılığı peşinde Tüekiye’nin 11 milyon ton çiğ sütü, kayıt altındaki hayvan sayısı açısından bakıldığında 4 milyon ton seviyelerinde görülüyor. Bu kayıtdışılık, AB sürecinde en önemli sorunlardan biri olarak algılanıyor. Bu nedenle bankalar süt sığırcılığına düşük faizli kredi verirken devlet yeni Yatırımları destekliyor ve pek çok girişimci bu alana yöneliyor. Pazarın sadece % 15’i kayıt altında Toplam gıda pazarının büyüklüğü 22,6 milyar dolar (Hane Tüketim Paneli, 2005) Toplam tüketilen süt 11 milyon ton, ancak bunun sadece yüzde15’i kayıtlı. Bu nedenle resmi kayıtlarda Pazar büyüklüğü 1,5 milyar dolar olarak gözüküyor (AC Nielsen,2006) Fonksiyonel gıda pazarının büyüklüğü 1,5 milyar dolar (Hane Tüketim Paneli’nin 2005 yılı raporu) Fonksiyonel sütlü ürünler pazarı 42,5 milyon dolar (AC Nielsen,2005)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.