Trakya Birlik, müfettiş yardımcıları alacak

Trakya Birlik Teftiş Kurulu, bünyesinde görevlendirilmek üzere sınavla müfettiş yardımcıları alınacağını duyurdu.  
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nce 26 Aralık 2008 tarihinde yapılacak yazılı sınavda başarılı olanların sözlü sınava alınacağı bildirildi
 Sınava katılmak isteyenlerin, Trakya Birlik personel yönetmeliğinde yazılı koşulları taşıyan ve üniversitelerin örgün öğretim yapan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme ve İktisat fakülteleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 yıllık eğitim veren Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi İşletme, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri Bölümü ve bunların Milli Eğitim Bakanlığı’nca eşitliği kabul edilmiş Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmeleri gerekiyor.
 Adayların sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış (26.12.1978 ve daha önceki doğumlular sınava kabul edilmeyecek) olmaları, sağlık durumlarının her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunması koşulu aranıyor.
 Sınava gireceklerin müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı ve sakatlığı bulunmamasının yanında, erkek adayların askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da askerlikle ilişkilerinin bulunmaması gerektiği belirtiliyor.
 Trakya Birlik Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yapılacak araştırmada sicil, tutum ve davranış yönünden müfettişliğe engel durumlarının bulunmaması ve Trakya Birlik tarafından açılan müfettişlik yardımcılığı sınavına bir defadan fazla katılmamış olmaları başvuru koşulları arasında yer alıyor.
 Sınava katılacak adayların istenen belgelerle birlikte en geç 21.11.2008 günü saat 17.30’a kadar Trakya Birlik Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na müracaatları gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.